"Å, om vi hadde kjøtt å ete."
4. Mos. 11:4.

Overnevnte hjertesukk kom fra Israels barn etter en tid med
"ensidig" kosthold bestående av manna.



 

Mat og kosthold er ikke blitt omtalt tidligere i MVV, men vi får ofte spørsmål om hvorfor vi og mange adventister ikke spiser kjøtt. Vi har valgt å inkludere et kort svar her i nyhetsbrevet, siden emnet kan være av interesse for flere.

De fleste kristne vet at da Gud hadde skapt mennesket i sitt bilde, ga han dem også et kosthold å forholde seg til, slik at de best kunne ta vare på både kropp og sinn. Menyen var; "Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere," 1. Mos. 1:29.

Hvorfor vil mange kristne ikke spise kjøtt?

En illustrasjon.

Tenk deg at du har kjøpt ny bil. Du leser informasjonsheftet som følger med kjøretøyet og finner der at motoren er konstruert for en bestemt type bensin og at et nøye forklart vedlikeholdsprogram bør følges for at bilen skal yte sitt beste. Men, sier du kanskje. Om denne illustrasjonen skal overføres til Bibelens spiseseddel, så er det jo slik at da synden kom inn i verden, endret Herren regelverket og tillot mennesket å spise visse spesifiserte "rene" dyr. Det var tydeligvis dyr som var mindre skadelige å bruke som føde enn de som ble forbudt å spise. Synden introduserte død til denne verden, men Gud ønsket heller ikke at syndige mennesker skulle leve i hundrevis av år og derved utvikle sin ondskap uten grenser. 

Kostendringene han tillot (ikke anbefalte) etter syndefallet, er en av de vesentlige faktorene til den reduserte levealderen som viste seg etter den tid. Fra neste 1000 år til under 100. 

Det faktum at vi i siste halvdel av dette århundre igjen har kunnet påvise en liten økning i gjennomsnittlig levealder i Europa og USA, skyldes at legevitenskapen har redusert dødeligheten fra visse smittsomme sykdommer gjennom både forebyggende tiltak og mer effektiv behandling, sammen med større dyktighet til å behandle akutte skader.

Vi har tidligere introdusert våre lesere til Ellen G. White og den rolle hun spilte som profet i vårt samfunns historie. Hun ble i flere syn vist at dyrene i den siste tid ville videreformidle en rekke alvorlige sykdommer til mennesker og at det kostholdet Gud opprinnelig skapte for menneskene, ville forebygge og helbrede mange lidelser.

Tillat oss å nevne noen av EGW"s sitater og husk at de fleste av dem var skrevet i forrige århundre og at mange på den tiden lo hånlig av de kjærlige og praktiske rådene Herren ga menneskene gjennom sin tjener.

Klipp fra E.G.Whites skrifter.

"Kjøtt har aldri vært den beste maten for oss. Å spise denne maten gir nå dobbelt så stor sykdomsrisiko som før, fordi lidelsene hos dyrene øker i et hurtig tempo." (1905)

"Dyrene blir mer og mer befengt med sykdommer og det vil ikke vare lenge før animalsk mat også blir forkastet av mange andre enn syvende-dags adventistene. Det må nå lages matvarer som er sunne og næringsrike, slik at ingen skal være nødt til å spise kjøtt." (1902)

I en undersøkelse som Aftenposten gjorde i 1996, ble det påvist at det er ca. 700.000 potensielle vegetarianere i Norge. Men de fleste følte behov for å lære mer om hvordan de kan lage velsmakende og sunn vegetabilsk mat. Spisesteder som bare serverer vegetabilske retter, har som regel så mange gjester at det er vanskelig å finne et ledig bord. En rekke kjente kafèer, restauranter og hoteller, tilbyr nå èn eller to vegetabilske hovedretter på sin middagsmeny. Denne utviklingen styres av en stadig voksende forespørsel for slik mat.

