Gjesteartikkel av Anders Olav Lande

Den karismatiske vekkelsen
Ser skildres en gruppe som helt klart har kalt seg kristne, men som ikke var drevet av Guds Ånd.
Økumenisk karismatisk trosbevegelse.

"Ut unum Sint,"(that they may be one,) var tittelen på et encyclical utstedt av Pave Johannes Paul II, utstedt 25 mai,1995. Dette er en skrift som varmt roser det økumeniske arbeidet, og ser fram mot kirkens enhet. 

Det økumeniske samarbeidet går som smurt. Felles bønneuker, gjensidig annerkjennelse, nattverdfellesskap, Poorvo-avtalen, i USA: Den Kristne Koalisjonen. Karismatiske miljøer er ofte de mest radikale økumeniske. Åndsmanifestasjonene i Livets Ord og i frimenighetene har sitt motstykke i karismatiske Katolske menigheter. Disse åndsmanifestasjonene regnes som bevis for frelsen og som sannhetsbevis. Lære og begreps forståelsen er til dels svært forskjellig. Enkelte av åndskreftene manifisterer seg også i andre, ikke kristne religioner. Et eksempel: Å falle i ånden/kraften: Fenomenet kjennes også fra afrikanske stammereligioner. De skal lokke fram åndene ved å egge seg inn i stadig mer intense dansebevegelser. Formålet med dansen er at kvinnene skal komme i trance. Da viser de at de har åpnet seg for åndene. I trance faller de over ende. Kroppene deres rister i krampetrekninger. (I bibelen var de fleste som falt besatt av onde ånder) 

Et bibelvers kan kanskje belyse situasjonen:"Ikke alle som sier til meg: "Herre, Herre," skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: "Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftgjerninger i ditt navn? Men da skal jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!"Matt. 7:21-23 (Lovløshet fra gresk: anomia.) Bibel forlaget, 1995 oversettelsen.

Jesus kjenner de som gjør kraftgjerninger i Den Hellige Ånd. Her skildres en gruppe som helt klart har kalt seg kristne, og har oppriktig trodd de var det, men som altså ikke var drevet av Guds Ånd, men av en annen åndsmakt, fordi de drev med anomia (lovløshet.) Hvor mange ganger har vel ikke "det lovløse evangeliet" blitt forkynt? Mange oppriktige kristne, tror at Guds lov ikke gjelder for dem! I Johannes Åpenbaring skildres de som til slutt kommer inn i Guds rike, Åp. 14:12. Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus. (Jesu tro). Johannes skriver også i sine brev om hva som kjennetegner Guds barn. 

"På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans bud. For dette er kjærlighet til Gud at vi holder hans bud.. Og hans bud er ikke tunge." 1.Joh.5:2-3

Trosbevegelsen: Åge Ålekjær (Oslo Kristne Senter), og Ulf Ekman (Livets Ord) fikk sin utdanning ved Rhema bevegelsens college i Tulsa, Oklahoma. Dette er hovedkvarteret til Kenneth Erwin Hagin (1917- ). Hagin mottok læren fra E.W.Kenyon som hadde studert ved New Thought teologiske skole, som var ledet av J og A. Dresser og W.F Evans. Denne skolen, og bevegelsene Christian science og Unity- bevegelsen ved Charles og Myrtle Fillmore hadde opphav hos P.P Quimby (1800-1860). Denne kombinasjonsreligionen, sammensatt av gnostiske og okkulte elementer kan videre føres tilbake til Mesmer (1700e.Kr) og Paracelsus (1400e.Kr.) 

Alle trosbevegelsens sentrale dogmer er ubibelske og okkulte. Åndskraften som virker er ikke fra Gud. 

De som tviler på det, bør lese de bøkene disse folkene har skrevet. "Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden,"1:Joh, 4:1. "Og Ånden er den som vitner, fordi Ånden er sannheten,"1.Joh.5:6. "Hellige dem i sannhet, ditt ord er sannhet.," Joh. 17:17.

