DEN KOSMISKE KRISTUS

Alle som følger med i Ny-Tid bevegelsen, har lest og hørt om den kosmiske Kristus.

Av kunstnere er han ofte fremstilt som en mystisk gurulignende person som er lett påkledd, svever noen cm. over bakken, viser det okkulte fingertegnet, holder som regel en krystallkule i hånden og er omgitt av spiritistiske symboler og åndevesener.

Mens den økumeniske Kristus hovedsakelig har religiøse mennesker som målgruppe, har den kosmiske Kristus et tilbud til alle. Han søker å nå sine mål gjennom litteratur, film, underholdning, politikk, behandlingsformer, filosofi, kvasipsykologi og ved infiltrasjon av religiøse og kristne miljøer.

For mennesker kjent med kristen terminologi, vil mange kjente ord dukke opp i den kosmiske Kristus' forkynnelse, men betydningen av ordene er ulik Bibelens språk.

Gud er en upersonlig energi- masse tilgjengelig i alle ting.

Kristus er en reinkarnert AVATAR, eller budbringer sent fra "hierarkiet", for å gi opplyste avanserte åndelige åpenbaringer. Buddha, Muhammed og Konfusius var andre "Kristuser".

Engler er opphøyde mestere, veiledere eller følgesvenner. "Aeoner" er et annet ord på disse åndevesener. Spriritisten Margit Sandemo forteller at hun ofte har besøk av disse skikkelsene, som formidler til henne budskap fra "den andre siden".

Gjenkomsten er ordet som beskriver hendelsene når "hierarkiet" (Den kosmiske Kristus og alle hans følgesvenner) synliggjøres eller materialiseres. De vil da innføre den nye tidsalder med en ny økonomisk/religiøs/politisk verdensorden. Massehelbredelse av syke og samlet kamp mot "hierarkiets" fiender vil da finne sted.

Født på ny er denne ideologiens beskrivelse av tilstanden når de åndelige veiledere (åndene) tar full kontroll over et individ. Denne overtakelsen eller besettelsen bringer den troende inn i en høyere kristusbevissthet.

Den kosmiske Kristus har en lett gjenkjennelig forkynnelse;

- Det gode og onde (lys og mørke) er begge naturlige sider av Gud.

* Vi er alle små guder som må finne spiren til guddommen i oss selv.

* Det finnes ingen død - sjelen er udødelig, og gjenskapes ved en reinkarnasjonsprosess.

* Ingen går fortapt

* Synd eksisterer ikke siden det onde inngår i Guds eksistens

* Tradisjonell kristen forkynnelse skal nedprioriteres og opphøre

* Alle religioner skal sammenslås under overherredømme av den kosmiske Kristus. Denne verdensomspennende Ny- tid religion skal på tvinges alle og opponenter skal bringes til taushet.

* Det viktigste trospunkt er ubetinget fred og enhet.

* De fleste Ny-Tid grupperingene skriver at år 2000 er denne religionens magiske "deadline" for synliggjøringen av den kosmiske Kristus.

Johanna Miehaelsen skriver i sin skremmende bok "Det okkultes magiske skjønnhet", om sitt opprivende og grusomme liv etter å ha gått gjennom et kjent Ny-Tid kurs kalt Silva Mind Control System. Gjennom meditasjon ble hun bedt om å velge seg en indre veileder - guru - og valgte Jesus. En "Jesus" tok kontroll av hennes visualiserte bilde, men ble gradvis forandret til en demon som påførte henne enorme fysiske og psykiske lidelser. Hun ble fullstendig demonbesatt, og ble til slutt, med kristne venners hjelp og langvarig, intens bønnekamp, satt fri fra besettelsen. Meditasjon er en av den kosmiske Kristus' evangeliseringsverktøy.

Avhoppere har røpet at alle meditasjonens hemmelige mantra ord, er navn på hinduguder. Satankirken rapporterer at disse ordene er navn på fremtredende demoner. Ved å repetere sitt "mantra" maner de demoner inn i sitt liv. I Babylon ble de samme mantra ordene benyttet for å mane fram de hedenske gudeåndene.

Internasjonale kjente Ny-Tid organisasjoner som samarbeider for å forberede den kosmiske Kristus' gjenkomst er;

- Lucis (Lucifer) Trust
- Planetary Citizens
- The New Genesis
- Tara Center
- T.M.Meditasjon
- The Initiator
- The Congressional Cleaning house of the future
- The New World Alliance
- The Transformation Platform
 opp topp


Mens Vi Venter - nr.  6 Okt./ nov. 1993