Forfølgelse
av kristne i
Norge
Kristen bokhandel får smake metoder
fra den mørke middelalder. 

 47 ganger er rutene blitt knust. 5 ganger er det skutt inn i butikken. Trusler om at butikken skal ødelegges og eieren drives til konkurs, er fremsatt

Den kristne butikken «Gledens Kilde,» i Akersgata i Oslo, har lenge solgt litteratur, som klart sier fra at et stort frafall fant sted i kristenheten ikke lenge etter at apostlene døde. Bøker og blader som dokumenterer noe av det som fant sted gjennom den mørke middelalder, har en stund vært lett synlig i butikkens utstillingsvinduer.

Kristne bokhandlere, som unngår å føre litteratur som forteller om åndskampen som finner sted også innen kristenheten, unngår tydeligvis å havne på lista over foretak som skal knekkes.

Nå er butikken stengt. Forfølgerne fikk sin lønn, men historien blir sannsynligvis en annen, når Guds store revisjon er ferdig. På en plakat uten for den stengte butikken med de knuste vinduene, som ingen forsikringsselskap lenger vil ta ansvaret for, står et budskap til forfølgerne. «Gud velsigne deg, Han elsker deg» står det. Guds rike opprettes ikke ved forfølgelse, makt, tvang og krig.

Noen ideologier har ikke forstått det ennå. Men ikke glem, at metodene fra Akersgata, snart vil bli mange til del. Det bekreftes av Guds Ord.

La holdningen som ble vist av eieren av «Gledens Kilde,» være et eksempel for alle som i den siste tid vil stå på en kristen overbevisning og dele med andre det lyset de har selv om noen prøver å true og skremme til taushet. La oss møte de som vil oss vondt, med «Gud velsigne deg. Han elsker deg.»

«-Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,»- Matt. 5,44.

«-Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kjortel, så la ham få kappen!» Matt. 5,39.40.

«Salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlens rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen . For slik forfulgte de profetene før dere.» Matt.5,10-12.

«Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.» Matt. 5,48.opp topp