Holdt sabbaten og mistet levebrødet i USA


En lokal rett har opphevet en foretningsmanns avtale med Texaco, fordi han stengte sine tre bensinstasjoner for å holde sabbaten. 

Tidlig på 1980-tallet, tok Barry Davis over tre bensinstasjoner i Salem-området, som alle var ved å gå konkurs. Stasjonene fikk deretter en rask og god vekst og ga penger i kassen for både Texaco og Davis.

I 1993 informerte Davis Texaco-ledelsen at han ville stenge sine bensinstasjoner på lørdager, slik at han kunne helligholde sabbaten. Davis holder møter i sitt hjem på lørdager for venner og naboer.

Texaco hentet støtte fra rettapparatet og ville tvinge Davis til fortsatt å holde åpent på sabbaten, og en føderal rettsavgjørelse opphevet Davis` kontrakt med selskapet. En lavere rett hadde nektet å lytte til Davis` begrunnelse og han mistet nå sine bensinstasjoner. "Det var et valg mellom å adlyde retten eller å adlyde Gud. Jeg vil heller ha en rettsinstans mot meg, enn Herren," sa Davis.

En appell til en høyere domstol, opprettholdt den lavere domstolens avgjørelse.

"Hr. Davis`opprinnelige avtale sa ingenting om at han måtte ha åpent 24 timer i døgnet 7 dager i uken," sier Anne-Marie Amriel, spesialrådgiver for Rutherford Instituttet og advokat for Davis. Hun fortsetter med å si at "Texaco så at Davis kunne bringe dem ennå mer penger ved at han gikk imot sin religiøse tro, og retten valgte å støtte Texaco`s profitt-begjær framfor Davis`konstitusjonelle beskyttede religionsfrihet. Saken er nå anket til USA`s høyesterett.
 opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 19 . 3. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter