De ti stammer


 Vi har mottatt flere henvendelser og fått tilsendt mer materiale omkring artikkelen om Israels ti stammer i forrige nummer. Vi vil derfor dele noe av dette med MVV's lesere i bladene framover:

Jerusalem Post bringer en stor artikkel i september nummeret om et bortglemt jødisk folk. Artikkelen heter Skeletons in the closet (skjeletter i kottet) og spør i overskriften: «Hvem er redd for det Khasar-jødiske riket?

I et stort område som strakk seg fra nord og vestsiden av det Kaspiske hav og helt til Svartehavet og Kiev i vest samt syd over til Kaukasus hersket de fra ca. år 600-1000.

Khasarene. Hvem var de? Deres konger hadde hebraiske navn som, Hannukah, Menasheh, Aron og Yosef. Det kaspiske hav kalles Khasarenes sjø av Iraneme. Man vet at de var stort sett nomader som bodde i telt. Men byer ble også bygget. Sarkel ved elva Don, Balanjar, Samandar og hovedstaden Itil. Sistnevnte har man ennå ikke funnet. Ca. 550 e.Kr. hører vi for første gang om at en khasarisk kongefamilie tar kontroll over nord-Kaukasus. Den Arabiske invasjon som etter hvert rullet over midtøsten og Europa, ble stoppet av Khasarene ved Kaukasus. Khasarene fikk selv en religiøs oppblomstring i 740, da de konverterte til jødedommen, men fra hva? Selv hevdet overhodene for riket, at de var etterkommere av Simeons stamme, en av de 10 forsvunne stammer. Dette stemmer bra med alle de historiske overleveringer vi behandlet i siste nummer av «Mens vi venter». Det var nettopp denne veien de ti stammer vandret, og etter hvert slo noen av dem  seg ned. Mens andre vandret videre nordover og vestover. Da Khasarriket ble grunnlagt var den fremste lederen en religiøs leder, en Kagan. Etter hvert fikk militæret mer makt, og det ble åpen konflikt mellom de militære ledere og Kagan, som eksploderte i en borgerkrig. Dette var begynnelsen til fallet for denne store nasjonen. Kagaen dro hvor? Jo, til vikingene i nord! 115 år senere kom hans etterkommere, sammen med vingene og går til angrep på Khasaria og riket går tilsynelatende under i år 965.

Noen har hevdet at Khazarene er forfedrene til Ashkenazi-jødene, dette er usannsynlig, hevder artikkelen, da disse nevnte jøder emigrerte til de russiske områder fra Vest-Europa lenge etter at Khazarriket var gått til grunne.

Forfatteren av artikkelen i Jerusalem Report, har selv reist rundt med et Israelsk TV-team i det store området og fant mengder av arkeologisk materiale både i og utenfor museer. Gravsteiner med den syvarmede  lysestaken er et vanlig funn. I Dagestan har en professor nylig offentliggjort sine utgravninger fra dusinvis av Khazar-steder i Kaukasus.

På museet i St. Petersburg ble Khasargjenstander nylig forsøkt stjålet. Jødiske «Handelsmenn»  og KGB agenter mistenkes for å stå bak.

Deler av hva man tror har vært et gammel miniatyr tabernakel er også funnet, men det meste er fremdeles ikke utgravd. Opplysninger om dette riket har dessverre bevisst vært holdt tilbake av Stalin og kommunistreginiet i Russland.

Viktigste bevis for rikets eksistens, er en detaljert brev utveksling mellom Hisdai Ibn Shaprut, jødisk minister i det muslimske Spania, og Khazarkongen Yosef. To eksemplarer av dette brevet finnes i dag. Så langt artikkelen i Jerulalem Report. Vi venter spent på fortsettelsen av disse oppdagelsene.

HVOR FINNES DE TI STAMMER I DAG?

Charles Rodosi, redaktøren av den hebraisk-Engelske ordboken, viser til at de ti stammene krysset middelhavet og koloniserte seg i de Europeiske land, som Spania, Portugal, Frankrike, Italia, Tyskland, Østerrike, Ungarn, Holland, Danmark, Sverige og Norge, ja også Russland.

Abbé La Touche i Frarrike, som for en tid av seksti år, var lærer i det semittiske språk ved Paris' universitet, stadfestet det samme som Rodosi, men ble av den katolske prestemakt forbudt å offentliggjøre dette.

Professor Grathan Gunners ved Teologiske Universitetet i London påstår at disse folk - de ti stammene - idag beboes i Italia, Østerrike, Sveits, Frankike, Tyskland, Holland, Belgia, Spania, Portugal og Skandinavia.

Fra DE TOLV STAMMLR, Grethe og Harald Bergersen, Ås

Fra Oslo har vi også mottatt et brev som korrigerer en språkfeil fra boken vi siterte i artikkelen vår. Døssland skriver i boken at Loammi skulle bety "Ikke Guds folk" fordi LO er et av Guds navn. For de som er kjennere av det hebraiske språk får vi opplyst at LO i stedet betyr NEI, i betydningen IKKE, og LOAMMI betyr derved "Ikke mitt folk".

Herulene.

Vi skrev også i vår artikkel om de norske Herulene. En av våre lesere har underrettet oss om at på mange av de gamle runesteiner som er funnet i landet vårt, starter teksten med; Jeg, (h)eruleren skrev dette.... Erulene kan være identisk med høvdinger, da Odins høvdinger ble kalt så.

Nye funn.

I en nyoppdaget grav i Sverige, har man nylig funnet et spesielt gullarmbånd som viser at Sverige hadde et nært samkvem med svartehavsområdet for 2000 år siden! EHB
 opp topp