Dagon i kunst fra Mesopotamia (fra Woodrows "Babylon mystery religion")
FRA BABYLON TIL ROM

 


Cybele, gudinne fra Lille-Asia og Syria. (Ill. fra The Great controversy E.G.White)

Fra Babylonreligionens mange guder, hentet og utviklet Filisterne sine avguder. Den mest populære var fiske guden DAGON. Han var alltid i bilder og statuer utstyrt med en hatt formet som et fiskehode.
I Bibelen er Dagon bl.a. omtalt i Dom. 16,23 (Historien om Samson).

I l. Sam. 5,2-7 beskrives at Gud selv rev ned og hugg i småbiter en Dagon statue. Det moderne Babylons leder og gud - paven - bærer en mitra som er en nøyaktig kopi av Dagons fiskehatt. Slektskapet mellom Vatikanet og Babylons hedenskap er nært og lett påviselig.

St. Ambrosius    og  Pave Paul VI med "mitre"
(Begge bilder med illustrasjoner fra Woodrow's Babylon mystery religion).
 

Til venstre; Nåværende pave Johannes Paul med "fiskehatt"
 
 

Til høyre; Pavestatue med den samme fiskehatt. 
Bilde fra en katolsk kirke i Salzburg. (Foto:R.H.)opp topp


Mens Vi Venter - nr 3 / 1992 Årgang 1