Bibelens oppskrift  på befrielse

 Ikke noe i naturen kan bedre illustrere djevelens framgangsmåte når han vil gjøre oss mennesker vondt, enn virus. 

 Del 2. Del 1 av dette innlegget finner du under overskriften «De besatte i Gadarener-landet»
 

Satans virus.

Ikke noe i naturen kan bedre illustrere djevelens framgangsmåte når han vil gjøre oss mennesker vondt, enn virus. Gjennom et elektronmikroskop ligner flere virustyper på landingsfartøyet amerikanerne benyttet da de erobret månen. Etter å ha landet på en celle som er utpekt som offer, borer et virus seg inn gjennom cellens beskyttende overflate-membran og tømmer eller forflytter deretter innholdet av sin egen «hjerne» ned gjennom er «rør» i hullet. 
 
Betrakter vi et virus og dens metode for å angripe  cellen,
kan vi lære mye av Satans egne metoder. Bildet viser et ebola-virus
Etter at cellen på denne måten er overtatt, okkupert, invadert eller «besatt,» kopler viruset, som nå er kommet på innsiden av cellens system, seg til cellens eget sentralbord eller hovedkvarter. Når denne geriljaoperasjonen er utført, avleser viruset cellens egen DNA kode. Denne koden blir deretter på en meget intelligent og avansert måte, endret eller omkodet, slik at den stakkars cellen tvinges til å produsere flere virus i stedet for det cellen selv trenger for å fungere vel. Når DNA koden endres, må viruset analysere mange tusen koplingssystemer og deretter sette sammen en ny produksjons-mosaikk, som tjener den selv. Virusfienden tar med andre ord over styringen av  «samlebåndet» og kloner seg selv med cellens råmateriale som kilde. Når cellen til slutt er full av invasjonsvirus, brytes cellemembranen ned innenfra og millioner av nye virus sprer seg for å infiltrere og ødelegge andre friske celler.
Virus endrer med andre ord cellens DNA. Dette kan også mennesker gjøre nå, ved gen-manipulering. Et sykt gen kan erstattes med et friskt. Vet du hvordan det utføres? Jo, ved at et «temmet og ufarliggjort» virus, med det endrede genet, sendes inn i den syke cellen. Når så dette viruset reproduserer eller kloner seg selv, vil cellens syke gen byttes ut med det manipulerte og ønskede genet.

Det er i denne sammenheng tankevekkende å vite, at fenomenet virus er et uforklarlig fremmedelement i naturen. Bakterier kan gjøre både godt og ondt. Virus kan bare ødelegge og har ingen fornuftig funksjon. Det er som om dette fenomenet er en nøye uttenkt og godt planlagt miniatyrkopi av Den Ondes natur, vesen, framgangsmåte og hensikt i møte med livet Gud skapte. Det er mulig vi kan vente oss nye og overraskende utspill fra denne lille djevelen, i det kampen om mennesket og mellom Kristus og Satan tilspisses i endetiden.
 

Blodet som  beskytter.

Kroppens eget immunforsvar er det beste vern mot virusangrep. Det betyr at en beskyttelse er på plass før fienden angriper. I kroppen vår er det blodet som formidler, bærer eller transporterer immunforsvaret. Når det gjelder sinnets forsvar mot åndelig virus, er parallellen rett og slett slående. Det er ved kraften i Jesu blod, Heb.l0,19, at Guds barn kan «seire over» djevelens virus. Det «rensende blodet,» Heb.12,24. 1.Pet.l,2, han kommer på innsiden i våre liv, Joh.6,54 og setter oss fri fra infeksjonen, Ef.1,7 og Heb.9,14. Retten til å beskytte oss «vant han» - «ved sitt eget blod,» Ap.gj.20,28. Ja, fra alle djevelens virus kan dette blodet rense, I.Joh.1,7 og fri oss, Åp.1,5.
 

Oliven forebygger.

På det rent fysiske plan, er oliven anerkjent som beste naturlige immunforsvar-styrkende fødevare. Olivenolje er i Guds Ord symbolet på Den Hellige Ånd, som med vårt samtykke og vår invitasjon, styrer det åndelige immunforsvaret mot djevelens angrep. Men også på det kurative plan, er olivenoljens helbredende virkning verdsatt, Luk.10,34. At denne oljen fikk en symbolsk benyttelse, når mennesker skulle helbredes for fysiske og emosjonelle lidelser er lett å forstå, Mark.6,13.

Brød og vin

Når Jesus tilbyr oss saften fra vintreets frukt og brødet som symboler på mottakelsen av ham selv i våre liv, og sier at «dette måltidet» er veien å gå for at Jesu helbredende tilbud kan bli en del av oss, er symbolene enkle og virkningsfulle. Helkornet med sitt rike innhold av mineraler, vitaminer, proteiner og karbohydrater sammen med druesaftens høye jerninnhold, er en glimrende oppskrift på råvarene kroppen trenger, slik at de bloddannende organer kan styrkes og sykdom forebygges og overvinnes.
 

