Pressemelding: protester mot søndagslov i EU


(Våre lesere bør se dette ferske politiske EU-vedtaket i lys av artikkelen om dyrets merke.)

Syvende-dags adventister i England protesterer mot en resolusjon fra Europa-parlamentet av desember 1996, som oppfordrer EU-medlemmer til på en spesiell måte å respektere og markere søndagen som hviledag. På vegne av adventister i England framsatte Jonathan Gallagher, tidligere leder av den britiske union for religionsfrihet, en protest mot nevnte vedtak. For tiden arbeider Gallagher med religionsfrihets problematikk ved adventistenes verdenshovedkvarter i USA. 

Protesten gjorde det klart, at det er direkte farlig å vedta religiøse lover. Man behøver bare å betrakte historien, for å se hva som kan skje, når staten prøver å gjennomtvinge religiøse lover. Å gjøre søndagen til den politisk offisielle hviledag i EU, er diskriminerende for minoriteter som av samvittighetsgrunner har en annen hviledag. Det ble presisert i protesten, at slike religiøse lover ikke vil løse noen samfunnsproblemer.

Gallagher understreket, at nevnte resolusjon vil gjøre det nødvendig offisielt også å anerkjenne den alternative hviledagen, som overholdes av andre religiøse grupper i Europas fler-kulturelle samfunn.

Søndagslov-resolusjonen ble framsatt av David Hallam, som er medlem av EU-parlamentet. Han sier at "de kulturelle og sosiale tradisjonene og familiens beste," skal sikres ved lovgivningen, som på den måten framhever søndagen som en spesiell helligdag.

Den britiske kampanjen for spesiell søndagshelligholdelse og striktere søndagslover, (KSS) hilser EU-resolusjonen velkommen og sier at den viser at EU-parlamentet støtter styrkingen av søndagshelligholdelse. Lederen for KKS, Michael Schluter, sier at resolusjonen dokumenterer at det er et samlet Europa bak vektleggingen av søndagshelligholdelse. Han sier videre, at "EU-parlamentets utvedtydige uttalelse, bringer søndagsspørsmålet tilbake på den politiske dagsorden.

(Utdrag av pressemelding sakset fra "Adventist News Network.")
 
 opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 18 . 2. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter