Kledd i hvite klær
«Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.» Åp. 19,8

 
I samtaler med bekjennende kristne, har vi møtt de som opplever Joh. Åp. 19,8 å være et av Bibelens vanskeligste skriftsteder å forstå.  Denne teksten sier, at de frelste hjemme i Guds rike, de som har overvunnet Babylon skjøgen og holdt seg til Guds bud og Jesu tro, blir gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin.

Denne første delen av verset er som regel ukomplisert, men siste del av verset utgjør problemet. For der leser vi, " For det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger ". Er det virkelig mulig, sier våre frustrerte kristne venner, at "frelsens drakt " og " rettferdighetens kappe " som Gud svøper oss i, Jes. 61,10. er de frelste rettferdige gjerninger? Altså en ferdighet til å gjøre rett kontra galt, som uttrykker seg i deres liv, vandel, holdninger og tanker? Men er det ikke Kristi rettferdighet vi blir kledd i ? Jo, det kan ikke sies riktigere, men hvis vi ikke har forstått hva Frelseren er og gjør med oss, går det an å miste forståelsen av at når den rettferdige og hellige Kristus tar bolig i et menneskes sinn med sin Ånd, vil den samme rettferdighet og hellighet komme til syne i oss, i stedet for vår syndige urettferdighet, ikke sammen med den. Guds Ord sier frelse er fra synd og at denne synden vi frelses fra, er brudd på Guds lov, 1, Joh. 3, 4. Fortellingen i Luk, 15, om faren som tilsynelatende la en ren kledning utenpå den fortapte sønns skitne tøy, er ikke den rette illustrasjon på hva Gud gjør med synderen. Det er trist å høre forkynnelse hvor dette faktisk sies. Da har man ikke forstått hva tilbudet fra himmelen innebærer. Beretningen om den fortapte sønn, formidler Guds aksept av alle som "kommer til seg selv", Luk, 15,17. og deretter søker tilbake til Gud. Sakarja kap. 3, sier derimot noe om hva Gud gjør med synderen. "Ta de skitne klærne av han". La ikke din bønn være; 
 

"Legg din rettferdighets kledning utpå mitt skitne tøy". Si heller som David, "Rens meg fra synd med isop, så jeg blir ren - tvett meg så jeg blir renere enn snø", Sal, 51, 9. Be han ikke frelse deg med ditt syndige hjerte aktivt, men be ham heller "skape i deg et rent hjerte", Sal. 51,12. slik at "klærne dine alltid" kan 'være hvite", Pred. 9, 8. Tilbudet fra Gud er, at vi må rydde opp i vårt forhold til ham. "Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren" Uansett hvor mye eller grov synd som har vært eller er en del av livet ditt, kan du få en karakter som er ren og hvit, Jes. 1,18. Ikke søl til klærne dine, Åp. 3, 4. ved selv å ta over kontrollen i ditt liv. Da vil du automatisk falle og bli skitten. "Den som er født av Gud, seirer over verden", 1. Joh. 5, 4. Og det er nettopp de som ved denne erfaringen seirer, som blir "kledd i hvite klær" Ap. 3,5. og ikke får sine navn slettet av livets bok. 

Sakarja kap. 3 sier noe om hva 
Gud gjør med synderen. "Ta de
skitne klærne av han".

Seieren den nye fødselen gir, er ikke over sykdom eller konsekvensene av å leve i en verden hvor djevelen er fyrste, Joh. 12, 31. men det er over personlig synd vi loves seier, slik at vi ikke behøver å falle eller gi etter for fristelse. Vil du ikke kjøpe av Kristus "hvite klær for at du kan være ikledd dem og din nakenhets skam ikke blir stilt til skue ?" Åp. 4,18. Ikledd disse hvite klærne, behøver ikke din syndige naturs skitne krav og lyst gjøre deg skamfull, for du seirer over dem. Bærer du en kjortel som er gjort hvit i lammets blod ? Ap, 7,14. Har du tvettet din kjortel så du får rett til livets tre ? Ap. 22, 14. Vi må dø hver dag, 1, Kor. 15, 31. All stolthet må legges ned, Ordspr. 8,13. Det må oppleves dypt i sjelen, at vi i oss sekl bare er støv, Sal. 103,14. Tindrende klart må det være for oss, at bare Gud er opphøyet, Sal. 148,13. og verd ære. Sal 79, 9. Da kan vi overgi oss helt til vår Frelser og ta imot hel og full tilgivelse og kraft til at synd og svakhet kan seires over til hans ære. Du behøver ikke redusere dine syndige valg, holdninger og handlinger med 2-3 % pr. år, for å være sikker på at den kristne veksten varer livet ut. Du kan bli kledd i Kristi rettferdighets kledning og ha visshet om tilgivelse og nåde til seier idag over alle nedarvede og tilegnede tilbøyeligheter til synd. Seieren knyttes til Jesu Herredømme i ditt sinn, ikke til hvor mange år du har vært kristen. Ja, den hvite drakten er de frelstes rettferdige gjerninger, siden de ikke lenger lever selv, men Kristus lever i dem. Gal. 2, 20. Kristus seiret alltid i møte med fristelser, 1. Pet. 2, 22. og han vil repetere seieren i våre liv hver gang djevelen og den falne natur frister. opp topp