LITT OM;

MEDITASJON  OG

KRISTEN MYSTIKK

Meditasjon er i ferd med å bli en akseptabel form for avkobling for mange mennesker.

Ja, til og med i kristne miljøer. Derfor er det viktig å informere om hva dette er.
Her er noen utklipp og historier om emnet:
 

MEDITASJON KAN GI STORE ANGSTPROBLEMER!

Fra tidsskriftet NY HELSE Spesial:

Allerede i 1965 ble man i Sverige oppmerksom på risikoen for utløsning av akutt psykose ved utøving av meditasjon og spesielt transcendental meditasjon (TM). Den mediatative teknikken hadde vesentlig sammenfallende komponenter med hypnose. D.v.s.- passiv konsentrasjon, og monotone gjentagelser. Kontraindikasjonene for hypnose var de samme hos avansert meditasjon, og kunne derfor forklare psykoseutbruddene.

Deretter følger en detaljert beskrivelse forfattet av overlege Bo G. Johnsen, om en typisk meditasjonspsykose. I tillegg til de fysiske og psykiske symptomer som er beskrevet, fortelles det også at pasienten våknet flere ganger om natten og følte at han ble angrepet av onde vesener. Etter 8 mnd med behandling ble han bedre, men fortsatt var han plaget av mørke vesener.

I en studie av 9 personer, som alle hadde opplevd "strømmende energi" i ryggraden, fortalte forsøkspersonene av sykdommen debuterte i samband med transendental meditasjon (3 pers.) yoga eller autogen trening (3 pers.) primalterapi (2 pers.) og "religiøs" aktivitet ved mani (1 Pers.).

Forsøkspersonene var fra 24-55 år. Alle hadde tidligere hatt god tilpasning, men 4 av de 9 hadde hatt seksuelle problemer og 1 misbrukt LSD. Alle opplevde at oppstemthetsfasen gikk over til en fase med mørke og tomhet, tap av seksuell lyst, paranoide reaksjoner og redsel for døden. Åtte personer følte at en ond makt ville skade dem.

Justus' første kanalisering skjedde på et møte som begynte med den vanlige meditasjonen;

Gruppen visualiserte seg omgitt av det hvite lyset. De ble bedt om å gå inn i seg selv og spørre hvilken rolle de kom til å spille i den nye begynnelsen. De var tidligere blitt fortalt at den kom til å finne sted i deres levetid.

ZODIAK nr. I \92

NEW AGE BØKER har følgende spiritistiske tilbud:

* Ledet meditasjon. Skaper sitt indre rom og møter sin åndelige guide.

* Ledet meditasjon. Møter guide som åpner for egen indre visdom.

* Handler om menneskers kontakt med vesener på andre planeter, om Star People og deres funksjon i den nye tiden, om den kommende transformeringen av planeten jorden og dens folk.

* Ledet meditasjon. Regresjon (tilbakereise) til liv på andre planeter.

Er guidene ingenting annet en demoner?: Se neste side

EN FORTELLING FRA EN  NÆR VIRKELIGHET.

Personen som opplevde dette ønsker av hensyn til familie ikke å stå frem med navn, hvilket vi vil respektere. Historien er likevel viktig å formidle som en advarsel til de som er opptatt av disse ting. Den unge mannen i denne historien kom ikke fra et kristent hjem, men hadde kristne venner. I en uheldig og opprivende periode av sitt liv kom han med i et eksperimenterende, spiritistisk miljø. Man søkte å få kontakt med ånder gjennom quia-bord og lignende, og lyktes med dette. Ofte var de i samtale med disse åndene på gutteværelset, helt til følgene begynte å vise seg ved angst og dyp depresjon hos flere.

Ånden som denne unge mannen var i spesielt mye samtale med presenterte seg også ved navn.

Senere samme år dro samme unge personen på meditasjonsleir (ACEM). Her skulle han få et "mantra" (hemmelig ord), å meditere over.

Ordet han fikk var det samme navnet som ånden han var i kontakt med i den spiritistiske seansen! Han forteller selv at han ba om et nytt mantra, men at han var dypt rystet og fortvilt i lang tid.

LOYOLAS ÅNDELIGE ØVELSER

Gjennom systematisk meditasjon, bønn, kontemplasjon, visualisering og illuminasjon kunne Loyola (stifteren av Jesuittordenen, som drev noe av den verste inkvisisjon og forfølgelse under middelalder en), gå inn i trance og ekstase. Han ble til og med sett flyvende over gulvet (levitasjon), slik mange jesuitter under satanisk kraft også har gjort, inklusiv meg selv.

Fra Alberto Riviera. Tidl. Jesuitt.

Edin Løvås - og  kristenmystikk

En av de fremste "leverandører" av kristenmystikk og meditasjon i Norge er Edin Løvås. Han er flittig brukt i ulike kirkelige sammenhenger, og i radio og TV (NRK) og mye brukt i den kristne dagsavisen "Vårt Land". For en kort tid tilbake innrømmet han i en avis at han ble første gang ble inspirert til dette av Loyolas' åndelige øvelser.

I en radioutsendelse kunne vi for ca. et år siden høre ham fortelle om en av sine første meditasjonsopplevelser. Da han "våknet opp" av trancen, var hans første opplevelse automatskrift. Noen ledet hans hånd til å skrive ned et budskap.
 

MANGE KJENDISER, BÅDE I INN OG UTLAND, ER IDAG REPRESENTANTER FOR NEW AGE

Her er en av dem;
For 12 år siden sang Gry Jannicke Jarlum om "svake mennesker". Nå er hun opptatt av kanalisering og utenomjordiske opplevelser.

- Jeg har fått mange evner som bare dukker opp. Jeg har varme hender, men praktiserer ikke som healer. Hun konsentrerer seg om automatskriving: - Det er noen som skriver gjennom meg. Det kommer ulike skrifter ned på papiret, masse informasjon til menneskene på jorda. Planen er å gi det ut som bok i løpet av sommeren.
- Automatskrivingen og de andre evnene utviklet seg etter at jeg hadde en UFO-opplevelse av tredje grad, forteller hun.

VG 9.5.1993.
Omkring år 200 e.Kr. dukket Montanus og hans munker opp. De talte i tunger, hadde syner og eksperimenterte med ekstase. Gjennom historien, var det disse montanister som beredet veien for mystisismen, Loyola og hans Illuminati, og jesuittenes ordre om å perforere, infiltrere og ødelegge de bibeltroende kirker. Transendental meditasjon ble brukt av montanistmunkene ved at de måtte repetere helgennavn og et jomfrunavn (Cybele) og navnet på himmelgudinnen (Semiramis) som senere ble til jomfru Maria. Eller de resiterte bønner.(se forøvrig mens vi venter nr. 1 og 2) "Jesuittene bruker i all hemmelighet den karismatiske bevegelse i dag til å drive frem motanistenes teknikk, mystisismen, og Loyola's åndelige øvelser, så vel som ulike opplevelsesrelaterte gruppeseanser". Fra Alberto Riviera.
opp topp


Mens Vi Venter - nr.  6 Okt./ nov. 1993