Forkynnelsen må
kvalitetssikres

Det er på tide at kristen forkynnelse også kvalitetssikres, med
Bibelens åpenbarte og udiskutable sannheter som referanse.


 
Seriøse foretak er opptatt av å kvalitetssikre sine produkter. Objektive og målbare kriterier, danner standarden som enhver ferdigvare må være tilpasset. 

Det er imidlertid et kjent fenomen, at ukvalifiserte opportunister, lager billige og lite holdbare etterligninger av et attraktivt og etterspurt produkt, for på den måten å sikre seg personlig gevinst. Derfor er det idag forbudt ved lov både å tilegne seg, produsere eller urettmessig benytte et registrert og garantert varemerke for omsetning av jukse-kopier. For slik svindel idømmes straff, siden framgangsmåten er i konflikt med landets lover og forskrifter.

Bibelen bruker flere steder måleredskaper som symbol for å illustrere at åndelig kvalitet er målbart. I Sak. 4,10 er de sammenlignet med Herrens øyne som farer over jorden.

Det er på tide at kristen forkynnelse også kvalitetssikres, med bibelens åpenbarte og udiskutable sannheter som referanse. Guds Ord er full av objektivitet, som ikke under noen omstendighet kan justeres, manipuleres, tøyes, uthules og glaseres eller på annen måte ødelegges.

Alle kristne som er overgitt til Herren og styres av hans Ånd, er ansatt som ambassadører eller konsuler for Guds rike og det forventes at de til enhver tid representerer Ham de tjener. En vesentlig del av deres oppgave, er nettopp å videreformidle innholdet i korrespondansen hjemlandet har gjort tilgjengelig. Derfor påligger det enhver oppriktig og personlig kristen, som har respekt og aktelse for sin utnevnelse og kall, øyeblikkelig å trykke inn alarmknappen og kommunisere en advarsel og korrigering, når forkynnelsens innhold og standard er påviselig ubibelsk.

Likeledes er det forventet at troende mennesker, straks et avvik er registrert og dokumentert, med fast vennlighet og mot, anstrenger seg for å motivere aktuelle personer til å endre holdninger og atferd. En forkynner som ingen respekt har for Skriftens rammebetingelser, har etter vår vurdering, ikke noe på en prekestol i en kristen menighet å gjøre.

Her i MVV, kan vi ikke samtykke i den populære myten, at vesentlige bibelske sannheter er subjektive og personavhengige. Vi avviser ideen at ingen egentlig, med sikkerhet, kan si at en persons oppfatning eller mening er riktigere enn en annens, selv om en slik påstand er "gjengs" og smaker godt i manges gane. Det er et hån mot Herren å indikere, at Guds Ord er unyansert og lite presist og må tolkes på situasjonsetikkens premisser.

Tåkelegging og reduksjon av presisjon finner nok sted, når mennesker forholder seg til Ordet, uten å kjenne og følge bruksanvisningen Herren selv tilbyr, slik at tolkningen kan kvalitetssikres. Bibelen tilbyr både en arbeids og innholdsinstruks, som ikke tillater preferanse-justeringer, hvis forkynnelsen gir seg ut for å være bibelsk, evangelisk og sann.

Framførelsesmodul, pedagogisk metodikk, illustrasjoner samt tema og rekkefølge er naturlig nok tids- og stedsavhengig. Et budskap har begrenset effekt, om det ikke er tilpasset mottakersystemet. Det som imidlertid nå skjer med mye kristen forkynnelse, er at; 1. Guds Ord ikke lenger er kilden for forkynnelsens innhold. 2. Mottakerens preferanse tillates å endre både innhold og prioritering.

Vi hører ofte forkynnere maltraktere et bibelvers med tolkninger som er fullstendig meningsløse og ukorrekte, når bibelen selv forklarer verset i neste eller forrige kapittel. Forkynnerens kjennskap til Guds Ord var så begrenset, at tolkningen ble fritatt Skriftens egen sammenheng. Slikt finner vi like uakseptabelt og kompetanseløst, som om noen ga seg ut for å være erfaren flymekaniker, når vedkommende bare hadde erfaring med å fikse brødristere og strykejern.

Mange av kristendommens falsknerier blir påpekt i dette nyhetsbrevet og vi kommer til å fortsette med å synliggjøre sannheten, med Guds Ord som kilde, i stedet for "tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner," Kol.2:8. 

JB. opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 20 (6.årgang 1/1998)
http://welcome.to/MensViVenter