Hele frelsesplanen nedtegnet
på stjernehimmelen

Del 2: I denne artikkelen skal vi se på
de 4 første tegnene i "Zodiaken".


I siste nummer av MVV fortalte vi om oppdagelsene av de gamle og opprinnelige stjernenavnene og om Gud som gav stjernene sine navn, slik at alle generasjoner kunne studere frelsesplanen ved å betrakte stjernene. Adam ble gitt oppgaven å gi dyrene navn. Gud selv ga stjernene navn, for de skulle formidle noe sentralt om Guds frelsesplan. 

På nesten alle områder hvor Gud har åpenbart noe viktig for menneskene, har djevelen introdusert et falskt alternativ, som tjener hans hensikt. Det tragiske er at mange lar seg påvirke av Satans forfalskning og på den måten mister betydningen av hva Herren ønsket å formidle. Alle de okkulte fantasiproduktene som astrologien har kokt opp, er et produkt av Den ondes anstrengelser for å lede oss vekk fra budskapet Skaperguden selv ga oss, for at alle mennesker, uansett hvor og når de levde, kunne forstå alt som er nødvendig å forstå for frelse fra synd, ved å se opp mot himmelen. 

ZODIAKEN

"Zodiak" betyr "veien" og har i seg 12 stjernetegn. Til hvert av de tolv tegnene hører det til 3 konstellasjoner, som ligger over eller under zodiakbeltet. Disse konstellasjonene eller stjernebildene kalles "deacons" som betyr "del av". 

En profetisk betydning var knyttet til alle de tolv grunntegnene og de assosierte stjernebildene som er ment å forsterke budskapet fra grunntegnet. Tilsammen blir dette 48 stjernebilder, med en systematisk og detaljert billedlig framstilling av Guds løfter til alle mennesker.

I de 4 første stjernetegnene er Jesus presentert som den lidende Messias som frigjør mennesket fra syndens straff. De 4 neste stjernetegnene presenterer Jesus som den herliggjorte, som velsigner oss og frigjør mennesket fra syndens makt. I de 4 siste tegnene er Jesus presentert som den regjerende konge og dommer som frigjør universet for syndens tilstedeværelse.

I denne artikkelen skal vi se på de 2 første tegnene. De 10 siste kommer i senere nummer av MVV. I siste nummer (nr. 19) av nyhetsbrevet, viste vi hvordan det første stjernetegnet i Zodiaken er jomfruen ifølge verdens eldste stjernekart i Denderah.

JOMFRUEN - VIRGO

Stjernetegnet viser en kvinne med et kornaks i sin venstre hånd og en kvist i sin høyre.

"Virgo" er et latinsk ord og betyr jomfru, mens "Virga" betyr kvist. Den latinske Vulgata teksten bruker f.eks. begge ordene, som refererer til Jesus, både som kvisten i Jes. 11:1, "Men en kvist (Virga) skal skyte fram av Isais stubb..." og som den jomfrufødte i Matt. 1,23: "Se, jomfruen (Virgo) skal bli med barn og føde en sønn...".

Det hebraisk navnet på stjernebildet er "Bethula" som er et vanlig brukt ord for jomfru i Det gamle testamentet.

På arabisk er navnet på bildet, "Adarah," som betyr jomfru.

Det greske navn er "Parthenos," som er ordet brukt om jomfru i Det nye testamentet. 

I tradisjonen er kvinnen i stjernebildet ikke bare jomfru, men jomfrumor.

I Egypt het hun "Aspolio," som betyr sed (frø), som i virkeligheten gir forbindelse mellom jomfruen og hennes sønn.

De enkelte stjernene i stjernebildet forklarer dette enda bedre:

"Spica," den skinnende stjernen i jomfruens venstre hånd, hadde i oldtiden betydningen "kvist" og markerte kornet (sed eller frø) på aksen som hun holder i hånden. Dette markerer igjen oppfyllelsen av Jesus Kristus som kvisten fra Isais stubb, og som kvinnens sed i 1.Mos. 3:15: "Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt (sed). Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel."

På hebraisk er navnet på Spica: (Tsemeck.) Mer enn 20 ulike navn for spire er brukt i Det gamle testamentet, men "Tsemeck" refererer direkte til Messias. Som spiren (Tsemeck) er Han åpenbart som konge i Jer. 23:5,6, som tjener i Sak. 3:8, som menneske i Sak.6:12, og som Gud i Jes.4:5.

"Zavija," stjernen nær jomfruens hode betyr; strålende vidunderlig (Glorious beatiful), samme ord som er brukt i Jes.4:2. "På den dagen skal Herrens "spire" (Tzemeck) være til pryd og herlighet." (Norsk oversettelse.)

"Vindematrix," heter stjernen i jomfruens høyre arm. Navnet betyr; "sønnen" eller "spiren" som kommer. 

"Subilon" er stjernen i jomfruens høyre hånd og betyr kornakset (ear of wheat) og ser hen til Ham som kaller seg hvetekornet som må dø for å bringe frukt, (Joh.12:24).

I de tre stjernebildene som følger jomfruen (deacons), får vi en utdypet betydning av jomfruens bilde.