Satans vei inn i sinnet.

Sanseinntrykk og tidligere lagrede opplevelser, er eneste vei inn i menneskesinnet. Pannelappen eller frontallappfunksjonen, er sinnets kommandobro. Alle sanseinntrykk utenfra og alle inntrykk fra hjernens eget arkiv, må innom dette sentralbordet eller hovedkvarteret, før videre 
 

Sanseinntrykk og tidligere lagrede opplevelser; er eneste vei inn i menneskesinnet. Bildet viser en
datamaskin, det nyeste innen media.
bearbeidelse kan finne sted. Her skjer vurdering, tolkning og tydning. Ingen kan stenge for inntrykkene, men viljepuktet i frontallappen, må samtykke i den videre prosessen. La oss som et eksempel si at et sexuelt stimulerende visuelt inntrykk registreres. Inntrykket går øyeblikkelig til frontallappen for vurdering. Hvis den Hellige Ånd ikke er sluppet inn og Guds hellige lov som definerer Guds vilje, derfor ikke er skrevet i sinnet,Jer.31,33. Heb.8,10. 10,16 (Kristus står med andre ord  ennå utenfor hjertedøren og banker, Åp.3,20.), er det neppe noe motstandskraft tilgjengelig slik at sanseinntrykket får utfolde seg og ett av Guds bud blir sannsynligvis brutt, 2.Mos.20,14 enten det nå er i handling eller tanke, Matt.5,27.28.

Hvis Guds Ånd er Herre i sinnet (Kristus bor der ved sin Ånd), er det ved frontallapp-sentralbordet han utvirker sin gjerning. Menneskets egen vilje må vedvarende (til enhver tid), vedlikeholde invitasjonen til Guds Ånd, hvis han skal hjelpe oss med vurdering av sanseinntrykk. Vi kan ikke uten Åndens hjelp la være å synde når vi fristes. Av frykt for konsekvenser kan nok atferd styres til en viss grad, men renhet på tanke og motivasjonsplan er ikke mulig i egen kraft. Tanker og assosiasjons prosesser med dertil følgende emosjonelle engasjement, vurderes hele tiden i samsvar med den på forhånd valgte standard eller norm som uttrykker Guds vilje og plan. Hvis det sexuelt stimulerende sansesinntrykket bedømmes uakseptabelt når vurdert i forhold til Guds vilje, vil det gjenfødte mennesket med engang be Den Hellige Ånd om kraft og styrke til å motstå fristelsen.

Gud går aldri, aldri, aldri utenom samarbeidet med vår frie vilje når slike valg skal tas. Hvis den kristne, når fristelsen registreres, sier; «Hjelp meg Herre, jeg vil ikke synde mot deg,» 1.Mos.39,9, «gi meg kraft til seier i Jesu navn,» gir Den Hellige Ånd kraft til seier i samme sekund. Når så mange forteller at de ikke mottar denne hjelpen, påstår vi at årsaken er at fristelsen oppleves så attraktiv, at seier ikke ønskes. Selvbedrag er lett når vi fristes. Hvis vi virkelig forsto at det var vår synd som forårsaket Jesu lidelse og død, ville kanskje djevelens fristelser bli mer motbydelige og overgivelsen til Kristus dypere og mer vedvarende.
 

Kraft tilgjengelig.

Bønnen om hjelp og ledelse må være på våre lepper omtrent kontinuerlig. «Be til enhver tid,» er Bibelens råd, Efes.6,18. 1.Tess.3,10. Å be om seier er alltid etter Guds vilje, derfor hører han alltid, ljoh.5,14. Men det er viktig å forstå, at bare når Den Hellige Ånd er til stede i sinnet, er hans evne og kraft til seier vår. Hvis en kristen faller i synd, betyr ikke det at fallet er uvesentlig, fordi han har jo valgt å være en kristen. Ei heller betyr det at Den Hellige Ånd sov eller glemte å gjøre jobben sin når sanseinntrykket kom. Det betyr heller ikke at fristelsen var for sterk for Guds Ånd. Det betyr ganske enkelt at der og da valgte personen ikke å be Gud om kraft og hjelp til seier. Alle kristne har opplevd å falle, snuble, overrumples og lures osv. av onde makter. Vi har også alle møtt Guds tilgivelse når vi med anger tar imot hans utstrakte hånd og reises opp igjen. Men sannsynligvis har også de fleste erfart, at en bevisst og vedvarende overgivelse til Kristus, gjør at tidligere svakheter ikke lenger kan spilles på av djevelen. De situasjoner som tidligere vekket sinne, irritasjon, urent begjær, uhellige holdninger og følelser, har ingen slik virkning lenger, fordi Den Hellige Ånd bor i sinnet.

All ære til Kristus.

