LEST MED SAKSEN:


ENGLENE PÅ VEI UT?

I tidligere generasjoner var engler en selvsagt del av folkereligøsiteten og kristentroen. Men slik englene fremstilles i dag på barndommens glansbilder og julepapir, er det i ferd med å miste sin religiøse dimensjon. Også innad i kirken er englene på vei ut.

Fra Stavanger Aftenblad, Cand. theol Kirsten Pallesen.
 
 

Bibelen, enig eller uenig?

Før var Bibelen en bok man hadde ærefrykt for. Når ordet ble forkynt, hadde man virkelig følelsen av å stå på hellig grunn. Idag er Bibelen for mange en bok som man sier seg enig eller uenig med, ut i fra sin egen livsførsel. Før lot man Bibelen forme våre liv, mens man nå former Bibelen etter våre liv.

Fra den Trygge Havn, Biskop Erling Utnem.
 
 
 

Teologer og det profetiske budskap.
Hvis profetordet beskjeftiger seg med endetiden, kan det ikke unnlate å nevne det som nå skjer. At teologer nekter å tro på bibelens profetiske budskap får så være, og at de er uvitende om hva det har å si er jo bare å beklage, men at de så bombastisk skal gå ut og prøve å bortforklare det som skjer er skremmende.
Fra Vårt Land, Willy Høynås.
 

Ny ozon-alarm
De skadeligste UV-strålene kan skade menneskers naturlige forsvar mot sykdommer. De øker faren for hudkreft og øyen sykdommer. Mindre ozon innebærer en trussel mot plantelivet på jorda. Også alger og larver av fisk og andre maritime dyr i havet skades.
Fra Dagbladet 10.2.92.
 

Metodistkirken og tilpasning
Metodistkirken har gjennom hundre år forsøkt å tilpasse seg en luthersk kristendomsforståelse og norsk religiøsitet, med det resultat at den har solgt sin sjel. Det er ingen tvil om at jo mer etablert Metodistkirken har blitt, jo sterkere har medlemssvikten vært. At Metodistkirken i dag er så akseptert som den er, er et faresignal i seg selv.
Tore Meistad, tidl. metodistpastor og doktorgrad i wesleyansk teologi, til Vårt Land.
 

I USA er blir det i dag antatt at det finnes fra 300.000 til 3 mill. hjemløse..
 

Mye kristen enhet

Jeg spør meg selv hvor mye av uenigheten som er reell, og hvor mye som bygger på tradisjoner. Læresamtalene mellom kirke samfunnene viser at vi er enige om mer enn vi antok. Så mye kristen enhet som kirkene oppdager i våre dager, har de aldri tidligere fått øye på.
Fra Aftenposten,.
Sigrun Møgedal leder av Mellomkirkelig Råd for den norske kirke.


Sovende lov.

Forbudet om søndagsåpne butikker er en lov regjeringen i England vil la sove mens det ventes på avgjørelse i Europa
domstolen.

Fra Aftenposten 

Kirkelige skandaler i Quebec, Canada.

Det startet i Newfoundland, med barnehjemmet Mount Cachel. Allerede i 1975 hadde 26 av barna henvendt seg til politiet og meldt om seksuelle overgrep fra munkene som drev hjemmet, men et samarbeid mellom Broder-ordenen for kristne skoler og justisministeren i delstaten førte til at saken ble dysset ned, og munkene overført til andre internatskoler ordenen drev. Først i 1988 ble skandalen offentlig kjent, og med de første vitneutsagnene om voldtekt, og slag og brennemerking, kom hundrevis av tidligere beboere på barnehjemmet og fortalte om lignende behandling.