1.COMA - (Slektenes håp og lengsel).

En nyere versjon av stjernebildet er "Berenices hår," (Coma Berenice). Berenice var gift med Ptolemeus III, en av de gresk-ættede kongene i Egypt. Myten om hennes hår er derved en senere tilføyelse av dette stjernebildets betydning og kan med fordel ignoreres.

Oldtidens opprinnelige bilde av Coma var en kvinne med sitt barn. 

Egypt: I Denderah-templet viser stjernebildet en kvinne som sitter med sitt barn på fanget. Navnet på stjernebildet var "Shes-nu" som betyr "den etterlengtede (ønskede) sønn."
 

På hebraisk betyr også Coma-bildet "Den etterlengtede." Den etterlengtede sønn er vår Frelser, født av en jomfru. Rot-ordet på hebraisk er det samme ord som profeten Haggai bruker når han snakker om Messias: "...slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, (tempelet Jesus kom til), sier Herren Hærskarenes Gud." Hag.2:7. 

Persia. Albumazar, den berømte arabiske astronomen fra det åttende århundre (ikke kristen) skrev følgende: "Det står fram, i den første deacon, slik perserne, keldeerne og egypterne lærer, en ung kvinne som i følge sitt persiske navn fremstiller en ren kvinne som sitter på en trone og tar seg av en liten gutt med et hebraisk navn, av noen nasjoner kalt Ihesu, med betydningen Ieza, som på gresk kalles Christos." (British museum Library).
 
 


Jomfruen og stjernebildene som hører til.

2."CENTAURUS" - (sann Gud og sant menneske)

Beskrivelse: Et praktfullt stjernebilde som er vanskelig å se på den nordlige halvkule. Bildet som vanligvis framstilles, forestiller bryst og hode av en mann med kropp og bein av en hest. Hesten symboliserer styrke og seier, mennesket er den sårbare. Kristus med en dobbel natur.

"Bezeh" - var det hebraiske navn på stjernebildet, hvilket betyr "den foraktede." "Foraktet var han og forlatt av mennesker...." leser vi i Jesaja 53:3.

"Asmeath" - var et annet hebraisk navn på bildet, samme ord som brukes i Jes. 53:10 og betyr syndofferet. 

Kristus er både sann Gud og sant menneske. Kentauren er framstilt i det han gjennomborer Lupus med et spyd. Under Kentauren er stjernebildet sydkorset som vi skal komme tilbake til. Den symboliserte i det gamle Egypt livet, det evige liv. 

"Alfa Centauri" er den tredje klareste stjernen på hele himmelen. Oldtidens navn på stjernen var "Toliman," som betyr "den som var og som kommer." Navnet refererer til Kristus som den som er, som var og som kommer, (Åp.1:8), med andre ord Guds evige eksistens.

I Centauren ser vi Kristus både som syndoffer og som den evige.

3. "BOOTES" 

- Den kommende hyrde.

Beskrivelse: I de eldste zodiaker er bildet framstilt som en orientalsk hyrde. Navnet kommer fra det hebraiske rot-ordet "Bo," som betyr å komme. I hans hånd er det en stav og en sigd.

Den greske poeten Aratus refererer til stjernebildet som "Arctophylax," vokteren av "Arctos," som er flokken som utgjør den stores ætt. Aratus skrev om alle konstellasjonene i 270 f.Kr, (sitert av Paulus i Ap.gj.17:28). Hyrden eller vokteren som kommer har alltid vært betydningen til dette stjernebildet. I Egypt kalte de bildet av hyrden "Smat," som betyr; "han som leder."

"Arcturus," er den kraftigste stjernen i dette stjernebildet. Navnet betyr; "Han kommer" (framtidsrettet.). Job nevner "Arcturus," (9:9) som hele stjernebildet.

Stjernen "Nekkar," er stjernen på hyrdens hode. Navnet betyr; "den gjennomstungede." Sak.12:10 ".....og de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget."

Stjernen "Mizar," betyr; vokteren

Stjernen "Muphride," betyr; "som separerer."

Stjernen "AL Katurops," betyr igjen kvist eller gren, slik at vi finner profetien om den kommende hyrde knyttet til profetiene om kvisten fra Isais stubb i jomfruens tegn.

"Bootes," er Kristus som hyrden som kommer, og selv om han blir gjennomboret, og skal han også vokte og lede sine egne.

Det er interessant og se den forvrenging av jomfruen og de tre medstjernebildene vi nå har omtalt, og som vi finner i oldtidens gudelære. Guden Horus i Egypt (som er en annen utgave av Tammuz i Babylon). Satan kjente selvfølgelig til profetiene og for å hindre at Guds frelsesplan skulle bli forstått, fant han på egne imitasjoner slik han alltid gjør. De som ikke elsker sannheten ledes vill, før som nå.

