Det sanne evangelium til muslimer i Afrika 

 I sommer stiftet vi for første gang kjennskap med Thorkild Pedersen fra Danmark. I mange år har han vært pastor, det meste av tiden som misjonær i Afrika. I dag bor han i Australia hvor resten av familien holder til. Pensjonist ser det aldri ut til at han blir. Aktivt søker han overalt etter støtte for å gi videre til misjonsprosjekter han har tro på og som han ser virker. I Kenya er han bl.a en aktiv støttespiller på Kabale Adventist Bible Institute, som lærer opp voluntører til aktiv tjeneste. Siden instituttet startet opp har de hatt over 40 utadrettede misjonsframstøt med over 3000 mennesker omvendt.  I neste nummer av MVV skal vil vi fortelle om noen av disse farefulle framstøtene i katolske områder hvor forfølgelsene var store og vanskelige. Uten Guds inngripen ville flere av voluntørene blitt drept.
 

Øverst: Dåp i Kabalergs.
Nederst: Fra en av Alex' møtevirksomheter
En av de Thorkild Pedersen fortalte om på sommerstevnet, var Alex i Kenya. Alex(ander)  var en gang en ivrig muslimsk leder (Imam), som til daglig var å høre over et av de muslimske bønnetårnene hvor han sang fra koranen. Samtidig studerte han intenst denne boken for å finne svar på viktige spørsmål. Ved Guds og Den Hellige Ånds hjelp så han noe vi aldri tidligere har hørt at andre har oppdaget. 
Han fant at Isa (et navn i den arabiske koranen), var den som hadde skapt jorden, og at Han var ingen ringere enn Jesus selv. Dette overrasket ham meget og det førte til at han etter hvert ble kjent med bibelen. Gjennom Syvendedags adventistene ble han deretter kjent med den kristne tro og ble etter hvert en bekjennende kristen. 

 Men dette var selvfølgelig en skandale blant hans familie og muslimske venner.  Da trusler ikke hjalp, tok de han en dag til fange for å drepe han, men han kom seg unna.Senere klarte de å fange han for å skjære ut øynene hans. I smerte og fortvilelse ropte han til Gud og som ved et mirakel klarte han å komme seg løs fra dem og unnslapp. Men det ene øyet mistet han. I dag arbeider han ivrig for å vinne andre mennesker for Kristus.

Adventistsamfunnet i Kenya har ikke nok midler til å ansette alle legfolk som vil arbeide 100% i tjeneste for Kristus. Alex involverer seg likevel aktivt alt han kan og har mulighet til, for å fortelle sine muslimske venner og tidligere trosfeller om ISA (Jesus). Ved hjelp av egne midler og det han kan få i støtte fra innsamlede midler, holder han kampanjer og bibelstudier og kjøper inn arabiske bibler til dem. I dag har han fått flere nære venner blant muslimske ledere. På sin siste store kampanje i juli måned i år, samlet han 3000 muslimer og 4000 kristne fra ulike trossamfunn. Dåpsforberedende kurs ble påbegynt og her deltar nå 286 kristne og 22 muslimer. Etter samtale med mange av de frammøtte på kampanjen fant Alex ut at det var 168 hemmelige troende
blant de frammøtte muslimene. I tillegg var 426 personer sterk påvirket av budskapet, men de var ennå ikke beredt til å ta en endelig avgjørelse.
 

I sitt siste brev til pastor Pedersen skriver Alex blant annet: ”Jeg takker Gud for hva Han har gjort på disse møtene. Må Han bli herliggjort! Jeg er villig til å tjene Gud uansett, men å se at mine brødre muslimene kommer til Guds rike er stort. Nå er tiden kommet da de kan nås med evangeliet. Jeg trenger virkelig bibler på arabisk så snart som mulig. 
Jeg har for tiden en stor studieklasse blant den muslimske befolkning og i desember skal vi ha en ny kampanje lik den forrige i juli.  Må Gud velsigne dere! Deres i Kristus  Alexander Abdullatiff.

Alex med noen muslimske ledere.

På et møte på Ormøya den 26 september samlet vi inn kr. 2624,- til Alex som er videresendt via Thorkild Pedersen. 
I  dette nummeret av “Mens Vi Venter” har vi en postanvisning som er vedlagt for Thorkilds arbeid med å sette legfolk i stand til å arbeide i ulike deler av verden. Thorkild anbefaler at vårt spesielle prosjekt er å hjelpe Alex i hans arbeid for Afrikas mange muslimer. Skulle det bli overskudd etter at Alex har fått det han trenger ber vi Thorkild oversende dette der det er størst behov for bibler, stipender m.m.
Husk når det evige evangelium om frelse fra syndens skyld og makt er forkynt for alle, kommer Jesus igjen! Bli med å støtt arbeidet!           EHB
 opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 26 (7.årgang 4/1999)
http://www.barukmedia.com/mvv