Pedofile prester
I løpet av noen få år, er 500 katolske prester dømt for overgrep i USA
Vi har tidligere nevnt de mange og ufattelige tragediene forårsaket av pedofile katolske prester. Det er ikke gjerningspersonene eller ofrene vi her fokuserer på, men et system og en teologi som erklærer prestene Guds representanter og nådens formidlere, uansett hvilket liv de fører. Karakterendring er i denne religionen uvesentlig.

Sentrene som flere steder er opprettet, ene og alene for å hjelpe de som er seksuelt misbrukt av katolske prester, regner med at 15% av alle katolske prester i USA og Australia er aktive pedofile og at en langt større prosent er praktiserende homofile.

Milliarder av kroner er hittil utbetalt av kirken, etter at rettssaker dømmer prestene. Overgriperne blir stadig flyttet til nye byer etter hvert som saker blir offentlig kjente. På hvert sted får presten et nytt og ferskt forråd av barn å misbruke. De fleste av ofrene blir så psykisk skadde, at de halter seg gjennom livet fra nederlag til nederlag. Både i ekteskap og arbeidsliv blir de tapere. En stor prosent av dem ender, som forventet, med alkohol eller stoffmisbruk eller kommer på mentale sykehus.
 

Katolske geistlige innrømmer selv, at deres teologiske seminarer tiltrekker seg seksuelle avvikere og er gjennomsyret av pedofile menn. Denne eller andre avvikende karakter legninger, er imidlertid ingen hindring for å bli katolsk prest, siden den guddommelige frelsesformidlingen prestene tillegges av paven, ikke er avhengig av formidlerens moralske karakter.

Det største problemet hjelpeapparatet møter, er kirkens benektelser og ansvarsfraskrivelse. Anger, oppgjør og endring, synes å være uvesentlig, mens beskyttelse av eget "image" og motanklager foretrekkes.

Det rapporteres også tilfeller der prester som misbruker barn, ber ofrene komme til seg og skrifte hvis de føler skyld, slik at de kan motta tilgivelse før neste overgrep finner sted.

I Baal-religionen , som den katolske kirke har hentet omtrent alle sine dogmer og tradisjoner fra, var pedofili, homofile forhold og tempelhorer en integrert del av prestens liv. Da Romerkirken overtok og videreførte de hedenske skikkene, ved at paven ble utnevnt til Pontifex Maximus eller øversteprest for de okkulte mysteriereligionene, overtok den også tradisjonene med de ugifte prestene og toleransen for deres seksuelt utsvevende liv.

I løpet av noen få år, er 500 katolske prester dømt for overgrep i USA. Det regnes med at hver av disse prestene hadde mellom 20-50 ofre på samvittigheten. Likevel tror etterforskerne at de som hittil er dømt med dokumentasjon og bevisførsel, utgjør en ubetydelig liten prosent av aktive overgripere. De frykter at det ennå er mange tusen prester som ikke er avslørte og at deres ofre teller hundretusener.

Det er denne kirkemakten, med denne teologien, som gir guddommelig autoritet til uomvendte kjødelige mennesker, hele den protestantiske verden flørter seg inn i økumenisk partnerskap med.

Er «moderkirkens» teologi samstemt med Jesu ord i Bibelen, eller er det Babylonskjøgen som lokker kristenheten?

Alle må til slutt velge - ja eller nei, du også.opp topp