Mens Vi Venter

Et Nyhetsbrev i endetidsperspektiv
Nr 1

Det store frafallet, del 1
Del 2, Mariadyrkelsen
Når Gud tilgir
Veien til Kristus
Skal Babylon avsløres
Avlat før og nå
Lov og nåde
Alberto
Sagt om Maria
Historisk tolkning av Åpenbaringen
Hva en sang kan utrette
Bibelen har ordet
Kom tilbake

Lest med saksen

Nr 2

Holdning til korrigering
Dogme eller ånd
Helgentilbedelse
Kirke eller verdensmakt
Under lov eller nåde
Den første løgnen
Alberto's historie
Den katolske messen
Tilbedelse og lydighet
Forsoning i praksis
En tilfeldig likhet
John Wiclif
Jomfru Maria
Har du lagt merke til

Lest med saksen
Bibelen har ordet

Nr 3

La meg være i fred
Kvinnen i ødemarken
Tortur og drap i Jesu navn
Fra Babylon til Rom
Et tveegget sverd
Hva er tro ?
Menigheten i ødemarken
Vekkelse på avveier
Hviledagen og dyrets merke
Var Peter den første pave
Pavens hemmelige mafia
Er det straffbart ?

Lest med saksen

Nr 4

Er sannhet viktig ?
Kvinnen i ødemarken
Augustin, kirkehistoriens store vranglærer
Pavekirkens jødehat
En telefonsamtale med Bengt Baum
Trosbevegelsens okkulte røtter
Hvem forandret Guds lov
Holdninger som holder
Pontifex Maximus, mystikkens øversteprest
Hvem er Israel ?
De ufeilbarlige pavene

Lest med saksen
Bibelen har ordet
Kommentar
Profeti om vekkelse
Litteraturreferanser

Nr 5

Selvunderholdende evangelisme
Fullkommen karakter i syndig natur
Den ugifte presten
Engle eller paddebudskap
Kristendom eller teologi
Intervju T. Sognefest
Du er skyldig !
Infiltrasjon
Svindel i Guds navn
Rapport fra Zagreb
Bibelen har ordet
Katolikk eller protestant ?
Falske mirakler.....

Lest med saksen
Kommentar
 

Nr 6

Tilbudet fra Golgata
Bibelens betingelser for bønnhørelse
Den økumeniske Kristus
Et kristent medmenneske
Økumenisk karismatikk
Å falle under kraften
Jesus elsker taperen
Den kosmiske Kristus
Mange veier leder til Rom
Valdenserne protesterer...
Okkulte fingertegn
Meditasjon, kristenmystikk
Møte med NEW AGE
Hvor beveger den danske kirke seg?

Lest med saksen
Kommentar
Bibelen har ordet

Nr 7

Pappas hånd
Evangeliet før Kristus
Bibelsk tidsprofeti leder opp til det 19.århundre
Sendebud fra Gud for jordens siste dager
Sitater fra Ellen.G.Whites over 50 bøker
Den store revisjonen
Tid for oppgjør og forsoning
Perfeksjonisme kontra kristen fullkommenhet
Å elske Gud er å hate synd 
Helligdommen fra A-Å

Vitnesbyrd
Den eneste utvei 
Jesus elsker taperen 

Lest med saksen 
Kommentar

Nr 8

Loyalitet i Kirken
Jesu Natur og din Frelser
Sann Kjærlighet
Katolsk Infiltrasjon i Statskirken
De 144.000
Det Evige Evangelium
Tre Englers Budskap
En Ny Reformasjon
Hva om Dette hadde skjedd?

