Kraftig verbalt angrep på sabbatsholdere.

 
Et apostolisk opprop som den syrisk ortodokse kirken i Brasil har offentliggjort, og lagt ut på internett, har vakt oppmerksomhet hos kristne som tror på og arbeider for religiøs frihet. Erkebiskopen for nevnte område har sammenkalt et ekstra ordinært synod for å markere kirkens støtte til pave Johannes Paul II’s mye omtalte hyrdebrev, ”Dies Domini,” hvor han erklærer behovet for en mer intensivert søndags helligholdelse.
Her i ”Mens Vi Venter” redaksjonen har vi gjort flere forsøk på å ringe en engelsktalende person i denne kirkens hovedkvarter i Brasil, for å få hyrdebrevet både bekreftet og kommentert, men hittil til ingen nytte. Men vi gir oss ikke.

I oppropet blir en rekke kraftige tiltak foreslått for å nedkjempe de som ennå helligholder bibelens eneste hviledag, den syvende dags sabbat, som Gud ga menneskene ved skapelsen, og bekreftet gjennom det gamle og nye testamentet.

Hyrdebrevet gjør det klart at den ortodokse kirken ikke lenger vil tolerere de som ikke bøyer seg for den katolske kirkes vedtak om å overføre sabbatens hellighet fra lørdag til søndag. Adventister er spesielt nevnt i skrivet, og det loves juridiske strafferettslige tiltak mot de som ikke bøyer seg for pavens mandat.

Erkebiskopen påstår, stikk i strid med hva bibelen selv sier, at både Matteus, Markus, Lukas, Johannes og alle disiplene kun helligholdt søndag, ukens første dag. Det må være lenge siden noen i denne kirkens hovedkvarter leste den hellige skrift. Alle som kjenner kirkehistorien vet at søndagshelligholdelse primært var en kirkepolitisk utvikling i et forsøk på å gjøre kristendommen attraktiv for de som på det tidspunkt helligholt søn-dag (”sun-day” eller soldagen.) Denne hedenske skikken ble på et senere historisk tidspunkt knyttet til dagen Jesus sto opp fra graven.

Den Brasilianske erkebiskopen skriver rett ut at hans kirke vil arbeide målrettet for å skape en opinion slik at syvende-dags adventister skal bli fratatt sine skoler, forlagshus og annen eiendom. Som adventister kjenner vi naturlig nok til bibelens profetier om at en slik forfølgelse vil bli iverksatt like før Jesus kommer igjen, rettet mot de som ”holder fast på Guds bud,” Joh.Åp. 12:17 og 14:12, (inkludert, selvfølgelig, det fjerde budet, bibelens hviledagsbud.) Av den grunn er det rimelig at dette hyrdebrevet oppleves aktuelt.     
 opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 27 (8. årgang 1/2000)
http://www.barukmedia.com/mvv