11 observasjoner:
HAR DU LAGT MERKE TIL................. 

AT de som finner glede i å såre andre, er mest sårbare.

AT de som kritiserer mye tåler minst kritikk.

AT de som stadig forsvarer seg lettest angriper

AT de som snakker høyest har minst å si

AT de gjerrige lettest tar imot

AT de som ubesværlig avslører andres feil, sjelden bekjenner sine egne

AT de stolte ofte ydmyker sine medmennesker

AT de som sjelden tilgir andre ofte bagatelliserer egne feil

AT de som hater mest stadig etterlyser kjærlighet

AT de som har lite omtanke stadig ber om forståelse

AT de sterkeste meninger kommer fra de med minst kunnskap

JB

 opp topp


Mens Vi Venter - nr 2 / 1992