Vitnesbyrd
Fra Lunken Ungdom til Anger og Omvendelse
En Vekkelse som Ledet til Tjeneste for Gud

Lest med saksen

Nr 9

Når sjelen blør
Strategisk forkynnelse
Bibelske prinsipper som ikke kan brytes i en lederstruktur
Autoritær kirke i fokus
Det femte bud
Nådeløs nåde
Spennende arkeologi
Hva er en hyrde ?
Luther og loven
Betraktninger over Jesu natur
Syndig toleranse
David Koresh

Vitnesbyrd
John
Emma og Vichy

Lest med saksen
Kommentar

Nr. 10

Reisen til Amerika
Guds venn og kirkens fiende
Utradisjonell forkynner på besøk
Når den evige ild slukner
Hvem sier folk at jeg er ?
Golgata - billedartikkel
Er du omskåret ?
Jesus som Gud og menneske
Intervju med Ron Wyatt
"Den kristne verdens moralske samvittighet"
Jøder møter Jesus

Vitnesbyrd: Fra "dead can dance", hasj og død til adventbudskapet, Jesus Kristus og helbredelsens vei, av Roy Eriksen
 

 • Lest med saksen
 • Nr. 11

  Jesus Kristus og ham korsfestet
  En rystende erfaring, del 1
  USA i bibelens endetidsprofetier
  40 år uten spor
  "New age" eller "new birth"
  1000 år med kristendom i Norge?
  Hva kan vi forvente ? En rystende erfaring, del 2
  Et fantastisk tilbud
  Er du tilgitt ?
  Bønner Gud vanskelig kan besvare
  Pedofile prester
  Kledd i hvite klær
  Forfølgelse av kristne i Norge
  Barnepredikanter
  Gjesteartikler:
  Heilage-Olav heldt sabbat,av Stig Bergmann
  Idyllisk sjøliv,av Bjørn Nilsen
  Den som river en mur..., vitnesbyrd av Bjørn Nilsen
  Lest med saksen

  Nr. 12

  Åpent brev til paven i Rom
  Ordinasjonsmakt
  Åpenbaringsboken del 1
  Miljøkristen
  Israels ti tapte stammer
  Når kristne trenger psykologisk hjelp
  Hva gjorde du ved Kades
  Kort om dyrets merke
  Kirkesamfunn i endring
  Ebla
  Katolsk forståelse av Jesu natur

  Lest med saksen 

  Nr. 13

  Kirkelig vielse
  Kristen uten frelsesvisshet
  "Sakrament schvärmer"
  Den høye lista
  Paktens ark
  Skapelse eller evolusjon (1)
  Når kristne slutter å være det
  Er du Talaiporos?
  Åpenbaringsboken (2): Syv menigheter
  Respons på Jesu natur
  De største budene

  Lest med saksen 
  Kommentar

  Nr. 14

  Å falle i Ånden
  En avtale med Gud
  De besatte i Gadarener-landet
  Tankevekkende sitater
  Stammen og grenene
  Dinosauruser i Bibelen
  Johannes Åpenbaring: Filadelfia og Laodikea
  Stjernene forteller
  Bibelens oppskrift på befrielse
  Provokasjon

  Vitnesbyrd
  Hvordan jeg ble en kristen

  Lest med saksen

  Nr. 15

  Arkeologiske bevis for Makkabeernes eksistens
  Stammene og grenene
  Kristus blir kronet
  50 Bibelske kjennetegn på antikrist
  Antijudaiseringen som ledet til hedenskap
  Solens eller sønnens dag
  Seglene brytes
  Babels tårn
  Fossilene
  Et stikk i hjertet

  Lest med saksen 

  Nr. 16

  Patrick Hamilton
  Stammen og grenene - del tre
  Jesu rettferdighet
  Tid for vekkelse
  Dyr og riker i Åpenbaringsboken
  Bibelske kjennetegn på Antikrist
  Når skriften vrangtolkes
  Da stormen tok brua
  Med galt manuskript
  Tok apostelen Markus feil?
  Tusenårsriket

  Lest med saksen

  Nr. 17

  Årelating mot haugianismen
  Infiltrasjon uten oppgjør
  Kan djevelen besvare kristnes bønner
  En pastors bekjennelse
  Når kristne ledere blir Guds fiender
  Avlat som belønning
  Den "udødelige" sjelen
  50 kjennetegn på antikrist
  Den "vanskelige" frelsen
  Fenomenet Ron Wyatt
  Dyr og riker i Åpenbaringen,  5