Læresetninger: Retten til rikdom. Ålekjærs læremestere skriver: Gud vil at hans barn skal spise det beste, bære de beste klærne og kjøre de beste bilene. Forkynneren Robert Liardon sier: Hvis du lever i fattigdom, bli sint og sørg for at du blir rik. Nyt av din overflod og la dine kritikere utstå det. Jack Hartmans bok om kristen økonomi forteller; "når en kristen har rett til velstand og rikdom, kommer det av at Jesus var rik og velstående," -så rik at han måtte ha hatt regnskapsfører. Hvordan skulle han ellers klare å skaffe mat til 5000? 

Kennet Hagin skriver:"Gud har en bestemt lov om rikdom, og når du kommer i kontakt med den loven, så fungerer den for deg, uansett hvem du er - troende eller ikke troende." Denne "teologien" er ukjent i Guds ord. 

Den fjerde dimensjon: Denne læren er utformet av David Yonggi Cho, (pastor i verdens største menighet, i Seoul, Syd-Korea.) Han sier at Gud aldri kan svare på bønner før den bedende ser bønnesvaret for seg gjennom visualisering. Til gjengjeld må simpelthen Gud oppfylle enhver kommandert ordre på denne måten, og alle mennesker har denne "fjerde-dimensjon kraften" i sin ånd. Måten oppfyllelsen skjer på, er gjennom menneskets ord. Cho forteller også at buddhistiske munker, den japanske Sokagakkai-religionen og yoga-teknikker benytter seg av denne okkulte metoden for å helbrede og skape nøyaktig det personen måtte ønske. 

Robert Schuller er pastor i Chrystal Cathedal i Los Angeles. Her er noen tanker fra hans bok "Self-Esteem, the New Reformation" (Selv-respekt, den nye reformasjon): Sentrale bibelske begreper er fullstendig omdefinert: Synd er definert som mangel på selv-respekt. Frelse betyr å få igjen selvrespekten og fortapelse er følelsen av verdiløshet p.g.a. mistet selvrespekt. Schuller anklager Martin Luther og reformatorene for å være reaksjonære og splittende. De fragmenterte kristendommen og ødela enhet, er hans påstand. På Schullers talerstol i Crystal Cathedral, møter du katolske biskoper, muslimer og representanter for ulike protestantiske kirkesamfunn - i skjønn forening. Frelsen er fra et dårlig selvbilde, med et 1000-årig fredsrike her på jorden som mål. 

Arild Edvardsen har sagt at Cho er like bibeltro som Carl Fr Wisløff, Arthur Berg, og Toralf Gilbrant, og at Schuller er for tiden (1994) USA´s mest innflytelsesrike forkynner. Begge talte ved trosbevegelsens kirkevekst konferanse i Oslo spektrum i mai 1994, til amen og halleluja-rop. 

Den karismatiske bevegelse: En rekke kilder viser at den karismatiske vekkelsen var planlagt av grupperinger innen den katolske kirke. Kirken hverken benekter eller holder hemmelig at dette er tilfelle. I dag er det langt flere tungetalende, "åndsdøpte" katolikker, enn i alle de andre kirkesamfunn til sammen. Gjennom "mirakel-korstog," media, suggererende forkynnelse og frammaning av åndsgaver, nedprioriteres bibelstudium. Tro og lære, sannhet eller løgn, ser i denne bevegelsen ikke ut til å spille noen rolle for Gud. Guds ord motsier dette: 

"Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Dette skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem en kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, 

alle de som ikke har trodd sannheten, men har sitt behag i urettferdigheten, 2.Tess.2:9-12.

Fundamentalistiske karismatiske bevegelser i USA, er røttene til alle nåværende tros - eller fremgangsteologiske grupperinger. Alle har de sin opprinnelse i Kenneth Hagins "Rhema" bevegelse, som henter hele sin lære fra Kenyons og Emersons okkulte skoler. Sentralt står troen på at verden skal evangeliseres i "tre bølger." Den tredje bølge knyttes ofte til latter vekkelsen fra Toronto. 

