FRA ET MØTE MED 
NEW AGE
(NYRELIGIØSITET)
I Januar i år var vi invitert til å møte flere mennesker med forskjellig New Age bakgrunn for å fortelle hverandre om vår tro.

 
Fenomenet UFO sto som dette møtets samtaleemne. En innleder fortalte om sitt mangeårige engasjement innenfor UFO og sin overbevisning om at disse fantes og hadde et budskap til oss idag, bekreftet han utfra flere historier. Trolig finnes de i to dimensjoner, en synlig og en ikke synlig. De viser seg når de ønsker det selv. Selv innledet vi fra det Bibelske perspektiv, og fortalte om Jesus, hvor han kom fra, og om hans frelsestilbud. Men også om Satan hans store motstander, hvor han kom fra opprinnelig, og hva kjennetegnene på hans lære er.

Blant de fremmøtte var det healere, jordmagnetisør-"eksperter", ufo-interesserte, synske m.m. Noen var ivrig og søkende i debatten og noen ble sinte. Flere hadde manglende toleranse og ville ikke høre andres meninger. For oss åpenbarte møtet bl.a. følgende:

De særlige kjennetegn Bibelen gir på Satans løgner og villfarelser allerede i Edens hage er ofte godt synlige. Les 1. Mose bok, - Dere skal ikke dø - Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt. Vi var forundret over at for disse menneskene var alle ånder akseptable ånder. Det virket som om opplevelse er viktig, ikke innholdet i opplevelsen.

- At noe skjedde var det betydningsfulle. Det var lite mistanke om at det kunne stå onde krefter bak.

Ufologi er en ideologi nært beslektet med spritismen, særlig i synet på døden.

Jesus Kristus er en akseptabel person blant disse, de tror at han fantes og kanskje var overnaturlig på en eller annen måte. Som en sa; "Jesus er det beste menneske som har levd, kanskje han kom fra en annen planet". Men når Jesu død og korsfestelse ble brakt, var det ingen kunnskap og forståelse. At han skulle
 
 
 

Budskaper som hevdes å komme fra UFU-mannskap, viser seg å være svært identisk med det spiritistiske budskap som stammer helt fra Edens hage og som har lurt mange mennesker i spiritistiske seanser helt opp til vår tid.

behøve å dø for våre synder var uforståelig. I deres lære er synd et meningsløst begrep. De nikket bekreftende til en av deltakernes uttalelse om;. "Det finnes ikke noe som heter synd" "Den som gjør ondt er i virkeligheten god" "synd er godt for noen" osv. Det er ingenting som er definert som ondt eller godt. Det som er ondt for den ene kan være godt for den andre.(F.eks. voldtekt). Bibelen sier derimot, "ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke.." (Jesaja 5,20). Jesus er derfor ingen frelser, og Satans viktigste oppgave hos disse bedratte mennesker er nettopp å hindre dem i å se sin synd, bekjenne den og ta imot Jesus som sin frelser. Satans rolle i det store spillet mellom godt og ondt er godt skjult i disse kretser. Å snakke om Satan var det samme som å opphøye djevelen, var det en som sa, "Om han finnes er han ubetydelig og liten." Hans bud skap i New Age er godt og ondt som to nødvendige elementer (ying\yang, negativ\positiv, intet liv uten død, svart magi\hvit magi osv.). Alt dette er østens filosofi\religion i ny språkdrakt tilpasset vestens mennesker. Slik blir noen bedratt til å tro at så lenge vi holder oss til det vi definerer som godt, må dette være av det gode. Men "godhet" kan lede til det onde, og er da ikke av det gode. Gud er kjærlighet og det er kun studium i Hans ord og bønn som kan gi oss veiledning slik at vi kan kjenne hva som er godt og "prøve åndene om de er av Gud" Bibelen for disse mennesker er kun en samling historier. En indre stemme var det som fortalte dem hva som er sant. Budskaper kommer også fra de som har hatt kontakt med "rommennesker" og fra okkulte læremestre som Blavatsky og anroposofer som Rudolf Steiner osv.

Ellen White skrev i forrige år hundre at Satan benytter seg av magnetisme. I disse miljøer er nå dette sterke beviser for kontakt med UFO-besetning.

Det andre kjennetegn fra Satans ideologi er; "du skal ikke dø". Det er interessant å observere at alle ulike New Age retninger så lett aksepterer troen på reinkarnasjon. En av de tilstedeværende sa; "Vi lever om og om igjen. Først var vi dyr".

Noen ufo-tilhengere tror også at vi reinkarneres til et høyere liv på en annen klode og kan derved komme tilbake i UFO. De hevder at flere av UFO-mannskapet går synlig iblant oss uten å gi seg til kjenne.
 

Vi må som kristne ikke være blind for at Satan også gjennom slike metoder kan fange noen mennesker i sine snarer.

"For vi har ikke en kamp med kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet." (Gal.6,12)

I dag er spiritismen forkledd på en utrolig måte. Mange bærer kors rundt halsen og sier at de i tillegg til alt annet også er kristne. En av dem sa; "Gud er større enn de kristne vil ha ham til. Han er i alle ting og alle steder".

Dette kalles panteisme og har alltid stått Guds sannhet imot.

Det synes som en viktig oppgave å fortelle disse menneskene og andre som er påvirket av denne ideologi, - hvem Gud er, - hvem Jesus er, - hva synd er, - hva frelse er. I Bibelen identifiseres det onde og den onde som det som står Jesus imot. Det onde skal til slutt bli borte. Døden er en fiende sier Bibelen, det vil aldri bli et godt liv før døden for alltid er fjernet av

Gud selv, slik Han har lovet.

De hevder at det finnes både gode og onde elementer i de flyvende tallerkener. (Eller kanskje de er både gode og onde). Vår eneste målestokk er derfor Bibelens bekjennelse. Kan de bestå prøven om Jesu tro og Guds bud? Hvis de ikke kan det, har vi klare advarsler i fra Bibelen. Jesus sa; . Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Heretter skal jeg ikke tale mye med dere. For denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. (Joh. 14,30)opp topp


Mens Vi Venter - nr.  6 Okt./ nov. 1993