"I følge det lys som er gitt meg, vil det ikke bli lenge før vi må slutte helt å spise animalsk føde. . . . Sykdommene hoper seg opp hurtig. Guds forbannelse hviler over jorden, fordi menneskene har forbannet den. Menneskenes vaner og skikker har fordervet jorden på en slik måte at vi må finne andre matvarer som kan gi oss erstatning for animalsk føde." (1899)

"Dyrene er syke og ved å spise kjøttet, planter vi sykdom-spirer i vårt eget blod og muskelvev. Når vi så blir utsatt for endringer i et usunt miljø, får sykdommen overtaket. Og når vi blir utsatt for epidemier og smittsomme sykdommer, er organismen ikke i stand til å forsvare seg mot angrepene." (1896)

"I følge det lys som Gud har gitt meg, skyldes den alminnelige utbredelsen av kreft og svulster for en meget stor del et kosthold som vesentlig består av kjøtt."

"Kjøttet som serveres damper av fett og folk spiser det fordi det behager en fordervet smak. Blodet og fettet spises som en delikatesse. Men Herren har gitt spesielle forbud mot å spise fett og blod. Hvorfor? Fordi fett og blod vil danne et sykelig blod i menneskekroppen. Mennesker har pådratt seg en rekke sykdommer og plager fordi de har ringeaktet og overtrådt Guds spesielle forbud mot å spise fett og blod. ( 1896). 
 

Noen klipp fra dagspressen.

- "En rekke besetninger skal slaktes i Sverige etter funn av den dødelige E-colibakterien.

Svensk småjente er alvorlig syk med nyresvikt og blodige diarere, mens 119 andre er forgiftet av den lumske smitten."

- "I Storbritania er 21 mennesker til nå døde av Creutzfeldt-Jacobs sykdom, etter å ha spist kjøtt fra storfe. Creutzfeldt-Jacobs sykdom har mange likheter med Senil Demens, med samme forandringer i hjernen. Etter mange års inkubasjonstid setter prionene i gang en prossess som gjør at hjernecellene hules ut. Det finnes ingen behandling for lidelsen og utgangen er alltid dødelig. Britene refses for dårlig kontroll på kjøtt. Det dokumenteres at det er slurvet med håndhevingen av eksportforbudet."

I Bibelen blir det å spise svinekjøtt kalt 
like vederstyggelig som å spise mus.

- "EU-kommisjonen blir kritisert for å snu ryggen til problemet. De var oppmerksomme på den mangelfulle kontrollen men foretok seg ingenting. 616 tonn britisk kjøtt ble ulovlig eksportert til Tyskland."

- "24 år gamle Calire Tomkins er rammet av Crautfeldt-Jacobs sykdom og sendt hjem for å dø. Hun har sjokkert vitenskapen, da hun har vært vegetarianer i 11 år!

Dersom det tar så lang tid å utvikle sykdommen betyr det at vi står overfor en tidsinnstilt dødsbombe, sier forskerne. En annen teori er at smitten går gjennom ost og melk, i såfall kan framtidige dødsfall bli betydelig flere enn antatt. Professor John Collins er referert i Aftenposten 24 august i år og sier at enten er dette et begrenset problem eller vi står overfor en fryktelig epidemi i England og Europa.

Ellen G.White skrev:

"Ifølge det lys som er gitt meg, vil det ikke bli lenge før vi må slutte helt med å spise animalsk mat. Endog melk må vi avstå fra. Sykdommene hoper seg opp hurtig. (1899)

"Den tiden vil komme da det vil bli nødvendig å avstå fra noen av de matvarene som vi bruker nå, som f.eks. melk, fløte og egg. Men det er ikke nødvendig å plage oss selv ced å underkaste oss slike altfor strenge primsipper før vi blir nødt til det. Og Herren vil forberede veien for dere". (1909)

- Fra å benekte på det sterkeste at skrapesyke blant sau kan smitte mennesker, må forskerne motvillig endre sin informasjon til folket. 

I VG 17 juli i år ble det rapportert fra et krisemøte mellom Statens institutt for folkehelse og veterinærinstituttet. Undersøkelsen som konkluderte med at skrapesyke kan overføres til mennesker er gjennomført av 15 amerikanske og britiske eksperter. Skrapesyk sau har allerede endt opp på norske middagsbord, fordi smitte er påvist hos besetninger rett etter at deler av flokken rutinemessig var sendt til slakteriet. 43 hele besetninger er blitt nedslaktet de siste tre år i Norge. Sykdommene er nå også påvist i fjærkre.

