LEST MED SAKSEN


GUDS KJÆRLIGHET I PRAKSIS.

Guds kjærlighet til syndere, gjorde Golgata mulig. Det er den samme kjærlighet som motiverer Gud til å gi advarsel etter advarsel, slik at vi kan vende oss fra det onde, og ta imot tilgivelse gjennom Kristus.

Russel Holt i Signs of the Times

* * * * *
HERLIGHETSTEOLOGER OG SYKDOM.

Herlighetsteologer bør passe munnen sin litt. Dette med at kristne ikke skal være syke, eller at rikdommen er Guds velsignelse, blir litt underlig i møte med det nakne faktum at det finnes knapt en kristen sjel i kirkens 2000 årige historie som ikke har vært syk. Og det finnes tusenvis av kristne brødre og søstre som er syke hver eneste dag. Og de fleste kristne mennesker i verden er lutfattige i forhold til "oss velsignede." Her må det være noe som ikke stemmer.

Kretssekretær Arne Inge Vålandsmyhr i Vennebåndet, (indremisjonen)

* * * * *
FELLES TREKK MED NEW AGE

Det ene er at det menneskesynet som blir forkynt i disse menighetene (framgangsteologi) langt på vei samsvarer med det vi finner i new age. Dessuten har de som forlater framgangsteologiske sekter svært mange fellestrekk med avhopperne fra new age-miljøer. Jan Opsal (Formann i ressursgruppe for kirkens møte med nyreligiøsitet) sitert i Vårt Land.

* * * * *

EN REKKE KATOLIKKER BLE PÅ VEI UT FRA SØNDAGSMESSE I NEW YORK, SPURT OM HVA SOM VAR VEIEN TIL FRELSE OG EVIG LIV.

HER ER SVARENE:
 

 • Prøve å leve et rent og skikkelig liv.
 • Være snill, gjøre mitt beste, forhåpentlig vil jeg komme dit. 
 • Gjøre gode gjerninger.
 • Være snill og god.
 • Ved å gå til skriftemål og kirke.
 • Gå til og gjennom Maria (fordi jeg er kvinne)
 • Gå til kirke hver søndag.
 • Jeg må være mere god enn dårlig.
 • Gjøre en masse gode gjerninger.
 • Jeg er ikke en morder, jeg har gjort mer godt enn ondt.
 • Jeg prøver å komme til himmelen, men vet ikke om jeg klarer det.


Fra LUMEN PRODUCTION,  Catholicism - cricis of faith.

HVA VILLE DU HA SVART?

* * * * *

OPPDAGELSEN AV JESUS KRISTUS.

Tidlig i min forkynnergjerning møtte jeg en ivrig ung katolikk, som bodde utenfor mitt distrikt, men som gjerne ville studere Bibelen sammen med meg. Han var polsk og hadde aldri kjent til noe annet enn sin barndoms religion. Da han var katolikk, og jeg kjente til de falske lærepunkter angående Jesus, som Satan hadde arbeidet så ivrig for å innføre i hans kirke allerede i den tidligste tid, så besluttet jeg meg for å prøve et eksperiment. Jeg dro den slutning, at dersom Satan gjorde sine falske lærdommer angående Jesus til gjenstand for sine første anstrengelser innenfor den kristne menighet, så måtte han ha tungtveiende grunner for dette. Disse grunnene må være å ødelegge sjeler. Jeg tenkte at det ville ha den motsatte effekt, dersom jeg fremstilte den sanne Jesus for denne mannen. Derfor åpnet jeg min Bibel ved mitt første besøk hos Jim Paloskowitz og begynte sammen med ham ut ifra Det Nye Testamentet, å studere det gode budskap om, hvem Jesus i virkeligheten var. Etterhvert som den Hellige Skrift begynte å åpne seg for hans forståelse, så begynte tårene å renne nedover kinnene hans.... Han fant Jesus som frelser ved tro uten gjerninger.

Hemmeligheten ved sjelevinning er å opphøye Jesus.

Fra Marshall Grossboll i Vår faste grunnvoll

* * * * *

SATANDYRKELSE I NORGE

Standal mener at det for 20 år siden ville være helt utenkelig å finne grupper av Satandyrkere i Norge. De siste års åndelige forfall har ført til et åndelig vakuum som legger folket åpent for denne type påvirkning.

