FORSONING I PRAKSIS

 
I det gamle Israel begynte folket på nytt hvert år. Den store forsoningsdagen betød liv eller død for Guds barn. Det var en oppgjørsdag, som samtidig symboliserte Guds endelige oppgjør med synd. Det var ikke Gud som gjorde forsoningsdagen til dommens dag. Det gjorde mennesker som insisterte på å bære sin egen synd. Fra Guds side var det et fantastisk tilbud om et nytt ark og et nytt liv. Tilgivelse er en gave fra Gud. Jeg kan ikke fortjene eller kjøpe den. Jeg behøver heller ikke betale tilbake etter at gaven er mottatt. Men betingelsesløs er den ikke. Veien dit er anger og bekjennelse. Det må være slik, siden Gud fjerner synd ved å tilintetgjøre den og ikke ved å dekke over eller skjule den. Derfor må synd eies, ses i øynene, gis ord og overleveres til Jesus. 
Gud straffer deg ikke for dine fall. Konsekvenser og mennesker gjør det. I Guds system har straff og tukt ingen egenverdi. Tukten er kun for å vekke deg opp, motivere deg og lede til anger, oppgjør og forandring. Derfor inkluderer kjærlighet langt mer enn tilgivelse. Hvis DET var alt Gud hadde å tilby, ville det tilsvare å kaste en person i vannet igjen etter at du har reddet ham fra å drukne. 

 Guds nåde og kraft er mye større. Hans plan for en svak synder innebærer løftet om en iboende Kristus for nåtid og fremtid. 
I Matt.18,21-22 sier Jesus at vi skal tilgi 70x7. Det betyr ikke 490 ganger. Det betyr at en kristen alltid tilgir. 
I Luk. 17,4 utvider Jesus det samme prinsippet ved å si: Dersom din bror gjør en synd mot deg, så tal ham til rette, og hvis han angrer skal du tilgi ham. Ja, om han forgår seg mot deg sju ganger på samme dag og sju ganger kommer til deg og sier; Jeg angrer, så tilgi ham.
Nei, vent nå litt, sier du. Nå går du for langt Jesus. Du kan ikke mene det Hvis en person sier at han angrer, men gjør det samme om igjen, er ikke det godt nok bevis på at han ikke angret, og derfor behøver jeg ikke tilgi!  Ikke tull med dine holdninger nå. De synder du har begått i ditt liv, din stolthet, baktalelse, egenkjærlighet, dine svik, din flukt og dine sårende ord. Skjedde alt bare EN gang.... og så var du ferdig med det ? Oppriktighet hører med når emnet er forsoning. Guds tilbud om tilgivelse er alltid der når du fortviles over din synd. 

Hans tilbud om forandring og kraft til seier er også alltid der, men du og jeg sier ofte nei takk til denne delen av Guds nåde. Gud vet at vi kan slite med tendenser, legninger og svakheter. Han kjenner også vår menneskelige trang til ikke å overgi oss selv helt til Guds ledelse. Derfor tilgir han hver dag mens vi vokser i troen. 

- Hvis du skjuler synd du ikke har bekjent og gjort opp med Gud, er forsoningsdagen et tilbud. 

- Hvis du trenger å bekjenne din synd for mennesker er forsoningsdagen en kjempefin anledning. 

- Hvis andre har gjort deg vondt, gå til dem, del med dem din smerte over et ødelagt forhold og tilby tilgivelse. Be også om tilgivelse for at du ventet med forsoningen. 

Endetiden vi lever i blir også en forsoningsdag. Mens vi venter på Jesu gjenkomst, er ikke tilgivelse et valgfag. 

En kristen som ikke er tilgitt. slutter å være en kristen. En kristen som ikke tilgir, avviser samtidig Guds tilgivelse. 

For det motsatte av tilgivelse er den største av alle synder - stolthet. 
 


 
Mens Vi Venter - nr 2 / 1992


opp topp