Kommentar

I kommentar denne gang har vi tatt med en del materiale vi har fått tilsendt fra våre lesere. Vi takker for all respons til "Mens vi venter", både brev og telefoner. Det gir oss inspirasjon til å fortsette dette arbeid. Vi vil fortsette å trykke innsendt materiale som er i tråd med dette bladets mål og hensikt; å presentere Guds budskap for den siste tid på denne syndefulle jorden.


 
 
KRISTENDOM OG HEDENSKAP I BETLEHEM
Fra en av bladets lesere har vi mottatt et bilde tatt av innsenderen i fødselskirken i Betlehem. Bildet er fra den katolske siden i Kirken, og viser sitat: "Det okkulte symbolet av solguden Horus, det altseende øye, som i virkeligheten symboliserer Lucifer eller Satan, over hodet til Jesus. Likeledes de to fingrene som han holder opp, som står for Vatikanets to grunnpilarer" (pavens åndelige og verdslige autoritet). "Ved foten av bildet var det to skumle vesener med horn i pannen som holder hver sin gullbelagte bok. Det er fors te gang jeg ser med så stor tydelighet en slik sammenblanding av hedenskap og kristendom i en kirke".
 
 

VI HAR FÅTT FØLGENDE
SITATER SOM VI ØNSKER
Å DELE MED LESERNE:

* Frelseren tok på seg menneskelig svakhet og levde et liv ut en synd, for at mennesket ikke skulle behøve å frykte for ikke å vinne seier på grunn av svakhetene i den menneskelige natur. Kristus kom for å gjøre oss delaktige i guddommelig natur og hans liv slår fast at menneskelighet sammen med guddommelighet ikke begår synd. E.G.W. Ministry of healing

Fra "Scandinavian News-Link" mottak vi den 14.nov. en telefax som omtaler en rapport klippet fra "Catholic International" for nov.93. Det fortelles at et samarbeids"concordat" nylig ble signert mellom Vatikanet og den polske republikk. På grunn av den katolske kirkes dominante plass i landets religiøse liv, lovet begge stater å samarbeide i harmoni og samhold for å fremme pavemaktens vekst og innflytelse i Polen.

* Vi er nå i Guds verksted.
Mange av oss er grove steiner fra steinbruddet. Men når vi griper fatt i Guds sannhet, vil dens innflytelse påvirke oss. Den løfter oss opp og fjerner fra oss en hver ufullkommenhet og synd, uansett hvilken. Slik blir vi beredt til å se kongen i hans skjønnhet og til slutt bli forenet med rene himmelske engler i herlighetens rike. E.G.White i Testemonies, b. 2 side 355
 

DEN KATOLSKE KIRKE OG JØDENE
 

...Rabbi Moche Shonfeld sier: "Fra den dagen vi ble sendt i eksil fra Det Hellige Land, har den katolske kirke fart verre fram mot oss, enn alle konger på jorden. Alle dets spor gjennom historien er fylt med jødisk blod". Rabbi Shonfeld sier også: "den katolske befolkningen i alle tyskokkuperte land, slaktet jøder uten medfølelse, oppmuntret av sine prester. De var alle fanatiske katolikker, og hadde en uutslukkelig appetitt for jødisk blod". Vi vet hvor vanskelig det er for selvstendig tenkende mennesker å fatte hvordan paven og hans likesinnede har klart å hjernevaske så mange mennesker opp gjennom århundrene til robotlignende vesener som ikke ser alt det gale disse har gjort, og som blindt følger de katolskproduserte sektene som florerer. Det er nesten komplett umulig å deprogrammere en skikkelig hjernevasket katolikk ut fra tankegangen om at paven er Guds stedfortreder (ergo at han er Gud isteden for Gud). ...Pave Johannes Paul, eller Karol Wojtyla, som er hans korrekte navn har sagt: "Gå ikke til Gud for å få tilgivelse. Kom til meg (Los Angeles Times 12.12.84). Dette er i følge Lukas 5,21 intet mindre enn blasfemi! Kun Gud (Jesus Kristus) kan tilgi synder...
(Utdrag fra en lengre artikkel utgitt av Truth Library)
 

Kort tid før han døde fikk vi den store glede å bli kjent med forfatteren og journalisten Ulf Gleditsch. Hans glede over sin Frelser, og hans entusiasme og interesse for budskapet var en stor inspirasjon for oss. Vi gjengir her et av de siste dikt han skrev:
 
 

 
TILBAKEKOMST

Mitt liv har jeg brukt
til å gå i ring.
Jeg har lest tusener av bøker
og fant nesten ingenting.

Jeg har prøvet  livet
det lys og det mørke det har
trengt inn i alle dyp
men fant ingen svar.

Men ett har jeg vunnet
på min vandring med lykt
Nå kan jeg møte mysteriet
i stillhet og uten frykt.

All min angst og panikk
gjennom unge og brennende år
kunne jeg ha spart meg selv
for Jesus og Gud er de samme
som igår.

av Ulf Gleditsch
 opp topp


Mens Vi Venter - nr.  6 Okt./ nov. 1993