Vitnesbyrd som inspirerer

Menighetsmedlemmer i tjeneste for Kristus.
Vi fortsetter her sjelevinnende rapporter fra ulike land.

Patti Heinrich og hennes mann begynte i 1987 en bibelbrevskole i staten Oklahoma i USA. De hadde over lang tid gitt bibelstudier til naboer og bekjente, men savnet dynamiske bibellekser som ga mennesker åndelig føde og ikke bare varsom omtalte av selvfølgeligheter. De møtte så mange som var skuffet over forkynnelsen i sine respektive kirkesamfunn og var nå på jakt etter mer lys og fast føde. 

John Bishop
For å møte dette voksende behovet, utarbeidet ekteparet Heinrich en rekke bibelstudier og startet sin egen bibel-korrespondanse skole. På en systematisk måte tok de for seg alle Oklahomas 77 kommuner, og delte ut eller sendte i posten brevskoleinnbydelser. Fra en sped begynnelse hvor de brukte alle sine sparepenger og all fritid på prosjektet, har de nå mange ansatte og ennå flere som arbeider som frivillige med base i en rekke lokale menigheter rundt om i staten.   


Patti Heinrich

Mange er blitt døpt etter å ha tatt imot Kristus og forstått de tre englebudskapene i Johannes Åpenbaring kap. 14 og deres betydning. Det ser ut til at de nye medlemmene blir solide og sterke kristne som kjenner sin Frelser og sin bibel, slik at de vil bli stående når vanskelige tider kommer. De lar seg heller ikke lure av billig forkynnelse, som gir mennesker det de har lyst til å høre i stedet for det Gud vil si dem. Mange av de som er vunnet for Kristus gjennom dette prosjektet, er nå selv engasjert i individuelt sjelevinnende arbeid. De er ikke passive kristne som venter på at pastorene skal holde møter, for de ser på seg selv som evangelister og på Jesus som sin øversteprest og kraftkilde. (For mer informasjon: Patti Heinrich, RR l Box 37, Okeene, Oklahoma 73763-9717, USA.)

John Bishop bor i England, men har en "ministry" eller evangelisk virksomhet som dekker store deler av verden. Han har en røff bakgrunn som profesjonell narko-langer. Han brukte også selv "stoff" daglig i flere år. Tradisjonell kristen forkynnelse som han ble utsatt for, ga ikke noe tilbud om endret karakter og legning, bare tilgivelse og muligheten for et sosialt fellesskap. Da han "tilfeldigvis" fikk høre det sentrale innholdet i adventbudskapet og ikke minst budskapet om frelse fra synd og lærte å kjenne løftene om at alle nedarvede og tilegnede tilbøyeligheter til synd kunne endres når Den Hellige Ånd ble Herre i livet, fattet han håp. John var egentlig en av mange, mange som lette etter en kristendom som ikke søkte vekst ved å bli så lik verden som mulig. Noen kristne tror at evangeliet har appell når det møter mennesker hvor de er og sier til dem at alt er ok hvor de er, bare de i tillegg begynner å tro. Resultatet er ungdom som synger i koret i kirken om helgen og lever et verdslig liv på barer og puber om kvelden og tror alt er i orden. John Bishop lengtet etter frihet fra syndens slaveri og fant endelig en Jesus som ga frelse fra og ikke i synd, men han måtte innom mange kirkesamfunn før han fikk høre det evige evangelium. 

I 1991 dro han og hans kone med to små barn til Ungarn, siden han hadde hørt om Øst-Europas store narkotikaproblemer. Han forkynte etterhvert adventbudskapet i flere Europeiske land og fikk også anledning til å lage en rekke tv-programmer. Han er kjent for videoer hvor det store kristne frafallet blir påvist og har sett mange vokne opp og selv begynne å studere sin bibel. Videoen "Unveiling the Mystery Babylon," er vel den mest kjente fra hans store produksjon. Mange katolikker har forlatt sin kirke etter å ha sett disse videoene og mange protestanter har begynt å forstå at de er blitt lurt av sine egne kirkesamfunn. John er fortvilet over at mye forkynnelse søker å tilfredsstille, berolige og passivisere de som ikke ønsker sannheten. Konsekvensene er at de oppriktige som søker mer lys ikke får høre Bibelens budskap. Frykten for motstand gjør at forkynnelsen pakkes inn i fiendens terminologi og holdninger, slik at få skjønner hva Gud står for. Denne utvanningen er å se i alle kirkesamfunn og er hovedårsaken til tilbakegang og lunkenhet. Når jesuittene sier; "korrigering av andres teologi er det samme som ondsinnet kritikk," lyder et helhjertet "amen," fra omtrent alle protestantiske kirkeledere. John Bishop aksepterer ikke at det ikke er oppriktige Guds barn i alle kirkesamfunn som lengter etter mer lys. Ledet av en Frelser som satte han fri fra narkotikahelvete, er han villig til å kalle andre "ut av Babylons" mørke til et liv i frihet og tjeneste. (For personlig kontakt: John Bishop, 48 Colmer Rd. London SW 16 5J2, England.)

Nobel Donkor er fra Ghana i Vest Afrika og tilhører en stadig voksende gruppe unge mennesker som har erfart og sett verdien av det gamle adventbudskapet som ble gitt for å videreføre reformasjonen tilbake til Guds Ord. Med primitive midler, men med hjerter fulle av kjærlighet til sine medmennesker, arbeider de trofast med å spre evangeliet. De går inn i private hjem, hjelper de syke, lager mat, lærer sine landsmenn å dyrke jorden mer effektivt og studerer samtidig Bibelen med dem. I tilegg til dør-til-dør evangelisme, arrangerer de også friluftsmøter og gate-forkynnelse, noe som viser seg å være en god måte å få mennesker i tale på i dette landet.

Tusener av lydkassetter er solgt eller gitt bort og i skrivende stund er også over 100 personer blitt bibelbrevskoleelever i et nytt brevkurs de har fått hjelp til å oversette og trykke av "Steps to Life" i USA, som vi skrev om i siste utgave av MVV. 35 personer er alt døpt og tilsluttet en lokal menighet som ivaretar budskapet Gud ba oss å forvalte og dele med andre. Davis og Charlotte Dennis fra Silver Spring i USA, har også i samarbeid med "Steps to Life" vært engasjerte i en evangelisk kampanje sammen med Nobel Donkor og hans team. Pastor Dennis var tidligere ledende revisor i vårt verdenshovedkvarter i USA. 

Arbeidet i Ghana endrer menneskers liv og fortjener våre forbønner. De har lite finansielle ressurser, men opplever at Guds kjærlighet driver dem til å nå andre med evangeliet. (Ønsker du å ta kontakt er adressen: Nobel Donkor, PO Box 4476 Kumasi, Ghana, West Africa.) JBopp topp


Mens Vi Venter - Nr. 20 (6.årgang 1/1998)
http://welcome.to/MensViVenter