«NEW AGE» ELLER
«NEW BIRTH»
Noen kristne påstår at "Kristus i oss"
er et okkult "'New age" begrep,
som er fremmed for sunn kristendom. 
Hva har det okkulte "new age" med bibelens nye fødsel å gjøre? Ingenting. Likevel blir det viktigste prinsippet i begge ideologier, av enkelte framstilt som en synonym prosess. Dette må vi ta avstand fra.

Er Kristus i oss, eller utenfor ?

Bibelen har mye å si, men vi må la den si det. Mange har tydeligvis ikke lest Guds Ord med bønn om den Hellige Ånds direkte veiledning. De lar i stedet ordene i Skriften, skape frie assosiasjoner, som de selv går videre med, som om de i seg selv representerer Guds vilje eller Bibelens budskap. Det blir som om Ordet benyttes til å bekrefte egne ideer. Til slutt havner de dypt i egne tanker og meninger, men føler likevel at Bibelen har legitimert konklusjonen. En slik subjektiv " åndelig egotrip" gir ikke Guds Ord den ære og kredit det forjener. Også i dag er det mange som " farer vill, fordi de ikke kjenner skriftene" Matt. 22,29. Ingen av oss, kan tyde Skriften etter eget ønske, 2. Pet. 1,20. Et alvorlig eksempel på bibelstudium etter assosiasjons metoden, er noens omdefinering av det bibelske prinsippet "Kristus i dere ", Kol. 4, 27. og "bli i meg så blir jeg i dere", Joh, 15, 4. Dette miraklet, blir i Guds Ord definert som selve evangeliets hemmelighet, Kol. 1,27. Det finnes ikke hverken evangelium eller frelse uten den iboende Kristus. Vi har dessverre møtt bekjennende kristne, som i sine iherdige anstrengelser, med å flykte fra det evige evangeliums dramatiske karakterendring påstår at "Kristus i oss", er et okkult "New age" begrep, som er fremmed for sunn kristendom. For utgiverne av dette nyhetsbrevet, oppleves denne historieløse omtolkningen av et Bibelsk tilbud som en klar seier for krefter, som står Gud imot. I mange av djevelens falske religionssystemer, har han introdusert etterligninger av Guds sanne forsoningsplan. Sjelefienden har god og detaljert kjennskap til himmelens oppskrift på å gjenopprette Guds bilde i mennesker som falt i synd. Han er oppmerksom på løftene, og at Guds barn ikke behøver å:

- leve i synd, Rom. 6, 2.
- være syndens slaver, Rom. 6.6.
- lyde syndens lyster, Rom. 6.42.
-La synden herske over dem, Rom.6,14.

Disse garantiene må jo gjøre djevelen både fortvilet, mismodig, rasende og frustrert. Det betyr i praksis, at små svake mennesker, som tror disse løftene og lar Gud kle på dem en rustning som gjør at " alle den ondes brennende piler " slokner, Efes, 6,16. faktisk " kan holde stand mot djevelens listige angrep", Efes, 6,11.
 opp topp