Et snes munker er dømt eller skal for retten i de nærmeste månedene. Det hittil som har vakt mest harme er det nære samarbeid mellom katolikker i kirke, politi, statsmakt og påtalemyndighet for å unngå skandaler. Det siste overgrepet på barne hjemmet fant sted i 1989. I kjølvannet av denne skandalen har utallige mennesker stått fram og fortalt om overgrep fra munker og prester. I Alfred, Ontano er nå 19 andre munker (og 16 avdøde kolleger) i broderordenen for kristne skoler anklaget for seksuelle overgrep mot 177 tidligere elever. Det er funnet rapporter som tidlig viser at myndighetene ble varslet med at de valgte å dysse saken ned.

I Quebec svarer 7% av provinsens 6 millioner innbyggere i en meningsmåling at de har vært utsatt for seksuelle overgrep fra det katolske presteskapet. En abbed Leonard Buckley ble dømt til 5 års fengsel for hele 1000 overgrep.
Der er flere rettsaker i gang i Newfoundland, Quebec, Ontario, Manitoba, og British Columbia. Serien av skandaler har svekket den katolske kirkens omdømme i landet. Men i Quebee er det blitt avslørt enda dystrere overgrep. På 40- og 50-tallet, under daværende statsminister Dublesis og den katolske kirkes velde, ble 4-5000 barn født utenfor ekteskap, "syndens barn", tatt fra foreldrene og gitt til kirken, som lot dem vokse opp innsatt i sinnssykehus drevet av munke og nonneordener. For hver pasient de hadde fikk asylene øremerket støtte fra delstaten, og friske barn økte subsidiene.

I boken Dublessis barn forteller Pauline Gill blant mange andre om Alice Quintons skjebne. Fra hun fylte syv var Alice innsatt i Hospital Saint Julien, drevet av Miskunnetssøstrene. Hennes ugifte mor fikk vite at hun var død. Hun gikk syv år i tredje klasse i asylet, da det ikke var noen fjerde klasse å rykke opp i. Hun ble regelmessig dopet med demerol og antipsykotiske bedøvelsesmidler. Etter 16 års fangenskap ble Alice satt fri i 1961. Hun trengte kirurgiske inngrep for å få reparert skadene hun hadde pådratt seg etter prylingen fra miskunnetssøstrene

Fra humanist nr. 5/91


Loyalitet

Jeg har lett og lett, men har ikke funnet ordet "lojalitet" i bibelen. Det behøver i og for seg ikke å være diskvalifiserende. Men saken er at jeg ikke har funnet selve tankegangen der heller! Ikke slik å forstå at Bibelen oppfordrer til illojalitet. Men det er tydeligvis noe som er viktigere. Det nærmeste ordet jeg har funnet er ordet "troskap". "Av en forvalter kreves det troskap", står det. Troskap mot Guds ord, lydighet mot "sannhetens ord" o.s.v. Det vises til grunnleggende normer som er gitt kirken en gang for alle. Når kravet om lojalitet overfor overordnede kjøres frem på bekostning av kallet til troskap mot kirkens innholdsbestemte normer, skapes en ekte lojalitetskonflikt !

Asle Dingstad i Vårt landHvem tolker Bibelen?

Å tolke Bibelen er hele menighetens sak. Det er ikke en rett som kan reserveres for prester eller paven. Skrifttolkningen må være fri! Kort og godt for at skriften skal kunne gjøre seg gjeldende med sitt eget innhold og sin egen tyngde, på tvers av hva alle prester og paver måtte mene. Bare slik kan det bli kraft i prinsippet "skriften alene"

Ivar Asheim til Vårt Land.MEN OM NOEN AV DERE MANGLER VISDOM, DA MÅ HAN BE TIL GUD - FOR GUD GIR ALLE, VILLIG OG UTEN BEBREIDELSE - OG SÅ SKAL HAN FÅ DEN. MEN HAN MÅ BE I TRO, UTEN ÅTVILE. FOR DEN SOM TVILER. LIGNER EN BØLGEHAVET, SOM DRIVES OG KASTES AV VINDEN.

Jakobs brev kap 1, vers 5,6. 
 

Jeg er født i slummen, jeg også. Men jeg har aldri latt slummen få fødes inne i meg.
 Jesse Jackson.
 opp topp