Guds Frelsesplan på stjernehimmelen

Del 3: Her tar vi for oss skorpionen og skytten.


Vi fortsetter vår artikkelserie om språk og kulturforskning som er gjort omkring de originale stjernenavnene. I forrige artikkel skrev vi om røttene til ordene i de første stjernebildene, nemlig jomfruen og vekten, og viste hvordan de gir et profetisk bilde av Jesu første komme til jorden og hans misjon. De to neste stjernebildene vi skal se på, handler om samme tema, men nå beskrives den kampen Jesus kjempet for vår skyld. 

Husk at senere hedenske, fantasifulle gudeforestillinger kan gi et glimt av det opprinnelige, men tar ikke med Guds hensikt og det han ville fortelle. Det er ikke rett at de hedenske ideene kom først. De utgjør i stedet djevelens forfalskning av det Gud opprinnelig åpenbarte. Som vi skrev i en tidligere artikkel i denne serien, er flere av stjernetegnene omtalt i bibelen som bevis på Guds storhet og plan. Gud selv ga stjernene navn, men siden er de forfalsket og forvansket av avgudsdyrkere. 

Vær oppmerksom på: Vi kan ikke kjenne fullstendig hva de opprinnelige navnene var, men vi kan ane det gjennom å forstå betydningen av de eldste navn sammenlignet og i lys av bibelens symbolsspråk.

Skorpionen

Dette er hovedbildet i neste tegn. Tre andre stjernetegn er knyttet til dette bildet. En mann som kjemper mot en slange og samtidig tråkker på en skorpion. Og en annen mann som holder en trehodet slange i hånden og tråkker på en drage.

Da de sytti disiplene vendte tilbake til Jesus, var de glade og opprømte 

over at selv demonene var dem underlagt i Jesu navn. Da sa Jesus til dem: "Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se jeg gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner, og over all den makt fienden har, og ingenting skal skade dere på noen måte," Luk. 10:19. Åndene var dem underlagt. Bare Jesus selv kunne gi dem denne fullmakten. Det er nettopp hva bildet symboliserer. 

Lesath er en av stjernene i skorpion bildet. Det betyr "Den perverse."

Antares som er den sterkeste stjernen, betyr "den sårede." 

Triophas er en annen stjerne og har betydningen "å bli tråkket under fot."

Også i astrologien ser vi rester av en betydning. Skorpionen symboliserer ødeleggelse, okkultisme og mystisisme, men også opplysning (kunnskap om godt og ondt,) som også er tilbudet djevelen ga Adam og Eva i Edens hage. Motgiften er helbredelse og oppstandelse fra de døde. Jesu seirer over djevelen på korset, og ved sin oppstandelse fra de døde seirer han over døden. 

Ophiuchus.

En mektig mann (Ophiuchus) som betyr "slangen holdes", tråkker med den ene foten skorpionen på hodet. Den kjempende og seirende mannen på stjernehimmelen er ennå et symbol på Jesus og hans makt.

Slangen.

Slangen som mannen holder, er også et bibelsk symbol for djevelen helt fra 1.Mosebok til Åpenbaringsbokens. Unuk er en av stjernene i slangen og betyr "omsluttet" eller "omringet." Stjernen Cheleb betyr "det åpenbarte." I dette stjernebildet forsøker slangen å snappe til seg eller stjele seierskronen. Denne kronen omtalte vi i MVV nr. 20.
 
 

Herkules.

Er et gresk navn på den andre kjempende mannen på stjernehimmelen. Dragen er brukt to ganger som symbol på djevelen i bibelen. I Åp. 12 vises det helt klart til en krig i himmelen. "Se en stor, flammende, rød drage som hadde sju hoder…. Og det brøt ut krig i himmelen. Mikael og englene hans kjempet mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet, men de fikk ikke overtaket. Det ble heller ikke funnet plass til dem i himmelen lenger. Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Mannen på stjernehimmelen som tramper ned dragen holder også et monster i venstre hånd, en slange med tre hoder. Denne slangen finner vi ofte avbildet i egyptiske gravkammer. Ofte har den vinger. Den sitter også som en beskyttende "kjerub" på Faraos tronstoler.

Det opprinnelige navnet som kan spores tilbake på denne kjempen er Bau (På hebraisk Bow) som betyr: "Som kommer." Dette navnet finnes i det egyptiske Denderah-tempelet. På arabisk kalles han "den sterke." Grekerne lagde sin egen mytologi av kampen på stjernehimmelen og kalte personen Herkules. Den berømte greske poeten (nevnt av Paulus) sier om Herkules: "Et bilde ingen vet med sikkerhet hva de skal kalle, heller ikke hva han kjemper for." Alle myter er likevel bare en forvrengning av den seirende Frelser som ødela den makt Satan har. Stjernen på mannens hode bærer navnet: Ras el Gethi som betyr "hodet til han som sårer." En annen stjerne i dette bilde er Caiam som betyr "straffer."Korneporus betyr "kvisten som kneler." Kvisten er som kjent et gammeltestamentlig uttrykk benyttet i forutsigelsen om Jesu komme (netzer). Det originale bildet skulle sannsynligvis representere den kommende seierherren som ville ødelegge den gamle slangen. Han bøyer et kne og lider i ydmykhet, men planter samtidig sin fot på dragens hode.