  Fortellinger
  En historie om apostelen Johannes
  Presten som gråt

  Lest med saksen

  Nr. 18

  Den stengte porten
  Duradalen og dyrets merke
  "Vanskelige" skriftsteder
  50 kjennetegn på antikrist -dyrets merke
  Er alle dager like ?
  Pressemelding
  Guds eget land
  Da forhenget revnet
  Er det håp for meg ?
  Himmelen på forskudd
  Dyr og riker i Åpenbaringen, 6

  Fortellinger / Vitnesbyrd
  Bare av nåde i alle situasjoner
  Nathaniel A. Davis og Ellen G. White

  Lest med saksen spesial: Klipp og kommentarer fra katolske kilder

  Nr. 19

  Blasfemi
  Bibelens mest misforståtte lignelse
  "Vår tids moderne Fariseere"
  Ved tro alene
  Leser-reaksjoner
  En verdensomspennende lagsbevegelse
  Holdt sabbaten og mistet levebrødet i USA
  50 bibelske kjennetegn på antikrist
  Hvor er Guds menighet og hvem tilhører den ?
  Guds stemme på stjernehimmelen
  Det som betyr noe
  "Å, om vi hadde kjøtt å ete"
  Endetidens begivenheter

  Faste sider
  Lest med saksen 

  Nr. 20

  Netzarim
  I senregnets tid
  På jakt etter Moses i Luxor
  Eksemplet Moses
  Sinnet Gud skapte
  Fartskontroll
  Noen ord fra Ron Wyatt
  Nye vognhjul funnet i Rødehavet
  Tiden er omme
  Vitnesbyrd som inspirerer
  50 kjennetegn på Antikrist, del 6
  Mordtusler
  Å snuble
  Hele frelsesplanen nedtegnet på stjernehimmelen
  Forkynnelsen må kvalitestsikres
  "Vanskelige" skriftsteder

  Faste sider
  Lest med saksen 

  Nr. 21

  Ja til kristen radikalisme.
  Er rustningen på plass
  Slik skal det ikke være hos dere
  Nå må vi våkne
  Sinnet Gud skapte
  Johannes åpenbaring
  Hvor er Sinai-fjellet ?
  Vanskelige skriftsteder
  Ikke fred til enhver pris
  Farlig katolsk spiritisme
  Behandling av "sår"
  Tungetale

  Vitnesbyrd
  Dramatikk og bønnhørelse i Romania

  Faste sider
  Lest med saksen 

  Nr. 22

  Advarsel mot falsk lære
  Syndfrihet
  Da Gud stanset den spanske armada
  Konservativ eller liberal
  Johannes Åpenbaring, del 10
  Pavens søndags appell skaper oppsikt
  Søndagslover på trappene i Nederland
  50 kjennetegn på Antikrist,del 7
  Fordømmelse
  Har du hatt enn åpenbaring
  Guds frelseplan på stjernehimmelen
  Sinnet Gud skapte, del 3
  Spiritistiske bønnemetoder
  Arkeologi
  Rapport fra sommerstevnet

  Faste sider
  Lest med saksen

  Nr. 23

  Angående søndagslover i Nederland
  Kamelen og nåløyet
  Mer om Moses
  Den karismatiske vekkelsen
  Frelst èn dag av gangen
  Hvorfor?
  Hvor lovlig er du?
  50 kjennetegn på Antikrist 
  Josefs kornkamre
  La oss være beredt
  Ren og uren mat i nytestamentet
  En sann historie og en alvorlig advarsel

  Faste sider
  Lest med saksen

  Nr. 24

  Tre menn som endret evangeliet
  Bak kulissene
  Er det "svimling" i åkeren ?
  Vil du ligne Jesus ?
  Pensacola
  Graver fra Sodoma og Gomorra
  Advarsel !
  Mennesker vi møtte
  Vekkelse blant jødene
  Hvorfor helbreder du meg ikke, Gud ?
  "Celebration"
  50 kjennetegn på antikrist
  I Jesu Kristi Nasareerens navn

