Bønner Gud vanskelig
kan besvare

Det finnes visselig ikke én rettferdig, hvorfor skulle jeg da prøve å være det? 

  La meg være ditt barn Gud, uten nødvendigvis å bli så religiøs, at kristendommen dominerer mitt liv.

Ja, la meg kalles din, selv om jeg av og til hygger meg med utvalgte favorittsynder. Jeg kan da ikke under noen omstendighet kalles et ondt menneske av den grunn. Tillat meg å holde fra din kontroll og endringskraft, behagelige svakheter og karaktermangler. Litt spenning må jo livet inneholde.
Frels meg Gud, men la mitt hissige og ukontrollerte sinn være. På skolen tok jeg en personlighets- og temperamentstest grekerne en gang oppfant, og da fikk jeg bekreftet at jeg er slik og det må både du og jeg forholde oss til.
Derfor må du ikke gjøre noe stort nummer ut av min medfødte lave irritasjonsterskel Gud, det ligger i familien, vet du.
Gjør heller ikke mine urene tanker til en barriere mellom oss, Far. Du vet jo jeg har sett og opplevd mye guffent i livet og sporene er dype. Ta meg som jeg er for slik er jeg jo.
Jeg håper også det er i orden med deg Gud, at jeg informerer endel av mine venner om visse personers nederlag og feil.
Noe må en ha å snakke om og samtidig blir jeg lagt merke til. Du vet hvor viktig anerkjennelse og oppmerksomhet er for meg. Du har skapt meg med slike behov, så du vil nok ikke holde dette mot meg.

Og så vet du, Herre, at bønn og bibelstudium liksom ikke ligger helt for meg. La meg ha et rett og godt forhold til deg, uten alle disse bønnene og den kjedelige lesingen. Det burde ikke være ukjent for deg, at det er langt mer spennende bøker å fordype seg i. Min smak og legning er ikke ukjent for deg.Ta meg som jeg er for slik er jeg jo

Når mennesker behandler meg dårlig, klarer jeg ikke å la være å bære nag. Jeg er sikker på at du forstår meg Jesus, og ikke tilregner meg dette som synd. Disse karaktertrekkene er så mye en del av meg, at nederlagene kommer automatisk og på løpende bånd. Overse det Gud og lat som om alt er i orden, for da kan også jeg være kristen. 

Du har lovet, at du ikke skal gjøre med meg etter min synd, Sal.103,10. Vi snubler jo alle i så mangt, Jak.3,2 Skjul mine synder, Sal.32,1, Herre. Lat som om de ikke er derved å skjule ditt åsyn for dem, Sal.51,11. Alle merker vi en annen lov i våre lemmer, Rom.7,23 og det finnes visselig ikke en rettferdig, Rom.3,10, hvorfor skulle jeg da prøve å være det? Du har sagt at din store kjærlighet dekker over og usynliggjør alle synder, Ordsp.10,1 2. Vær meg synder nådig, Luk 18,3 ved at du ikke kommer i hu min synd, Jer.31,34. For da kan jeg være din, og ha et godt og trygt forhold til deg og samtidig være meg selv med visshet om at du ikke tilregner meg min synd, mine svakheter, mitt svik og alle mine nederlag og fall.

Da blir det så lett å være kristen, at alle må finne det attraktivt. Da kan jeg også være et ganske alminnelig menneske, uten å måtte skille meg ut og bli lagt merke til, bare fordi jeg er et Guds barn.

Men la oss for balansens skyld, også ta med noen bønner Guds Ord indikerer at var kjære Frelser alltid vil besvare.

Tilgi meg Gud, all min synd og rens meg fra all urettferdighet, 1. Joh.1,9. Ta bort fra meg alt som står deg imot, Kol.3,5-11. Gjør meg til en ny skapning, 2.Kor.5,17 og kjøp meg fri fra alle nedarvede onde karaktertrekk, 1Pet.1 ,18. Rens meg fra synd med isop, Sal 51,9, ja fra all urenhet må du rense meg, 2Kor 7,1, Gi meg Herre, et nytt hjerte og en ny ånd, Esek.18,31 og gi meg forstand og visdom, så jeg følger din lov, Sal. 119,34. La meg få Kristi sinn, 1.Pet.3,8, slik at jeg i all framtid stadig holder din lov, Sal.119,44.

La meg også slippe, gode Gud, å være slave under synden, Rom.6,6, men la meg dø bort fra den, Rom.6,2.

Kom og ta bolig i mitt sinn, Efes.2,22, slik at jeg alltid kan snu det andre kinn, Matt.5,39, elske mine fiender, Matt.5,44, be for dem som taler ille om meg, Luk.6,28 og alltid kunne tilgi, Matt.5,14.Gi meg din styrke Gud, slik at jeg ikke faller når djevelen frister,Ef.6,10-16.

Bli i meg Kristus, så jeg slipper å synde igjen, l.Joh.3,6, Utøs din kjærlighet i mitt hjerte, Rom.5,5 og gi meg styrke til å arbeide for andres frelse så lenge det er tid, Joh.9,4.

Ja, ta meg som jeg er Gud, løft byrden av meg, Matt.11,28, gjør meg til et nytt menneske, Ef.4,24, rens ut syndens surdeig, 1 .Kor.5,7, fød meg på ny, slik at du kan bevare meg fra all synd, 1.Joh.5,18 og la meg være et vitne om deg for alle jeg møter, Ap.gj.22,15 og la meg til slutt nå fram til frelsen. 1.Pet.1,5.
 opp topp