Torontobevegelsen:Karakteristiske kjennetegn: Ukontrollerbar latter, falle (falle i Ånden/kraften) og varierende former av fysiske og følelsesmessige tilstander, assosiert med radikalt tap av kontroll, noen ganger som å være full (overstadig beruset). Andre fenomener som knyttes til vekkelsen eller den karismatiske bevegelse generelt er angrende gråt (penitent weeping), skjelvinger og åndelig forløsning. Ellers kan mennesker gå rundt og lage dyrelyder, spesielt bjeffe som hunder og brøle som løver. Mange føler en "brann fra Gud," (dvs nesten brennende varme) inne i seg og blir så varme at de må fjerne klær. Andre opplever paralysering i ulike stillinger, slik at de f.eks kan ikke bevege beina.. Ofte fører alt dette til hysteri som gjør det umulig å fortsette en preken, vitnesbyrd eller deling av Guds Ord.. Møtene faller ut av møteledernes kontroll. 

Litt mer om trosbevegelsen. Opphav: Året var 1979. Rodney Howard-Browne, fra Sør-Afrika, tilbringer mange timer "praying for a deeper experience with God." Bønnen han ba var et krav til Gud om dette, og en trussel "hvis ikke du kommer til meg nå, så kommer jeg til deg," (tanke om selvmord?) Fra boken hans, "The touch of God," leser vi; "Plutselig falt Guds ild på meg. Det begynte i hodet og gikk helt ned til tærne. Hans kraft brant i kroppen min og jeg hadde det slik i tre dager... Hele kroppen var i flammer fra hode til føttene. Ut av magen min rant en elv av levende vann. Jeg begynte å le uten å kunne kontrollerer meg selv og jeg gråt og talte i tunger. Jeg var så beruset av Den Hellige Ånds vin, at jeg var helt ute av meg selv. Guds ild fòr gjennom hele meg og stoppet ikke. På grunn av dette møte med Herren, ble mitt liv forandret fra da av". Browne reiste så til USA og begynte forkynnne og utbre denne ånden (demonen?), gjennom å be folk åpne seg for den. Denne ånden spres ved direkte kontakt; d.v.s. man må reise til et møte der ånden (demonen?) manifisterer seg, og så kan man selv bringe den videre til nye sammenhenger. Et bibelsted forteller kanskje om hva som skjer: 

"Babel skal bli til steinrøyser, en bolig for sjakaler, til et skremsel og til spott så ingen bor der. De brøler alle sammen som unge løver, de brummer som løveunger. Når de blir hete, vil jeg gjøre et drikkelag for dem og gjøre dem drukne, for at de skal juble og så falle i en evig søvn og ikke våkne opp, sier Herren. Jeg vil føre dem som lam for å slaktes, som værer og geitebukker, Jer.51:37-40. 45. "Dra ut av henne, mitt folk! Hver mann må redde sitt eget liv - for Herrens brennende vrede. Han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder - et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl. Kom ut av henne, mitt folk," Åp.18:2.4.
 

Mystikk: Omkring år 200 e.Kr. dukket Montanus og hans munker opp. De talte i tunger, hadde syner og ekperimenterte med ekstase. Gjennom historien, var det disse montanistene som beredet veien for mystisismen, Loyola og hans Illuminati og jesuittenes ordre om å perforere, infiltrere og ødelegge de bibeltroende kirker. Transendental meditasjon ble brukt av montanistmunkene, ved at de måtte repetere helgennavn og et jomfrunavn (Cybele) og navnet på himmelgudinnen (Semiramis) som senere ble til Jomfru Maria. Eller de resiterte bønner. Alberto Riviera, en ex-jesuittprest skriver: "Jesuittene bruker i all hemmelighet den karismatiske bevegelse i dag til å drive frem motanistenes teknikk, mystisismen, og Loyola´s åndelige øvelser, så vel som ulike åndsrelaterte gruppeseanser." Loyala, (stifteren av Jesuittordenen, som drev noe av den verste inkvisisjon under middelalderen, kunne gjennom systematisk meditasjon, bønn, kontemplasjon, visualisering og illuminasjon, gå inn i trance og ekstase. "Han ble til og med sett flyvende over gulvet (levitasjon), slik som mange jesuitter under satanisk kraft også har gjort, inklusive meg selv." Fra Alberto Riviera, tidl. jesuitt. 

