MENIGHETEN I ØDEMARKEN

LANQUEDOC ligger i et annet område syd for Loire elven hvor syvende- dags sabbats- tilbedere holdt til i flere generasjoner.
 
 

Bildet til høyre viser en typisk Waldensisk steinhytte hvor de bibeltroende waldenserne levde og tilba sin Gud mens den katolske kirke søkte å tilintetgjøre dem.
Bildet til venstre er av byen La Torre med Costelluzzo - fjellet i bak grunnen. I denne byen skjedde en grusom massakre i april 1655 da jesuitten Marquis de Pianezas folk myrdet alle de fant - inkludert kvinner og barn - fordi Waldenserne fulgte Guds ord istedet for pavens hedenske tradisjoner.
DISENTIS er et område høyt oppi Alpene i det sørlige Sveits hvor keltiske sabbatsholdere drev flere skoler.
BEZIERS i syd- Frankrike hvor over 1 million Albigensere ble myrdet av pavens korstog mot bibeltroende.
De som flyktet, kom til  Bohemia (Tjekkoslovakia), hvor de sluttet seg til sabbatsholdere som bodde der.

 
Menigheten i ødemarken som bevarte Bibelens sannheter, ble beskyttet av Gud ulike steder i verden.


  • Helligholdelse av Bibelens sanne hviledag, den syvendedags sabbat, (lørdag).
  • Sannheten om frelse ved tro på Jesu død, ikke ved utøvelse av hedenske ritualer og seremonier
  • Tilbedelse av Jesus alene ikke tilbedelse av jomfru Maria og helgener.
  • Syndsbekjennelse til og mottagelse av tilgivelse fra Jesus ikke gjennom et menneske ved skriftemålet.
  • Nattverd som minneshandling, ikke frelsesformidlende messe som kopi av den hedenske Babylonreligionen
  • Troende voksendåp ved neddykkelse, ikke dåp av ikke-troende spebarn for å frelse dem ved utdrivelse av onde ånder eller teknisk borttagelse av arvesynd.
  • Bibelen som Guds ord til enhver som tror, ikke tolket gjennom et presteskap.
  • Troen på Bibelens om udødelighet som gave ved oppstandelsen ikke automatisk innebygd i en "sjel" som ikke kan dø.

 
I 1854 donerte forskeren og antikvitets- handleren Robert Cox, 15000 bøker og traktater om den syvendedags sabbat til det nasjonale bibliotek i Edinburgh, Scottland. Mange av disse bøkene dokumenterer at den sanne Bibelske sabbat aldri ble glemt, til tross for den katolske kirkes forfølgelse og myrderier gjennom den mørke middelalderen.
Dette bildet viser voksen dåp i Dnieper elven i Kiew i Russland i den mørke middelalder. Historien forteller at syvendedags sabbats helligholdelse var vanlig blant bortgjemte og forfulgte kristne grupper i sentral-Europa og deler av Russland helt inne i det 15.- århundre.
I Russland ble disse rettroende kalt Subutnik (sabbat- helligholdere). De flyktet p.g.a. Katolsk forfølgelse til Krim og Kaukasus hvor det selv idag finnes små grupper av  Sabbatshelligholdere.
Dette er et bilde av et tilholdssted for de kristne jacobittene i syd-Tyrkia.
Disse menneskene helligholdt den syvendedags sabbat så sent som i det 18-århundre.
Dette er Jacobitter kirken, Coclin i India. Reisende forkynnere fra Syria og Armenia misjonerte i dette området. Helligholdelsen av Bibelens syvendedags sabbat ble bevart her helt til den Portugisiske inkvisisjonen i det 16. århundre.opp topp


Mens Vi Venter - nr 3 / 1992 Årgang 1