Jesuittenes tilbud til lutheranere.
Ikke et eneste ord av den beryktede jesuitt-eden er trukket tilbake eller erklært ugyldig av Den katolske kirke.
 Tidligere i dette århundre ble som kjent jesuittene nektet adgang til Norge.  Senere ble forbudet opphevet. I dag er få kristne oppmerksomme på årsakene til at denne katolske ordenen ikke var velkommen i mange land som hadde et protestantisk trosfundament.  Tillat oss å minne våre lesere på noe av det som forårsaket manges mishag mot de katolske jesuittene. En slik påminnelse kan være aktuell når vi i høst opplevde undertegnelsen av felleserklæringen om rettferdiggjørelse av Den lutherske kirke og pavemakten. De to kirkesamfunnene er nå enige om hvordan et menneske blir frelst.  Selv om det ennå er detaljer å debattere knyttet til denne erklæringen før all uenighet er ryddet av veien, er det vedtatt at den ene trosretningens lære ikke er mindre eller mer bibelsk enn den andres.

Katolsk moralteologi.

Jesuitt ordenen ble stiftet i Paris i 1534 av Ignatius Loyola. På det første vatikankonsil spilte jesuittene en avgjørende rolle når det gjalt vedtaket om pavens ufeilbarlighet. Det var under det samme konsilet at pave Pius 9 opphøyet kirkens moralteolog helgenen St. Alphonsis Maria de Liguori til æresdoktor. Det er denne “moralteologen” som utkrystalliserte for kirken den mentalitet som kommer til syne i den grusomme jesuitt-eden. Det følgende er hva en av kirkens egne geistlige har å si om denne morallærerens ideologi.

“Det er ikke den last som ikke finner sitt forsvar hos jesuittene. Det er ikke den mened eller helligbrøde, fadermord, blodskap, voldtekt, bedrageri eller foræderi som ikke kan dekkes over eller framstilles som gunstig i ly av deres dispensasjoner.” (Pater Paul Sarpis’ brev i Symonds Renaissance in Italy, del I side 225-226.)

Kritisert av sine egne.

En annen katolsk historiker har dette å si om den moral Alphonsus Liquori ga jesuittene som leveregel og kirken som holdning. “At Liguori er opphøyet til kirkens æresdoktor side om side med Augustin og Ambrosius osv., er den største skandale som overhode er skjedd på den teologiske vitenskaps område. 
Dette er en mann med falske moralsetninger, pervers dyrkelse av jomfru Maria, som stadig bruker de groveste fabler og falsknerier som gjør hans skrifter til et pultekammer av villfarelse og løgn. I hele kirkens historie kjenner jeg ikke et eneste eksempel på så forferdelig og fordervelig virkning. Og likevel tier alle bom stille på dette punkt. Og i alle de teologiske presteskoler blir den oppvoksende slekt forgiftet med Liguoris verker.” (Igaz von Döllinger. Declarations and Letters on the Vatican Decrees, side 119.) 

Det følgende er noen utdrag fra den berømte jesuitt eden. Den rammes inn av og finner sitt uttrykk i Den katolske kirkes nevnte morallærer Alphonsus Liguoris tenkning og tillatelser. Ikke et eneste ord av denne eden er trukket tilbake av Den katolske kirke. Det kan være kjekt å vite hva våre nye «åndelige søsken» har som hensikt med den enhetlige verdenskirken og det nære trosfellesskapet med oss protestanter som er den økumeniske prosessens erklærte mål. 

Sitatene fra jesuitt eden er hentet fra arkivene til USA’s kongress, datert 15. februar 1913. Eden er også gjengitt i en bok som på norsk ville hete «Helvetes ingeniørkorps» av Edwin A Sherman, USA’s kongressbibliotekets katalog, kort nr. 66-43354.