Med Guds Ånd boende i våre sinn, sier Guds Ord at vi ikke skal møte noen fristelse som ikke kan overvinnes, 1.Kor.l0,13. Hvem får da kredit for seieren? Gud. Med hvems kraft seirer vi? Guds. Er denne seieren relatert til vår egen prestasjon? Nei. Er det våre egne gjerninger som teller? Nei. Har vi da noe å være stolte av? Nei. Kan vi til slutt klare oss uten Den Hellige Ånds hjelp? Nei. Er denne seieren en form for legalisme? Nei. Var det slik Jesus seiret? Ja. lot han Ånden alltid være Herre? Ja. Fortjener vi seieren? Nei. Er denne seieren Guds nåde? Ja. Beklager denne tiraden av selvfølgeligheter. Det er kun tatt med for å vise at de populære anklagene rettet mot de som tror at Gud kan seire i oss, er falske. Vi som ofte skriver om Guds løfter, møter en del stygge anklager om at vi forkynner fordømmelse, gjernings frelse og legalisme. Ingen av påstandene når målet, fordi de er voldsomt usanne. Vi tolker alt Kristus tilbyr sine barn som guddommelig nåde. Det gjør også Guds Ord.
 

Hjelp når djevelen plager.

Beretningen om de besatte ved Gerasener-landet, og mange andre skriftsteder i Guds Ord, viser at onde ånder kan få godt fotfeste i menneskesinnet. Vi har skrevet mye om forebyggelse i denne artikkelen, men må også omtale helbredelsesprosessen Skriften tilbyr. Eksemplene alt nevnt, viser at en rekke fysiske og mentale symptomer og lidelser er forårsaket av djevelen. Symptomlista inneholder alt fra skrik, fråding, selvskading, depresjon, aggresjon til besvimelse og krampe. Vær oppmerksom på at symptomene ikke er besettelsen, men at slike fysiske og mentale symptomer også kan vise seg når djevelen herjer med sinnet. Mange blinde og stumme ble helbredet av Jesus, som alminnelige fysiske lidelser. Men onde ånder kunne også produsere lignende symptomer. Det er med andre ord ikke symptomene som avgjør, men årsaken til dem.

Bibelen indikerer også at ved varende og langvarig opposisjon mot Guds prinsipper, hvor djevelens agenda ble fulgt, gir sjelefienden større anledning til å ta over og besette. Når Guds Ånd aldri får bo i sinnet, vil de onde åndene ha større spillerom og kan utføre sitt «virus» arbeid. Men hvis en person, dypt i sitt sinn, lengter etter befrielse, men ikke selv makter å be og overgi seg, kan andre overgitte troende, i Jesu navn, be djevelens onde ånder forlate de plagede, slik at de blir satt fri.
 

Latterliggjøring av åndsmakter.

Middelalderens heksejakt og Hollywoods eksorsisme samt enkelte godt publiserte «kristne utdrivelses show,» har både latterliggjort og usynliggjort Guds oppskrift når Den Onde plager mennesker. Gi djevelen selv kredit for det. Vi har hatt kontakt med mennesker som føler seg styrt, drevet, kontrollert og manipulert, av onde krefter. De må liksom gjøre, være og si noe de dypt inne i seg ikke vil. De får så sterke tvangstanker at de ikke makter å stå imot. De lengter etter befrielse og fred, men opplever at deres bønner faller til jorden og deres beslutninger er som tråder av sand. Vi nekter å tro at Jesus ikke kan hjelpe mennesker som lengter etter hans hjelp. Vi aksepterer heller ikke at Gud har kapitulert og gjort seg avhengig av psykiatriens diagnoser og medikamenter i møte med de som lider og kjemper med konsekvensene av et vondt liv og vonde opplevelser. Det er godt mulig at mange sterke og smertefulle opplevelser benyttes av Den Onde til å lamme og paralysere sinnet.

Nå i endetiden, når det evige evangelium skal ut til alle oppriktige mennesker, vil Gud gi en mektig fylde av sin Ånd til de som er tømt for selvet og beredt til å tjene. Da skal åndelig frafall, fysiske skavanker og mentale lidelser helbredes. I rammen av forkynnelsen av Guds sannheter for endetiden, vil også Guds Ånd virke mektig.

Seminaret på Haraldsheimen.

Hvis du vil lære mere om hvordan du kan bli et effekt  medmenneske i møte med de som kjemper med vaner og trekk de lengter å bli fri fra ved Guds kraft, kan «Mens Vi Venter» seminaret på Haraldsheimen weekenden 12.-14. april, være et godt tilbud. Vi skal studere sammen hva Bibelen lærer om overgivelse, omvendelse, tilgivelse og seier over synd. Guds Ords oppskrift og tilbud i møte med de som lengter etter fred når djevelen plager og kontrollerer, vil også bli belyst. En erfaren kristen leder og evangelist fra USA, J.R.Hoffman, vil være sammen med oss og dele sine erfaringer fra mange års pastoralt arbeid. Pastor Hoffinan er medforfatter av boken «Seier på slagmarken,» som også vil være tilgjengelig på seminaret. Vennligst se annonse på baksiden av bladet.

JBopp topp