I Egypts gudelære kan vi finne spesielt mange imitasjoner som stammer fra det gamle Babylon. Slik ble stjernehimmelens profetier om en kommende frelser omgjort til en egen gudelære, men elementene om en sann kunnskap kan vi finne. En av deres viktige guder er Horus. Horus ble det lille guttebarnet på Isis fang, han ble den gode hyrde, Han ble Guds lam, han ble livets brød, han ble Herre osv.osv. Gamle skrifter sier at Abraham lærte egypterne sann astronomi, men de gikk tydeligvis sine egne veier. Mennesket har alltid ønsket å være klokere enn Gud, og vil selv finne på hvordan det skal være og hva ting skal bety.
 

LIBRA - VEKTEN 

("Veid er du på vektskålen," Dan.10.)

Vekten følger etter jomfruen på stjernehimmelen.

Beskrivelse: Den kan lettest gjenkjennes som to stjerner mellom de klare stjernene Spica i jomfruen og "de røde stjerne" Antares i Skorpionen.

Gresk mytologi hevder at bildet skal være et minne om Mochis som oppfant vekter. Men helt fra oldtiden av, er stjernebildet assosiert med lov og rett. Bildet skal forestille en eldre type vekt som ofte også idag blir brukt som symbol utenfor rettsbygninger etc.

"Mozanaim," - er det hebraiske navnet på stjernebildet og betyr "vekten" eller "å veie," Jes. 40:12. "Hvem har....veid fjell på vekt og hauger i vektskåler," også i Dan. 5:25, "veid er du på vektskål og funnet for lett."


Vekten
og stjernebildene som hører til

"Al Zubena" er det arabiske navnet på stjernebildet og det betyr "å kjøpe" eller "å frelse." Ordet frelse har samme betydning som om du kjøper tilbake noe du har gitt bort eller "tapt"hos pantelåneren. Frelse er ofte forbundet med å kjøpe.

"Lombadic" er det koptiske navnet på "Libra." To rot-ord som betyr nåde og kvist.

Stjernene i dette bildet:

"Zuben Al Genubi," er den klareste stjernen. Navnet betyr: Prisen som er ufullstendig eller mangelfull. Vi skulle ha betalt for vår egen skyld, men er ute av stand til å møte Guds krav i vår egen rettferdighet og som det perfekte offer Gud krever. Vi er alle funnet for lette. "Bare tomhet er menneskenes barn, bare løgn er mannens sønner. I vektskålen stiger de til værs, de er tomhet alle sammen," Salm. 62:9.

"Zuben Al Chemali," betyr; prisen som dekker. Den prisen som dekker er kvinnens sed som er tilstrekkelig til å kjøpe menneskenes frelse. "For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam." 1. Pet.1:18,19.

"Zuben Akrabi," betyr; Konfliktens pris. Vi er minnet om at batalingen for frelsen på Golgata 

involverer en konflikt eller strid.

Tre stjernebilder følger og hører til "Vekten:" 

1."CRUX" - SYDKORSET. 

Dette stjernebildet blir betraktet som det vakreste på himmelen. Mennesker på den nordlige halvkule får dessverre aldri se den. I oldtiden kunne den ses fra Midtøsten.

Det hebraiske navn på stjernebildet bar i seg betydningen "Cut Off," (kuttet av), slik uttrykket er brukt i Dan 9:26: "70 uker er kuttet av til ditt folk..." Ordet betyr også "en voldsom død" i betydning dødstraff eller henrettelse.

I Egypt betød dette korset prosessen "fra død til liv." Og hadde betydningen evig liv i seg.

2. LUPUS

Beskrivelse: Bildet illustrerer en ulv, men det kan teoretisk sett være et hvilket som helst dyr."Victima," er det latinske navn på "dyret som er drept og ligger dødt."

"Asedaton" er bildets arabiske navn og betyr, "slått eller rammet."

"Asedah," er det habraiske navnet, som også betyr "slått."

"Lupus" er blitt slått av "Centaurus." Han er offeret som er slått. Han ofret seg selv. "...Han tok vekk synden ved å ofre seg selv," Hebr.9:26, (king James.) 

"Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for å ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til...." Joh.10:18.

Han ga seg selv for meg. I den eldste zodiaken i Denderah er Lupus et barn som kalles Sura (Lammet). Jesaja hadde det klart for seg da han skrev: "...lik et lam som føres bort for å slaktes," Jes. 53:7.

3. CORONA - CORONA BOREALIS - KRONEN

Bildet viser en krone og symboliserer seier. Jesu herlighet og seier er alltid pekt ut som en del av og knyttet til Hans offer og lidelse.

"Libra" som viser Jesu lidelse og død for å kjøpe oss fri, ender med Hans seier. Kronen er symbolet på denne seier. "..Jesus, Ham ser vi kronet med herlighet og ære, fordi Han led døden..."Hebr.2:9.

"Atarah" er det hebraiske navnet på Corona og betyr kongelig krone.

På arabisk har bildenavnet betydningen av ornament eller juvel.

"Alpakka" er den klareste stjernen og betyr; "Den skinnende."

I neste nummer skal vi se på de neste to stjernebildene, skorpionen og skytten. EHB

Kilde: Fleming, "Gods Voice in the Stars."opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 20 (6.årgang 1/1998)
http://welcome.to/MensViVenter