Kristen mystikk: En av de fremste "leverandører" av kristenmystikk og meditasjon i Norge er Edin Løvås, også kjent som retreatbevegelsens far. Han har innrømmet til en avis at han første gang ble inspirert til dette av Loyola´s åndelige øvelser. Dette blir bekreftet i det katolske magasinet "St Olav" og i bok om Løvås (Luther forlag). Over radio har han fortalt at da han våknet opp av transen, etter en av sine første meditasjonsøvelser, var hans første opplevelse automatskrift. Automatskrift er ellers kjent i okkulte og spiritistiske miljøer. Det burde vel ikke forundre noen om Edin Løvås liker økumenikk? 

Pinsebevegelsen: I 1985 møtte "The Socity for Pentecostal Studies," (Samfunnet eller organisasjonen for pinsestudier.) På dette møte ble den katolske presten Peter Hawken utnevnt til president for samfunnet. En detaljert slagplan ble lagt, for hvordan kirkesamfunnene, gjennom en karismatisk fellesfaktor, skulle ledes inn i den kommende katolske verdenskirken. I 1969 begynte en rekke (da hemmelige, men senere omtalte), møter mellom Den katolske kirke og pinseledelsen. Begge parter var enige om at siden åndsmanifestasjonene (som tungetale etc.) uttrykte seg på tvers av katolikk/protestant barierer, er det tydelig at Den Hellige Ånd, ikke bryr seg disse, ideologiske, budskapsmessige og doktrinære skillelinjene. 

Derfor burde heller ikke de kristne legge vekt på denne ulikheten. Det er dokumentert at den katolske kirke er det største "tungetalende" kirkesamfunn. Den katolske karismatiske fornyelse (Chatolic Charismatic Renewal), har full velsignelse fra paven. Den åndsvirksmhet (tungetale, «profetisk tale» osv.) som uttrykker seg i de katolske menighetene, skjer i full harmoni med katolsk vranglære. 

"Til ordet og til vitnesbyrdet! - Dersom de ikke taler i samsvar med dette ord, så er det intet lys i de," Jes. 8:20, (fra engelsk oversettelse.) "Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten, Joh. 16:13. Mener noen at den katolske kirkes teologi er spesielt sann? 

Ånd og sannhet. "Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden, 1.Joh. 4:1. "Men den time kommer, og den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For Faderen ser etter dem som tilber ham slik. 24 Gud er Ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet, Joh. 4:23.24.

"Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet, Joh.17:17.

Guds Ånd, Den Hellige Ånd, og løgn, kan umulig gå sammen. 

Bibelsk tungetale: "Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale. I Jerusalem bodde det jøder, gudsfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen og ble forvirret, fordi hver og en hørte dem tale på sitt eget språk. Da ble de alle forskrekket, undret seg og sa til hverandre: "Se, er ikke alle disse som taler, galileere? Og hvordan kan det ha seg at vi hører, enhver av oss på vårt eget språk, det som vi ble født inn i, Ap.gj. 2:4-8.

Paulus talte mye i tunger. Dette er ikke unaturlig, da han på sine mange misjonsreiser møtte folk som talte alle slags språk. Tungetale er altså et redskap fra Gud som muliggjør evangelisering på tvers av språkbarierer. Dette må ha vært svært nyttig i den første tid av kristendommens utbredelse. Det er mulig at slik tungetale kan bli svært nyttig i Guds avsluttning av evangeliseringen til alle folkeslag. 

