Rapport fra sommerstevnet.



 


De unge var samlet til egne bibelstudier.


Reggie, tidligere gategutt fra London, Emma tidligere New Age og katolikk og Manjit, tidligere Sikh. Nå i rikt felleskap med Kristus.


Helseseminarer ute i det fri med Richard Hansen. Guds prinsipper for å bli frisk og holde seg frisk var nyttige tema.


 



 

For femte år på rad arrangerte kristne legfolk fra hele Skandinavia en sommerleir i Sverige dagene 24. - 28. juni i år. Med besøkende og talere fra hele Norden, Nederland, England, Skottland, Tyskland og USA, ble det en åndelig fest for oss alle. I vakre omgivelser ved Uddevallas skjærgård, ble adventbudskapets harmoni og aktualitet utdypet for oss av mennesker som både har tillit til det opprinnelige gudgitte budskapet og kjenner dets innhold. En rekke kurs og "workshops" ble også tilbudt slik at spesielle emner kunne studeres grundig. Dåpsgudstjenesten på sabbaten hvor fire personer inngikk sin avtale med Gud ble et naturlig høydepunkt på samlingen. Den siste søndagen ble det arrangert en offentlig aksjon med mange møter, utstilling og demonstrasjoner. Blant de besøkende var det fascinerende å bli kjent med en pinsepredikant som ble meget grepet av det han hørte. Han ønsket mer hjelp og informasjon og det videre kontaktarbeidet med denne mannen gir spennende perspektiver. Mange av nyhetsbrevets lesere var til stede på stevnet, men hvis andre ønsker å bestille lydkassetter fra arrangementet, kan det bestilles fra:

Bent Callesen
Skovvej 111 
4100 Ringsted 
Danmark 

FraUSA kom PaulBernhard, tidligere pastor i en karismatisk menighet, som har gransket dypere i Guds Ord og vil holde Hans bud. Han holdt inspirerende møter om vårt ansvar og oppgave i endetiden 



opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 22 (6.årgang 3/1998)
http://welcome.to/MensViVenter