Leser reaksjoner

Kan djevelen bevare bønn?

 
Noen av våre lesere fant artikkelen "Kan djevelen besvare kristnes bønner"? i MVV nr. 17 side 4 å være hard kost. Da Jesus fortalte disiplene at de måtte "spise" hans vilje og plan og justere sine liv 100% etter det, sa de; "Dette er harde ord! Hvem kan høre dem? Joh. 6:60. I neste vers leser vi at Jesus "visste med seg selv at hans disipler knurret over dette," og han sa til dem; "Tar dere anstøt av dette?" Videre står det at Jesu lære om total absorbering av sannheten forårsaket at "mange av hans disipler" trakk seg tilbake "og gikk ikke lenger omkring med ham," Joh. 6:66.
 
 

Det er mange oppriktige kristne i
karismatiske menigheter. Men nettopp
slike miljøer bør grundig studere Jesu advarsler i Matt. 7.
(Bilde: Vineyardmenigheten i Oslo)

Vi var også godt oppmerksomme på at lesere fra noen spesielle kristne miljøer, ville føle at omtalte artikkel inneholdt "harde ord." Men kjære venn, hvem er det som sier at djevelen i gitte situasjoner kan og vil besvare bekjennende kristnes bønner? Er det utgiverne av "Mens Vi Venter?" Nei. Det er Jesus selv som sier det. Er det rimelig å anta at han ikke forteller oss en løgn, men sannhet?

Artikkelen i MVV nr. 17 siterer Matt. 7:21-23, hvor vår Frelser sier rett ut at troende som mener at en kristen er løst fra lovens krav, (I vår Bibel står det "gjøre urett" som betyr å gjøre det motsatte av det rette i Guds lov. Uttrykker kommer fra det greske "anomia" som betyr "løsrevet fra loven".), åpner døren til et livsfarlig spiritistisk bedrag. 

Jesus beskriver her et karismatisk kristent vekkelses-miljø, hvor Jesus-troende mennesker ber ivrig, opplever overnaturlige mirakler, under og tegn inkludert at onde ånder drives ut og mennesker blir befridd. Alle disse herlige manifestasjonene finner sted som respons på bønn i Jesu navn. Men likevel gjør Frelseren det klart at det ikke er den Hellige Ånd som er involvert, men djevelen og onde ånder.

Hvorfor og hvordan er det mulig? Hvordan kan du og jeg gardere oss mot dette bedraget? Jo, Jesus fortsetter med å fortelle at årsaken er at disse bekjennende hadde akseptert djevelens store bedrag om at den kristne er løst fra loven. De forsto ikke at Bibelsk tro betyr lydighet mot Guds lov, altså troens lydighet. Påstår vi derfor at denne falske ideen er så farlig at djevelen kan ta Guds plass i deres tilbedelse som tror det? Nei, det er ikke vi som påstår det. Det er Jesus som sier at det er slik. Det er ikke de som sier Herre, Herre og har en tilbedelse med nevnte innhold som derved dokumenterer Åndens nærvær, men de som "gjør min himmelske Fars vilje," sier Jesus, Matt. 7:21.

Alt det du har lest her, var det Jesus, Guds Sønn, din Frelser som sa. Tror du han vet hva han snakker om? Hvor finner vi de kristne miljøene som passer med Jesu beskrivelse? (Herre! Herre! Profetier i Jesu navn. Utdrivelse av onde ånder. Mirakler og kraftige gjerninger sammen med troen på at en kristen er løst fra loven?) Er det under høymesse i statskirken? Nei, vi behøver ikke la fordommer hindre oss fra å vite det vi egentlig vet.

Vi nevnte i MVV nr. 17 flere populære kristne forkynnere som selv sier at deres tro og forkynnelse er 100% i samsvar med Jesu beskrivelse i Matt. kap 7. Samtidig benytter de kjente okkulte spiritistiske metoder for å få kontakt med åndeverdenen og de opplever nøyaktig det Herren omtaler av mirakler og kraftige gjerninger i Jesu navn.

De oppfyller alle Jesu spesifikasjoner og erfarer nøyaktig det Jesus sier djevelen vil forårsake blant de som tror at Guds hellige lov er avskaffet. Vi må simpelt hen advare og ville vært troløse vitner om vi unnlot å gjøre det av frykt for å støte noen. Jesu "harde ord" i Matt. 7, har for noen mennesker vært nøkkelen til åndelig vekst og fornyelse. For de har sett og forstått at de var ledet vill av et falsk evangelium.

For lesere som vil og tør studere dette temaet, anbefaler vi boken "Bedraget af New Age," av Will Baron, (oversatt til dansk) utgitt på Dansk Bogforlag. Men, sier du, bedraget dette innlegget handler om er da ikke knyttet til New Age? Om du leser denne boken vil du få mange overraskelser. 

Personer som har vært dypt involvert i spiritismen, men som senere fant Frelseren, forteller at "Kristus" ofte åpenbarte seg for dem med mirakler og tegn. De studerte Bibelen og ble opplært i "løst fra loven" teologien. De ble til og med anbefalt å gå på trosbevegelsens møter og erfarte der de samme manifestasjoner de var vant med i de okkulte spiritistiske New Age-sceansene. 

Jesu advarsler i Matt. kap.7 bør ikke ignoreres, siden en falsk "vekkelse" nå sprer seg over verden og mange tror at Den Hellige Ånd står bak. JBopp topp


Mens Vi Venter - Nr. 19 . 3. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter