BIBELEN HAR ORDET
Kom til meg alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!
Matteus 11,28
 

Fariseerne og de skriftlærde knurret da mot hans disipler og sa: Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus svarte og sa til dem: Det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har det ondt.
Lukas 5,31-32

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som eter opp enkers hus, og får et syns skyld holder lange bønner. Derfor skal dere få dess strengere dom. Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn, to ganger verre enn dere selv. Matteus 23,14-15.

Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud. Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter. Og han sa til dem: Vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres forskrifter.
Markus 7,7-9
 

Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Heller ikke noen som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann. Heller ikke noen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde. For hver den som gjør slikt er en styggedom for Herren.
5. Mosebok 18,10-12
 

De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: fred! fred! Og det ingen fred. Jeremias 6,14

Den som gjør synd er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen, Til dette ble Guds sønn åpenbaret, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. l.Johannes 3,8

Be at dere ikke må komme i fristelse. Lukas 22,40

Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.
Johannes 7, 17

Og jeg vil stenke rent vann på dere så dere blir rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jag rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.
Esekiel 36,25-27

Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten.
Johannes 16,13

Slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse.
Lukas 15,7
 

I dette er min Far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Johannes 15,8opp topp


Mens Vi Venter - nr.  6 Okt./ nov. 1993