Litteratur


Litteratur benyttet ved utarbeidelsen av artiklene om Augustin, De ufeilbarlige pavene, Hvem er Israel, Trosbevegelsen og Pavekirkens jødehat:

- The Catholic Bncyclopedia, bind 8 - s.425 og 661.
- The Creeds of Christendom, Philip Schaff
- Liber Pontificalis, bind 2 - side 246.
- The Religion of Babyl. & Assyria. R.W. Rogers.
- A Catholic Dictionary, Donald Attwater.
- The Roots of The Cath. Trad. Thomas P. Rausch. Ved Tidehverv, T.S. Valen.
- Deception of The New Theology, C and R Standish.
- The Re-Discovery of The Old Testam. H.H. Rowley.
- The Retum of the Jews, 5. Buss.
- Jerusalem Under the High Priest, Edwyn Bevan.
- Recent Discoveries in Bible Lands, W.F. Mbright.
- The Temp. Power of the Vicar of Christ, H. Edwards.
- Bladet "St. Olav" - flere årganger.
- Letters on the Second Coming ofChrist, G. F. Cox.
- Light From the Ancient Past, Jack Finegan.
- Babylon, Mystery Religion, Ralph Edward Woodrow.
- Ancient Israel, Harry M. Orlinsky.
- The Story of Civilization, Durant.
- Hjemmets Store Leksikon, (flere bind.)
- A History of the Councels of the church, Hefele.
- The Seduction of Christianity, Hunt og McMahon.
- The Okkultes Magiske Skjønnhet, J. Michaelsen.
- Prinsipper for Åndelig Vekst, John Wimbler.
- Kongelig Evangelisering, John Wimbler.
- Kongelig Fellesskap, John Wimbler.
- Helbredelser i Praksis, John Wimbler.
- Kongeriket kommer, John Wimbler.
- I Ham, Kenneth E. Hagin.
- Guds medisin, Kenneth E. Hagin.
- Hvordan vandre i kjærlighet, Kenneth E. Hagin.
- Hvordan forstå salvelsen, Kenneth E. Hagin.
- Åtte syner av Jesus, Kenneth E Hagin.
- Bønnens hemmelighet, Kenneth E. Hagin.
- Den Troendes Autoritet, Kenneth E. Hagin.
- Hvordan ta imot Guds gave, Kenneth E. Hagin.
- Menneskets Ånd, Kenneth E. Hagin.
- På ryggen av den tredje bølgen, Kenneth E. Hagin.
ILLUSTRASJONER: s.5,24-New Illustr.Mot historiens klimaks. S.8,9,20,2 1-Den flyktende jøde. S.1 0-Smokescreen. 8.23- Babylon, mystery religion.


 
Mens Vi Venter - nr.  4 Januar 1993


opp topp