Skytten

Dette er neste stjernebilde. Bildet i dag kjenner vi som en skytter på sin hest, eller som noen bilder viser, en hestekropp med en manns overkropp og hode. Skytteren spenner sin pil og bue. 

Salme 45 gir et dekkende profetisk beskrivelse av bildet og av Messias: "Og i din majestet skal du ri ut og ha framgang ved sannhet, ydmykhet og rettferdighet. Og din høyre hånd skal vise deg fryktinngytende gjerninger. Dine piler skjærer seg inn i hjertet på kongens fiender, folkene faller under deg." (vers 5-6).

En rytter, hest, pil og bue blir også brukt som symboler på den første kristne menighet som dro ut for å seire. (Åp.6:2).

En annen av stjernene i dette bildet er Sagittarius som betyr "Den nåderike." På arabisk heter han Al Kaus som betyr "pil." På koptisk er betydningen "Skjønnheten til ham som skal komme.
 

Dragen.

Dragen er et av bildene som er like ved Skytteren. Det er den samme dragen som Herkules tramper på. 

Vi gjengir betydningen av navnet til noen flere stjerner i dette stjernebildet. 

El atik eller Altais betyr "bedragerisk."
"Rastaban betyr "hodet til den kamuflerte." 
Ethanin betyr "den lange slange."
Al Waid tolkes med "Den som skal ødelegges." 
Thuban er "den kamuflerte."
Giansar betyr "den straffede fienden."
Det er ikke tvil om at stjernenavnene forteller oss noe om hvem som blir beskrevet. 

Dragen er et monster vi finner igjen i alle kulturer verden over. Det samme gjelder historien om kjemper som dreper den onde dragen. Fra Guds Ord vet vi at dragen er idenifisert som Satan selv. Og at kampen mellom Kristus og Satan en dag skal bli fullstendig vunnet av Jesus. Dette er en del av Guds frelsesplan som var gjort kjent fra tidenes morgen. 


Noen av stjernebildene slik de tegnes i dag.

En far kunne ta med seg sine barn ut om kvelden og ved å betrakte stjernehimmelen kunne han fortelle dem om alle de viktige aspektene av frelsesplanen. Ingen av dem kunne kanskje lese, men himmelen ble likevel en bildebok hvor Guds kunnskap ble forkynt. Det er lett å forstå hvorfor djevelen ønsket å forfalske disse symbolene for å ødelegge evangeliet på himmelhvelvingen.

Ara.

Ara er det neste bildet som hører til konstellasjonen. Ara er avbildet som et alter med en brennende stor ild over. Ara betyr "dommens ild." Stjernebildet kan nå ikke ses fra den nordlige stjernehimmelen, men for fire tusen år siden kunne den betraktes fra Midt-Østen. I det gamle Arabia ble den kalt Al Mugamra, hvis betydning er "fullført" eller "endelig." Den åndelige betydning er "straffens ild." I Matt. 25:41 er den omtalt som "Den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler."

Lyra.

Lyra er det neste bildet. Lyra er både en harpe og ørn. Harpe (eller lyre) er ett av de eldste instrumenter som finnes, og er i bibelen nevnt alt i 1.Mos.4:21. Vega er den klareste stjernen i bildet, ordet betyr; "Han skal bli opphøyet." Roten til dette ordet er det samme som er brukt i sangen som Moses sang etter overgangen over Rødehavet. 

samme måte sangen til Moses etterfulgte israelittene befrielse fra slaveriet i Egypt, slik følger de 24 eldstes sang i himmelen, når Guds folk befries fra syndens slaveri og fra Satans makt. Åp. 5:9-13. Å opphøye Gud og hans gjerning gjør vi gjerne med sang.

Noen gamle kart viser også stjernebildet som en ørn som flyr i triumf. En av stjernene i bildet heter Sheliak som betyr ørn.

En annen stjerne heter Sulephat som betyr "å bevege seg nedenfra og opp," slik Jesus gjorde da han dro til himmelen. I Denderah ser vi en ørn som symbol. 

Den 21 salme av David som priser og opphøyer Messias i sin sang, kan illustrere noe av prakten og symbolikken i denne konstallasjonen; Skytten, Draken, Lyra og Ara roper ut:"Hans herlighet viser seg stor i Din frelse. Prakt og majestet har du lagt på ham. For du har gjort ham til velsignelser i all evighet. Du har gjort ham overmåte glad for ditt åsyn.

For kongen stoler på Herren, og ved Den høyestes barmhjertighet skal han ikke rokkes.

Din hånd skal finne alle dine fiender. Din høyre hånd skal finne dem som hater deg.

Du skal gjøre med dem slik en brennende ovn gjør, på den tid da Du åpenbarer ditt åsyn. Herren skal oppsluke dem i sin vrede, og ilden skal fortære dem.

Deres avkom skal du utslette fra jorden, og deres etterkommere fra menneskenes barn.

For de hadde lagt en ond plan motDeg. De tenkte ut et angrep som de ikke er istand til å utføre. Derfor skal du få dem til å snu ryggen til å flykte, når Du sikter på ansiktene deres med pilene på Din buestreng. Vær du opphøyet, Herre, i Din styrke! Vi vil synge og lovsynge Ditt mektige velde." Sal.21: 6-14. (Norske King James oversettelsen.) 

EHBopp topp


Mens Vi Venter - Nr. 22 (6.årgang 3/1998)
http://welcome.to/MensViVenter