OKKULTE FINGERTEGN

SYMBOLER I AVGUDSDYRKELSE


 

Over: St.Hallvardstatuen  St. Olav kirke
Under: Katolsk kunst som fremstiller Jesus med det okkulte fingertegnet.

 

Dette okkulte tegn hadde sin opprinnelse før kristendommen. 
Her to hender fra et avgudstempel

Til høyre: statue av en hindugudinne
Til venstre: Hånd fra en Apollostatue i London Museum

 
Under til venstre; disse sataniske håndtegn, symbol på okkult makt, gjennomsyrer den romerske kirke på statuer, malerier og blant presteskapet.
Under: Buddhas hånd
Hånd av gammel Jupiterstatue. Nå brukt som St.Peter statue i Rom
Når paven holder fingertegnet opp, betyr det to ting:
1. Apostolisk Suksesjon. 
(Prestens myndighet)
2. Verdslig makt 
 
Illustrasoner er hentet fra the great controvercy illustrated og Alberto-series.opp topp


Mens Vi Venter - nr.  6 Okt./ nov. 1993