Utdrag fra jesuitt-eden

«Blant romersk katolske skal du være romersk katolsk, endog til å være en spion blant dine egne brødre. Ikke tro på noe menneske. Ikke ha tillit til noen. Blant reformerte vær en reformist. Blant hugenotter vær en hugenott. Blant kalvinister være en kalvinist. Blant protestanter søk å vær en protestant. Vinn deres tillit og strev endog etter å  kunne forkynne fra deres talerstoler og tal om nødvendig med all den avsky du kan finne i din natur imot vår hellige religion og paven. Ja, tillat deg endog å synke så dypt at du blir en jøde blant jøder, slik at du kan skaffe tilveie all informasjon til fordal for din orden som en trofast soldat av paven.»

«Ta side med debattantene som er i konflikt, men i hemmelig avtale med din jesuitt bror, som kan være engasjert på den andre siden av konflikten, men som likevel tar åpent avstand til det du måtte være engasjert i, bare kirken, til slutt, kan ha fordel av det, 
 ved betingelser som oppnås i fredsavtaler og ved at hensikten helliger midlene.»

«Du er blitt vist din plikt som spion, til å samle all statistikk, fakta og informasjon som det er mulig for deg å komme over, fra enhver kilde. Til å finne din plass i den protestantiske families sirkel og andre kjettere av enhver klasse og karakter, så vel blant handelsmenn, bakere, advokater, i skoler og universiteter, i parliamenter og i lovgivende forsamlinger, til å være alt for alle, for pavens skyld, han du tjener til døden.”

“Du har herved mottatt din instruks ... og har tjent som skriftefar og prest, men du har ennå ikke blitt innviet med alt som er nødvendig for å styre eller kommandere Loyolas hær i pavens tjeneste. Ingen kan her utvise autoritet som ennå ikke har dedikert sin gjerning med kjetteres blod, for uten at blod blir utgytt, kan ingen bli frelst.”

“Jeg lover og utroper... at jeg ikke vil ha noen mening eller vilje som er min egen, eller noen mental reservasjon, selv ikke som et dødt kadaver, men uten forbehold vil adlyde hver eneste ordre som jeg kommer til å motta fra mine overordnede i pavens og Jesu Kristi arme.”  “At jeg vil dra til en hvilken som helst havn, uten å klage og vil være underdaning eller lydig mot hva som enn blir sagt meg - erklærer og lover jeg videre, at jeg vil - når anledningen byr seg, være engasjert i en uforsonlig krig, hemmelig eller åpen, mot alle kjettere,.”


Mange vet ikke hvorfor jesuittene ble nektet adgang til Norge


“At når det nevnte ikke kan bli utført åpent (eller i offentlighet), lover jeg i hemmelighet å bruke forgiftning, kvelning, korden (kniven), og kuler og at jeg ikke vil la meg stanse av personers kjønn, alder eller tilstand og at jeg vil henge, knuse, koke, flå, kvele eller begrave levende disse forbannede kjettere og skjære opp magene på deres kvinner og knuse deres spedbarns hoder mot veggen - for å uttrydde for alltid deres avskyelige rase.” 

“For å finne ut fakta om alle ting, bør vi alltid kunne hevde at hva som synes å være hvitt kan vi påstå å være svart hvis den hierarkiske kirken erklærer at det er slik.” 

Kirken som forfattet overnevnte ed og arbeidsdefinisjon for sine åndelige soldater har alltid påstått og hevder ennå at Den katolske kirke aldri kan forandre mål og hensikt. Vi ønsker alle lutheranere lykke til med den nye åndelige familieøkningen som undertegnelsen av felleserklæringer leder opp til. Hvis informasjon fra Guds ord oppleves aktuell vedrørende pavemaktens rolle i verdens religiøse framtid, anbefales våre lesere å ta en titt på Johannes Åpenbaring kap. 13 versene 3, 8 og 15.
                                                                                                                                      JB.opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 26 (7.årgang 4/1999)
http://www.barukmedia.com/mvv