KRISTENDOM

ELLER TEOLOGI

Alle ord betyr noe, men de betyr ikke det samme for alle. Når ordene gis en annen betydning enn de opprinnelig bærer, blir kommunikasjon vanskelig. Da slutter vi å forstå hverandre.
 
 

På mange områder kan da farlige situasjoner oppstå, også innen kristen formidling. Som et resultat av trosbevegelsens avstandtaken til det skrevne ord, hører og leser vi stadig oftere, at teologi oppleves som den sanne kristendoms fiende. "Jeg vil ha kristendom, ikke teologi", er et standarduttrykk. Du vil aldri få det til, for det er ganske enkelt umulig.

Teolog betyr, har alltid betydd, og vil nok også i framtiden bety - Kunnskap om Gud. Den som har sett meg, har sett min far, sa Jesus. Derfor vil det å ha Bibelsk kristendom uten kunnskap om Bibelens Kristus, i utgangspunkt være en absurd tanke. For å oversette Bibelens dynamiske kristendom, til hverdagsrealitet, kan vi ikke hoppe over Bibelens åpenbaringer om Jesus. Vi må i stedet la kunnskapen om den han er og det han tilbyr og vil, nå fram til oss, som selve innholdet i forholdet til Ham og til våre medmennesker. Behovet idag er ikke mindre teologi, men rett og sann teologi, i motsetning til gal og falsk teologi.

Kunnskapen om Gud må vi ha, men det må være Bibelens kunnskap, ikke menneskers meninger eller historisk tradisjon ispedd hedenske ritualer. "Jeg kommer ikke med overtalende argumenter og visdomslære", sa Paulus.

Hvorfor? "For jeg ville ikke at deres tro skulle bygges på menneskers visdom, men på Guds kraft". (1.Kor.2,5). Det er både himmelsk kraft og åndsoverbevisning, i Bibelens kunnskap om Jesus. (Teologi). All annen forkynnerprioritering, blir av Paulus kalt menneskelig visdom eller visdomslære.

Apostelen fortsetter, "og dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden". (vers 7) Paulus omtaler her Guds Hellige Ånd som har som hovedoppgave å "veilede til den fulle sannhet" (Joh. 15,13). Hvor finner vi denne fulle sannhet? "Ditt ord er sannhet", sier Jesus i Joh. -17,17.

I nyhetsbrevet "Mens vi venter", tør vi påstå at både innhold og prioritering er hentet fra Guds Ord. Jesus Kristus har i sin åpenbaring (Jesu Kristi åpenbaring Åp. 1,1) gitt et tindrende klart mandat, til å forkynne et advarselsbudskap alle må ta stilling til. Å nekte, eller erklære seg uenig, tilsvarer å gjøre Gud til fiende. Vi kan ikke annet enn å si med Paulus; "vi forfalsker ikke Guds ord.
Åpent legger vi sannheten fram (Efes.4,2). Det vi skriver, er ikke alltid populært. Det er lite som "klør i øret" i nyhetsbrevet. Inn holdet kommuniserer ikke at vi vet bedre enn andre. Vi vet intet, uten det Guds Ord formulerer. Alle må vi i ydmykhet forholde oss til det. Reformatorene visste mye om det vi  skriver. Det at mange protestanter i vår tid sluttet å vite, kommer ikke av at virkeligheten er endret, men at Bibelen ikke leses. De tre englebudskapene i Åp. 14, 6-12, inneholder både invitasjon, utfordring og advarsel. Jesus er forfatteren, vi mennesker er mottakere.opp topp


Mens Vi Venter - nr.  5 April/Mai 1993