Lest med saksen
Da solen sto stille

Ikke langt fra Jerusalem, på veien mot Tel Aviv fant følgende hendelse sted for over 3000 år siden:

Josva var i ferd med å innta Løftets land, Israel. Fem amoritterkonger (Fra Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis og Eglon), gikk til krig mot byen Gibeon, fordi de hadde sluttet fred med Israels barn. Da ba de Josva om hjelp. Og Josva og hans menn marsjerte hele natten for å komme dem til unnsetning. Og Herren var med dem i striden.

I en telefonsamtale for en kort tid tilbake, fikk vi bekreftet historien vi her skal fortelle. Mannen som forteller historien er tilsluttet Frelsesarmeen i USA.

Det er en allmektig og stor Gud vi får lov til å tjene og som holder sin hånd over oss. Se opp mot stjernehimmelen i disse vinterkvelder, på stjernenes myriader og du blir liten og avhengig av denne allmektige Gud. Det trenger vi å være! En norsk filosof sa for en tid tilbake i et intervju at stjernehimmelen var noe av det mest meningsløse han kunne tenke seg. For en kristen er dette stikk mot satt.

Solen sto virkelig stille.

Visste du at NASA er travelt opptatt med å bevise at det som er blitt kalt en «myte» i Bibelen er sannhet? Harold Hill, som er president for Curtio Engine Co. i Baltimore, Mary land, og konsulent i romprogram, forteller det følgende:

Jeg tror at noe av de mest forbausende ting som Gud vil vise oss i vår tid, hendte nylig våre astronauter og romvitenskapsmenn i Green Belt, Maryland. De holdt på å sjekke solen og månen og planetenes stilling ute i rommet. Vi må ha greie på dette så vi ikke sender opp en satellitt som vil dumpe borti noe på sin bane. Vi må planlegge satellittens bane i forhold til dens levetid og hvor planetene vil være så ikke hele saken skal bli borte! De kjørte datamaskinen på avstandene frem og tilbake gjennom århundrene helt til den stoppet. Den stoppet, og lyste rødt som betød at det var noe galt med de opplysningene den hadde fått, eller med resultatene sammenlignet med de vanlige normer.

De sendte bud på service-avdelingen for at de skulle sjekke det, men de sa at «det er helt i orden». Lederen for denne operasjonen sa: «Hva er det som er galt?» For de hadde oppdaget at det manglet en dag i rommet av tiden som er gått. De klødde seg i hodet, og rev seg i håret. Det fantes ikke noe svar.

Et av medlemmene i gruppen sa: «Som dere vet gikk jeg engang på søndagsskole og der snakket de om at solen sto stille.» De trodde ikke noe på ham, men da de ikke fant noe annet svar, sa de: « La oss få se det.» Han fikk tak i en Bibel, og slo opp i Josvas bok. Der fant de et uttrykk som var helt latterlig for folk med «sunt vett.» Der fant de at Herren sa til Josva: «Vær ikke redd for dem! Jeg har gitt dem i dine hender; ikke en av dem skal kunne stå seg mot deg». Josva var urolig fordi han var omgitt av fiender, og hvis mørket falt på ville de overmanne ham. Så Josva ba Herren om å la solen stå stille! Det er riktig - «solen sto stille og månen ble stående.. .og drygde nesten en hel dag, før den gikk ned.» Josva 10,8,12,13.

Romfolkene sa: «Der har vi den dagen som mangler!» De satte datamaskinen tilbake til den omtalte tiden og sjekket og fant at det var nesten, men ikke helt riktig. Den tiden det var tale om på Josvas tid var 23 timer og 20 minutter - - Ikke en hel dag. De så nøyere etter, og der var det «nesten en hel dag.» Jos.10,13.

De små ordene i Bibelen er viktige. Men de hadde framdeles vanskeligheter, for hvis de ikke kunne redegjøre for 40 minutter ville de komme i vanskeligheter ett tusen år fra nå av. De førti minuttene måtte finnes, for de kunne bli fordoblet flere ganger i kretsløpet. Det samme kristne mennesket i gruppen, husket også at det ett eller annet sted i Bibelen ble sagt at solen gikk tilbake! NASA-mennene sa at han var gått fra forstanden. Men de fikk tak i boken og leste disse ordene i 2 Kongebok:

Esekias lå for døden og ble bedt om et tegn som bevis. Herren sa: «Skal skyggen gå ti streker fram?» Esekias svarte: «Det er en lett sak for skyggen å strekke seg ti streker fram: Nei, skyggen skal gå ti streker tilbake.» Kong. 21,9-11. Esekias ropte til Herren, og han lot skyggen gå tilbake ti streker. Ti streker er akkurat 40 min!

23 timer og 20 min. hos Josva, pluss 40 min. i 2. Kongebok utgjør de manglende 24 timer som romforskeme måtte føre inn i journalen som en tapt dag i universet! Er det ikke forbausende?

Ovenstående artikkel er sitert fra «The Evening Star Spencer,» Indiana. Den er bekreftet direkte fra Harold Hill.
 


 
Onde rykter

En prest skriver: Jo lengre jeg lever, desto mer føler jeg nødvendigheten av å fastholde noen regler, som jeg i mange år har forsøkt å følge med hensyn til å høre på onde rykter:

1. Så mye som mulig avholde meg fra å lytte til alt som kan være til ødeleggelse for andre mennesker.

2. Ikke tro ondt om noen, hvem det enn måtte være, før jeg har de sikreste beviser for, at det som sies er sant.

3. Å vokte meg i selskap med et menneske som har en løs tunge.

4. Så mye jeg kan, å mildne og unnskylde det onde som fortelles om andre.

5. Alltid å forholde meg til at der som motparten i en strid også ble hørt, skulle man få høre ganske forskjellige forklaringer om én og samme ting.

Ev. Sendebud (Adventnytt) 8/1925
 


Jeg har undret meg over:

Hvorfor er tradisjonelle kirkebygninger oppført slik at menighet og prest tilber med ansiktet vendt mot øst?

I ulike leksika står det at kirkene for det meste er bygget som en basilika.

Hva er en basilika?

Det er et gresk ord for bygninger brukt av grekere og romere. De ble bygget for å ære en konge eller Gud. Hvilken konge? Basilisk er et slangelignende dyr med krone. Dyrets blikk var ansett for å være dødbringende. «Symbolet på djevelen i kristendommen» skriver Hjemmets store Leksikon. Alle disse basilika har inngang i vest

Hvem vender seg mot øst, slik soltilbederne gjorde og tilber på solens dag i et hus tilegnet djevelen? Kjære medkristne, er ikke dette fordømt i Guds Ord?

I Det gamle testamentet, i Esekiels bok kap.9, finner vi en modell for beseglingen i åpenbaringsboken. Esekiel ser en mann med skriveredskaper i beltet som får beskjed om å sette et merke i pannen på de som sukker og jamrer seg over alt det motbydelige som skjer i Jerusalem.

Hva var det for noe motbydelig som skjedde der? Dette blir vist Esekiel i det foregående kapittel. De hadde vendt seg fra tilbedelsen av den sanne Gud. Esekiel fikk se mange eksempler på det. Men så blir han vist den aller verste styggedom.

Hva var det?

Jo, ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, var det omkring 25 menn som vendte ryggen mot Herrens tempel (der Guds frelsesvei og Hans bud var åpenbart) og vendte ansiktet mot øst! «de bøyde seg mot øst for solen.»
 


 opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 16 . 3. & 4. kvartal 1996
http://welcome.to/MensViVenter