Chatolic Charismatic Renewal: Denne katolske karismatiske bevegelse startet i 1967 da studenter og professorer fra Duqqesne kom sommen på "retreat." I 1990 hadde bevegelsen nådd 72 mill katolikker over hele verden. Offisielle organisasjoner finners i 120 land. Mange tror at denne fornyelsen er et direkte resultat av Vatikan II konsilet og pave John XXXIII´s bønn: «O Holy Spirit …pour fourth the fullness of your gifts … Renew your wonders in this our day as by a new Pentecost». (Å, Hellige Ånd .. send din gave i fullt monn .. Forny dine undre i vår tid som en ny pinse.) I kjølvannet av "ånds-dåpen" følger fornyet kjærlighet til "Jesus," kirken, liturgien og sakramentene, men intet oppgjør med vranglære. 

Pavene om bevegelsen: Paul VI, i 1975 ved karismatisk konferanse i Roma: "Intet er mer nødvendig i denne stadig mer verdslige tid, enn et vitnesbyrd om den åndelige fornyelse i omtrent alle religiøse miljøer. Denne fornyelsen er en ny anledning for kirken og for verden. Vi må benytte alle anledninger for å sikre oss at denne fornyelsen forblir i vår erfaring." Pave John Paul II har også møtt karismatiske ledere, og uttalt: "Ha en innstilling av vedvarende og takknemlig tilgjengelighet for hver eneste gave Ånden ønsker å fylle oss med."

Åndsgavene i Den katolske kirkes karismatiske fornyel se er de vanligste karsimatiske; visdomsord, kunnskapsord, tro, helbredelse, mirakler, profetier, ånde-prøving, tungetale, tyding av tunger. Bevegelsen bryter på ingen måte med katolisiteten i kirken, men regnes som en økumenisk bevegelse. Fra Internet, A.O.L. 
Artikkelforfatter Anders Olav Lande

Gjesteartikkelen er skrevet av Anders Olav Lande. Anders Olav studerer medisin i Bergen og vi møtte han første gang da han dukket opp på et bibelarkeologisk seminar i Oslo. Han fortalte at han kom med natttoget fra Bergen til Asker og helt "tilfeldig" merket seg annonsen for et arkeologiseminaret med Ron Wyatt. Han ble svært fasinert av det han hørte og ba om mer informasjon. Slik ble han kjent med adventbudskapet. Derettter utviklet ting seg meget hurtig. Anders Olav nærmest "kastet seg over" adventbudskapet. Han studerte Bibelen inngående og leste mange bøker som var i harmoni med Bibelens lære. På et tidspunkt ba han om å få tilsendt mange eksemplarer av boken "Mot historiens Klimaks," som han delte ut til studievenner og bekjente. Han dro til Kina og faxet for å få tilsendt den samme boken på engelsk, som han benyttet mens han vitnet der borte. Her arrangerte han også en liten studiegruppe hvor profetiene og sabbaten var blant temaene.

Tilbake til Norge har han, i tillegg til sine medisinske studier, maktet å sette seg godt inn i reformasjonshistorien og hans internetsider er etterhvert blitt en gullgruve for alle som ønsker å lære hva som har skjedd med bibelens sanne budskap. Linkene han har lagt inn på sine sider, gir glimrende informasjon om hva endetidens budskap er og hvordan djevelen har søkt å endre Guds sannheter og han lar de falske profetene selv dokumentere frafallet. 

Internettsidene som heter Profetier og kirkehistorie har adressen: http://www.uib.no/people/mpkao/index.html.

For leser som er interessert i det, kan vi opplyse om at Anders Olav også har lagt inn alle "Mens Vi Venter" bladene på internett.
Adressen er:  http://welcome.to/mensviventeropp topp


Mens Vi Venter - Nr. 23 (7.årgang 1/1999)
http://welcome.to/MensViVenter