Helge Standal til Aftenposten

* * * * *

DREPER OM NØDVENDIG

Jeg støtter fullt ut min kamerat som natt til søndag stakk ned en kristen. Satans tidsalder er over oss, og det som skjedde er bare en begynnelse. Verre ting kan skje i fremtiden. Om nødvendig er jeg villig til å drepe en kristen.

Satanist i Kristiansand til VG.

* * * * *

FORANDRET VED BESKUELSE

Det er en lov som gjelder både vårt mentale og åndelige liv, at vi blir forandret av det vårt sinn dveler ved.
E.G.White

* * * * *

OKKULTISME FOR BARN

Jeg synes ikke det er riktig at de mellom åtte og tolv år leser mine bøker. Men de gjør det, og jeg har ingen mulighet til å hindre dem.

Margit Sandemo til VG

* * * * *

BRENN BØKENE TIL SANDEMO

For tre år siden var hans datter døden nær, da en gutt stakk en kniv tvers gjennom datterens kropp, mens hun overnattet hos en barnevakt. Gutten skrek Jeg dreper deg i Satans navn i samme øyeblikk som han stakk. Siden har Løvdal brukt all sin tid på å finne ut hva som rører seg i ungdomskulturen.

VG 29.7.1992

* * * * *

KIRKEMINISTEREN OM BIBELFOKYNNELSE

Det er med prestene som med folk i andre yrker. Det er stor forskjell på dem. Ett ytterpunkt er de kjedelige prestene som ikke klarer å engasjere tilhørerne. Det andre ytterpunktet er forkynnere som går over i det marskrikerske. Jeg har særlig sett slike i USA, der de ytre virkemidlene til tider overvelder det innholdsmessige. Den beste oppskrift for engasjerende forkynnelse finner man i Bibelen selv.

Gudmund Hernes til Vårt Land

* * * * *

OPUS DEI  KONFLIKT I SVEITS

Den kontroversielle katolske biskop Wolfgang Haas, har skapt mange konflikter i sitt bispeområde. Han planlegger å forandre styret for presteseminaret han er ansvarlig for, ved å bytte ut lederen for det teologiske fakultet med et team ledet av Opus Dei presten Dr. Peter Rutz. Andre katolske teologer kaller biskop Wolfgang's beslutning svært provoserende.

The Tablet. (engelsk kat. tidskrift. 3.8.91. (se artikkel s.25.)

* * * * *

1000 DOLLAR I  DUSØR

Hvilken rettighet har protestantene til å iakta denne dag? (søndag) Slett ingen. Dere sier at dere gjør det i lydighet mot budet som lyder Kom sabbaten i hu så du holder den hellig. Men søndagen er ikke sabbat ifølge Bibelens og historiens oppgifter. Enhver vet at søndagen er den første dag i uken, mens lørdagen er den syvende dag, sabbaten - den dag som ble helliget til hviledag. Jeg har mangfoldige ganger lovet den 1000 dollar, til dem som fra Bibelen kan gi meg et eneste bevis for at søndagen er den dag, som bør helligholdes, men ennå er ingen kommet etter pengene.

Fader Enright, (katolsk prest) tale i Harlan, IOWA 1889.

* * * * *

VEKKELSE I DEN APOSTOLISKE KIRKE I USA.

En biskop, Michael Capps, i den apostoliske kirke i USA, fikk gjennom sin lege tak i boken søndagsloven, og blev overbevist om at sabbaten er den dag Gud velsignet. Han brakte dette bud skapet til sin menighet og sammen studerte de Bibelen. To uker senere bestemte hele menigheten seg for å holde sabbat. Michael Capps fortsatte å spre sin tro, til enda flere menigheter i California, midtvesten osv. Dette førte etter hvert til at 300 apostoliske kirker begynte å holde Guds sabbat. Senere holdt han en tale ved den apostoliske kirkes generalkonferanse i Arkansas hvor 119 menigheter var representert, under emnet Hvis du elsker meg, hold mine bud. Til nå er tallet på sabbatsholdere steget til 75.000!

Virksomheten sprer seg nå til de apostoliske kirker i Micronesia, Indonesia og India, og den ene kirke etter den andre vedtar å skifte dagen for helligholdelse til sabbaten.

Fra The  catholic charismatic attack osv. ved Jan Markussen.opp topp


Mens Vi Venter - nr 3 / 1992 Årgang 1