  Faste sider

  Lest med saksen
  Arkeologinytt

  Nr. 25
  Arken, Blodet & Pakten
  Forord
  Del 1: Innledning | Guds valg av mennesker |Rykter, løgner & sladder | Tvileren | De sovende lederne og de talende steinene | Det viktigste funnet | Det store spørsmålet
  Del 2: De første ofringene | Jesus vant makten ved å tilgi | Frelsesplanen vist gjennom påsken | Avsluttningen av den jordiske helligdommen
  Del 3:Begynnelsen på den himmelske helligdommen | Hva representerte egentlig den store forsoningsdagen | Når gikk Han inn i Det Aller Helligste?
  Del 4:Det gamle og nye testamentet eller den gamle og den nye pakt | Hva er den nye pakt? | Mellommannen | Hvordan ble paktene stadfestet? | Innvielsen/stadfestingen i dem gamle pakt Hvordan ble den nye pakt stadfestet/innviet? | Pakten kan ikke gjøres ugyldig | Skarlagenfarget ull & hyssop | Lov & Blod: Forkastelse av deler av pakten
  Del 5:Hva er egentlig gjenstanden Paktens Ark? | Salvingenav Det aller helligste / profetien om Jesu blod på nådestolen | Den tredje engels budskap
  Del 6:Jesu kromosomer | Kristi menneskelighet - et mysterium
  Den originale helligdommen
  Nr. 26

  Endelig enige ?
  På grensen til Kanaans land !
  Det sanne evangelium til muslimer i Afrika
  31. oktober 1999
  Du kan dø fra deg selv
  Kollektiv tenkning
  Den dagen frelsen kom
  Jesuittenes tilbud til lutheranerene
  Evangeliet forkynt før korset
  50 kjennetegn på antikrist
  Ny helgen I & II
  Sommerseminar på Fredheim

  Arkeologi:
  Minneord over Ron Wyatt
  Intervju med Ron Wyatt

  Helse:
  Farlig stress

  Faste sider
  Lest med saksen

  Nr. 27

  Opprør i Rom
  Israels smertefulle økumeniske erfaring
  Bare Jesus og Ham korsfestet
  Tanker om tiden
  Den alvorligste av alle synder
  Vitnesbyrd og rapporter
  Ennå en falsk Kristus
  Påsken, pinsen og loven
  Jesu blod på nådestolen
  Tok Jesus det falne menneskets natur
  Kraftig verbalt angrep på sabbatsholdere
   

  Arkeologi:
  Svar på anklager I

  Faste sider
  Lest med saksen
  Baksiden
   
   

  Nr. 28
 • Hva beviser et mirakel ?
 • Generasjon - X
 • Hyrde eller leiekar ?
 • Påske i Israel
 • Konfrontasjon på Karmel
 • Da Den Hellige Ånd ga meg et personligbibelstudium
 • Hvordan behandler du dine fiender ?
 • Rapport fra tur til Israel og Egypt
 • Fristelser - Seier eller nederlag ?
 • Rapport fra sommerstevnet
 • Fortapt

 • Arkeologi:
 • Ekspedisjon til Noas ark
 • Svar på anklager II

 • Faste sider
  Lest med saksen
  Nr. 29
 • Nikolaittenes lære
 • Charta Oeucumenica
 • Enorm forskjell på protestantisk og katolsk bibelforsåelse
 • Reddet av en engel
 • Rapport fra Afrika
 • Det glemte budet
 • Willow Creek seeker service
 • Frelseplanen på stjernehimmelen
 • Tegn på Jesu gjenkomst
 • Leserbrev fra Volda
 • Et tilbud om liv og helse
 • Din stedfortreder

 • Arkeologi:
 • Rapport fra siste Tyrkia tur
 • Sodoma og Gomorra: "Nytt lys over gammel debatt"

 • Faste sider
 • Lest med saksen

 • Siste side: Møter i Oslo + Baruk Media -Shop
  Nr. 30
  Nr. 31 Nr. 31 Nr. 32
  Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34