Arkeologisk bevis for Makkabeernes eksistens
De fant flere gravhuler som inneholdt
23 steinkister med skjeletter


 Under utvidelsen av riksvei 443 ca 30 km. nordvest for Jerusalem i november i fjor, kom en traktorgraver over en ukjent hule.
 

Myndighetene ble øyeblikkelig varslet og da professor Shimon Riklin fra  «Hebrew university,» og hans team ankom, fant de flere gravhuler som inneholdt 23 steinkister med skjeletter. Inskripsjoner og ulike gjenstander i gravkamrene dokumenterte at det dreide seg om et Makkabeer gravsted. Dette er første gang det er gjort arkeologiske funn, som med sikkerhet kan knyttes til Makkabeerne. Hittil er denne sekten kun vært omtalt i ulike skriftlige nedtegnelser. Forskere har i mange år visst at et slikt gravsted eksisterte, men all leting har inntil nå vært forgjeves.

På flere av steinkistene var inngravert  navn som er kjente fra Makkabeer perioden, bl.a. Sarah, Mariama, Eliezer og Elazar. (Disse var inngravert på gresk.) Ordet Hasmonean (som er et annet navn for Makkabeer-klanen), ble også funnet. Det ble videre gjort funn av mynter og oljelamper.

Arkeologer håper at en av steinkistene skal vise seg å inneholde restene etter de mest kjente av alle Makkabeere, selveste Judah Makkabee. Det var han som i det 2. århundre f.Kr. ledet opprøret mot kong Antiochus IV, som forfulgte jødene og besmittet tempelet. For å  lede oppmerksomheten vekk fra reformasjonens fokus på den katolske kirke som Bibelens antikrist, lanserte en kjent jesuitt teorien om at det var kong Antiiochus som var den virkelige historiske antikrist. Noe av Daniels profetier kan nok stemme med Antiokus Epifanes, men hvis han skulle være oppfyllelsen av ødeleggelsens styggedom somi skulle stå på hellig grunn, ja da tok Jesus feil som plasserte dette fenomenet i framtiden (Matt.24). Vi velger å tro at Jesus hadde rett. Han fikk, i minste detalj også, rett m.h.t. ødeleggelsen av templet i Jerusalem i år 70 e.Kr.

Judah Makkabee og hans opprører gerilja, klarte å gjenerobre Jerusalem og helliget templet igjen i 165 f.Kr. Det er denne gjenerobringen jødene feirer ved sin Hanukkah.

Man tror at Eseerne (som gjemte rullene ved Dødehavet), flyttet ut i ødemarken som en protest mot helleniseringen som fant sted, men de var heller ikke enige med makkabeerne og deres innsettelse som øversteprester. Jonatan, som etterfulgte Judas Makkabeei, ble kalt "den ugudelige presten" i Eseernes skilifter.

Makkabeerne eller Hasmonean perioden, sluttet som kjent i år 63 f.Kr. da den Romerske keiseren Pompey inntok byen. JB
 opp topp