I Danmark har flere svineprodusenter startet med sterile fjøs for å unngå at grisene blir fulle av sykdom og svulster. På "Mens Vi Venterís" spørsmål direkte til en dansk svineprodusent, blir det svart at kjøpere ikke får vite hvilke griser som er syke eller ikke. Det syke vevet (kjøttet) skjæres bort og resten selges til kundene! Årsaken til oppstart med sterile fjøs, er et pengespørsmål. Ved drift i vanlige fjøs, måtte det skjæres bort så mye svultser, at det ble for stort svinn. Jo mer som må skjæres bort, jo mindre inntekt på grunn av redusert vekt. Å spise et sykt dyr hvor synlige svultser og betent kjøtt er skåret bort, regnes innen produksjonsenheten ikke som potensiell kilde til helseproblem hos mennesker!

Avisen Nationenís internettsider siterer dyrehelsedirektør Erik Thoring, som advarer med følgende tankevekkende kommentarer; "Økt handel og trafikk mellom landegrensene er allerede et faktum. Og det innebærer økt risiko for at nye smittestoffer importeres til landet med såvel fe som med folk." Han legger til "Dyr som skal yte mest mulig på kortest mulig til, vil få svekket motstandskraft mot sykdommer. Går produksjonen for langt, vil dyra si fra ved å bli syke."

"Jorden sørger og visner bort. Jorderike synker og visner bort. De ypperste av dem som bor på jorden, synker bort. Jorden er vanhelliget under dem som bor på den. For de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bære sin skyld," Jes. 24:4-6.

Som en del av dette temaet, kan det være på sin plass å nevne, at når Paulus i Rom. 14, skriver til og om Esseerne, som var en svært helsebevisst og asketisk sekt på den tiden, (mange var vegetarianere, se Rom. 14:2), gjør han det klart at en annerledes kostplan ikke må påtvinges noen. Han bekrefter også at Guds rike selvfølgelig ikke består av mat og drikke. God helse, redusert risiko for sykdom og lidelse samt mer energi til å leve og tjene, kan nok et sunt kosthold tilby, men motivet for å ta ekstra godt vare på oss selv som Guds tempel (1.Kor. 3:16) må springe ut fra ønsket om å være gode og trofaste forvaltere av Herrens eiendom. Debatten Paulus fører om mat som er ofret til ikke-eksisterende avguder, er neppe aktuell i denne sammenhengen.

Jesus forteller i Matt. 6:27, at ingen kan med sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde. Men det er tydelig at vi ved å være ulydige mot de råd vår Skaper ga våre første foreldre, kan kutte endel "alen" av den. Mange Guds vitner ble lagt i en tidlig grav på grunn av at de ikke kjente til livslovene Gud skapte oss til å leve i samsvar med. 

En rekke kjente undersøkelser dokumenterer at mennesker som velger å leve etter den opprinnelige dietten Bibelen anbefaler, har betydelig redusert risiko for mange kjente sykdommer. Det gjelder både visse typer kreft, diabetes samt hjerte og kar-lidelser. Menneskets Skaper vet sannsynligvis mest om hvordan vi bør leve.

På grunn av det nære forholdet mellom sinnet og kroppen, vet vi også at et usunt kosthold vil kunne påvirke vår evne til mental våkenhet, opplagthet og hvordan vi tenker, forstår og velger. Dette er sider av sinnets funksjon djevelen gjerne ønsker å sløve ned. Alle kristne bør tenke nøye etter om de har valgt en livsstil som kan ære Skaperen ved at de tar best vare på de evner og den styrke gitt til å tjene Herren.

Gud bryr seg om vår helse og helbreder gjerne våre sykdommer når det kan fremme hans sak, men han ønsker også å vise oss hvordan vi best kan unngå unødvendige lidelser. Alle sitater er fra boken; "råd og vink om kosthold og helse." EHB



opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 19 . 3. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter