Lest med saksen

ET AV EVANGELIENE ER SKREVET TIDLIGERE ENN ANTATT
En tysk forsker har funnet det første bevis på at Matteusevangeliet er en øyevitneskildring som ble skrevet på Jesu tid.
Ifølge avisen The Times kan funnet være like viktig for teologivitenskapen som dødehavsrullene var det i 1947. Den tyske papyrologen Carsten Thiede, mener at evangeliet ble skrevet rundt 30 år etter Kristi korsfestelse og mulig enda før. Det er skriftstilen på disse funnene som avslører når de er skrevet ned. Denne skriftstilen ble borte mot slutten av det første århundre etter Kristus. Fra Dagen 28.12.94

MEDISINERSTUDENTER FORKASTER DARWIN
27 % av medisinerstudentene i Australia, forkaster Darwins utviklingslære, viser en undersøkelse. Nesten like mange tror på Bibelens skapelsesberetning.
(KPK) Dagen 16.12.94

LATTERVEKKELSEN FRA TORONTO
Dr. Theol. Oddvar Johan Jensen, advarer modig og sindig mot Torontobevegelsen som nå har funnet innpass også i vårt land. Han ser ingen fundamental forskjell på denne vekkelsen og trosbevegelses innholdet i Vineyardbevegelsen. Det er ikke vanskelig å karakterisere dette fenomenet som kristendom på avveier. Timelang latterkrampe, skjelving og bevisstløshet har ingen Bibelsk ramme, sier han. Svært mange medlemmer får problemer med å plassere seg selv i forhold til Gud. Når ånds krefter uttrykker seg så sterkt, opplever mange seg utvalgt og tillegger gjerne seg selv en åndelig autoritet som det ikke er grunnlag for. Tankegangen er at jo mer ekstraordinære åndelige gaver en har, dess større er den åndelige autoriteten. Et slikt miljø fremelsker autoritære ledere. Den som da motarbeider ledelsen, motarbeider ånden og Kristus selv.
Men sann Bibelsk vekkelse og helliggjørelse leder til lydighet mot skriftens ord. Målet er nestekjærlighet og lydighet mot budene.
Fra dagseminar om utfordringene fra Toronto i misjonsmenigheten i Oslo 7.1.94

OFRENE FORTELLER FRA TROSBEVEGELSEN.
En prosjektarbeider i Sverige har arbeidet nært med 56 av de etterhvert mange avhoppere fra Livets Ord i Sverige.
Hun forteller at det samme mønsteret går igjen: De blir offer for søvnproblemer og mareritt. De har angst og tør ikke bo alene. De har konsentrasjonsproblemer, de opplever identitetskrise og får «floating», dvs. skrekk for å gå Djevelens ærend, noe de nettopp har lært at de gjør dersom de går mot læren og miljøet. Dessuten har de selvmordstanker.
Katarina, en av ofrene, forteller: Til sist opplevde jeg Gud som verre fiende enn Djevelen. For Djevelen visste jeg nå hvor jeg hadde: Han var ond. Men Gud visste jeg til sist ikke hvor jeg hadde. Han lot meg i stikken med Djevelen, jeg skulle selv ta autoritet. I undervisningen lærte de f.eks. hvordan de skulle undertrykke negative tanker og følelser ved hjelp av mentale teknikker. Og avhoppere forteller: Tiden nærmest etter avhoppet, var jeg veldig forvirret. Alle følelser, som jeg i fire år hadde trampet på, kom opp til overflaten på en gang.
Fremgangsteologien er som narkotika, sier en annen avhopper, han ble avhengig, og opplevde det akkurat som en «tripp» -.
En konferanse i Arendal i april 1994 avdekket at leger, psykologer, sykepleiere og prester nå stadig oftere støter på mennesker som har klappet sammen fordi de ikke har maktet å oppvise tilstrekkelig trosstyrke. Men et slikt kjølvann av psykiske problemer, pleier ikke å følge kristne vekkelser. Derimot følger det gjerne slike som Scientologene, Hare krishna og andre okkulte bevegelser. Det følger gjerne nyreligiøsitetens «vekkelser». I den sammenheng er det viktig at vi ikke lar oss imponere så veldig av «tegn og under». -

«Folk detter i bakken, så det må jo væra no'i det,» som en sa -! men ifølge Matt. 7,21-23 og 24,24 er ikke tegn og under noe bevis på at en virksomhet er kristen. Derimot sier Jesus:
«Vokt dere for de falske profeter. På fruktene skal dere kjenne dem...» Skedsmo menighetsblad 1994
 

PRØV ÅNDENE!
Den som møter uvante/ukjente åndsstrømninger eller lærdoms vær, og som ønsker å prøve det på Bibelsk vis, vil ha nytte av følgende: Studer bønnepraksis i fellesskapet/samlingene. Hvordan bes det, og hvorfor bes det? Jeg er far til 6 barn. Disse kommer stadig til meg med ønsker/forespørsler. Sett at ett av barna ble lært (av noen utenom familien) en spesiell teknikk for å sikre seg oppfylte ønsker. Jeg ville øyeblikkelig ha gjennomskuet noe slikt og reagert mot det. Hvis jeg som jordisk far, kjenner mine barn for godt til å la meg manipulere, hvor mye mer da Gud Far. Mesteparten av «moderne» bønneteknikk er kokt sammen av okkulte ritualer og sinnskraft-teknikker som står i sterk kontrast til barnekåret. Kristne i hopetall er forført til å tro, at bønneteknikker beveger Gud Far. Dette er ikke troens frukt, men den svarteste vantro og frukt av trelldomsånd. Gud gav oss ikke en trelldommens ånd, så vi igjen skulle frykte. Men vi fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! Vår himmelske Far blir beveget av vår bønn når den skjer i/av/ ved barnekårets Ånd, og da stiller man seg ikke opp og kommanderer ham! Å si at såkalt trosforkynnelse er lovisk, er faktisk for svakt, selv om det er riktig. Når da såkalte trosforkynnere smeller til med iver og entusiasme og «tar tilbake det vi rettmessig har krav på, men som djevelen har røvet!» - da grøsser jeg og forferdes. Forførelse er farligst når den absolutt ikke ser ut som forførelse.
Fra en artikkel av Knut F. Lauritsen Dagen 10.2.94.

MERE FORFØRELSE
Det har vakt forferdelse i mange leire, at den norske kirke søker et nærmere samarbeid med OASE-bevegelsen. «Jesus intimitet» er bevegelsens nye «in» begrep, og betyr rett og slett åndsovertakelse med hysteri, latterkrampe, besvimelse og epileptiske anfall. Det er mange sektavhoppere i dette land, som begynner å føle seg hjemløse også i den norske kirke, når de der møter karismatiske prester og en psykisk manipulerende møteform de flyktet fra i trosbevegelsen.
Disse religiøse retningene fremstiller «profetier» som «reality» og forkynner Guds Ord som åndelige narkolangere som etterlater seg hungersnød. Bibelen er ikke mer synlig i disse sektene enn hos Jehovas Vitner.
I regionen Candomble i Salva dor, Brasil, danses det til trommene, de oppstrakte armene, det bakoverbøyde hodet, ropene og sangrepitisjonene gjør at åndene besetter og deltakerne går i trance og bevisstløshet. Himmelens Gud besetter ikke mennesker og tar fra dem evne og vilje til å bruke egen forstand og tenke kritisk. Vi er i stedet vitne til åndelig prostitusjon og okkult djevlebesettelse i Jesu navn.
Klipp og tanker fra Liv  Ringvolds innlegg i Dagen
15.12.94.
 
 

På TV2 kunne vi for ikke lenge siden se to pastorer lene seg «drukne» til hverandre og rope til Gud:«Gi oss mer av din vin». I de siste dager, skal det komme en kraftig villfarelse:»Da skal den lovløse (Guds lov) åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når Hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen.
De er drukne av Babylons vin. Åp. 18. «Folkene drakk av hennes vin, derfor bar folkene seg ad som gale» Jer.51,7. MVV
 

DET UBIBELSKE SKRIFTEMÅLET PÅ ENDÅ VILLERE VEIER.
Nå kan synden tastes inn på data og ut kommer tilgivelse! Når PC-brukeren klikker med sin «mus» på den synd han/hun har begått, kommer det en bønn opp på skjermen. Den skal man gjenta og få tilgivelse. 58 ferdig oppleste bønner for alle slags synder er utarbeidet. Danske Dagbladet 14.1.94opp topp