HVORFOR JEG BLE EN KRISTEN
En sikhs vitnesbyrd 


 Forstår du hva du tror på? Forstår du hvorfor du gjør ulike ting? Disse spørsmål ble stilt meg en tid tilbake. Faktisk var det min bror som spurte. I begynnelsen ignorerte jeg ham, så begynte jeg å stille meg selv de samme spørsmålene og ble forskrekket over svarene. Men la meg heller fortelle historien slik det skjedde.
 

Jeg kommer fra en Sikh bakgrunn. Mine foreldre oppdro meg til å tro på Gud og stole på ham, og til å være snill og god, men jeg klarte aldri å bli en strengt praktiserende sikh. Jeg kunne ofte be til Gud, be om hans hjelp, men var aldri beredt til å gjøre noe særlig til gjengjeld.

I 1988 mens jeg studerte ved universitetet, dro jeg hjem en weekend for å hilse på min familie. Jeg har alltid vært nært knyttet til dem, og da spesielt til min bror. Til min forundring, hadde han forandret seg over en kort periode fra siste gang jeg så ham. Han begynte å fortelle om Gud til hele familien. Min bror var virkelig helt forandret og jeg trodde han var blitt gal. Selv om jeg trodde på Gud, var det ikke lett å være sterkt religiøs i åttiårene. Jeg trodde Gud forsto det. Jeg hadde alltid vært overbevist om at jeg sto Gud nær, men at jeg ikke var god nok til å være <hellig». Eller jeg kunne tenke, at det ikke var særlig praktiskt i vårt samfunn å være for religiøs. Men likevel trodde jeg at jeg var bra nok til å komme til himmelen.

Min bror hadde et par uker i forveien vært på et kurs. Der havnet han ved siden av en kristen, som i lunsjpausen sin satte sammen noen bibelstudier på sin PC. Bibelstudiene handlet om endetiden. Dette temaet hadde alltid engasjert min bror og meg, så hans nysgjerrighet var forståelig. Han begynte å stille mannen en del spørsmål og de ble etterhvert gode venner. Min bror fortsatte å fortelle meg om Jesus og nå ble jeg ennå sikrere på at han var blitt helt sprø. Jeg var overbevist om at denne kristne vennen hadde hypnotisert min bror fullstendig. Så begynte han å oppfordre familien. Han spurte oss;«forstår dere virkelig hva dere tror på? Hvordan vet dere at dere vil bli frelst?» Jeg syntes det var et dumt spørsmål. Min far bare lo av spørsmålet og min mor ba ham holde opp. Men jeg hørte likevel på han, fordi jeg visste fra før at min bror ikke var dum, men en følsom, intelligent og logisk person. Så jeg gav ham rom for tvil. Jeg ønsket egentlig ikke å svare, så han stilte meg et nytt Spørsmål;  «hvordan vet du at sikhisme kan frelse deg? Når alle andre religioner hevder det samme, men motsier sikhisme?» Vi snakket deretter lenge om dette temaet.

Da jeg senere vendte tilbake til universitetet, begynte mine tanker å bekymre meg, men til slutt gnorerte jeg dem helt. Da jeg dro hjem en uke senere hadde jeg en ny diskusjon med min bror. Til slutt kom vi til en endelig konklusjon: Enten var alle religioner falske eller det var én eneste sannhet.

La meg forklare: Hvis det er én Gud i himmelen eller bare én Gud som er konge, hvorfor ville han da gi menneskene alle disse forskjellige religioner som motsier hverandre?

GUD:
ISLAM - SIKHISME
HINDUISME - BUDDHISME
KRISTENDOM - ETC?

For å tro at Sikhisme var fra Gud og at Guru Nanak var Guds sendebud, måtte jeg tro at Islam og Hinduisme ikke kunne være sanne religioner, fordi Guru Nanak motsier både hva de sier og hva de gjør. Det gjelder både det tradisjonen har lært dem og hva som står skrevet i deres hellige skrifter. F.eks. lærte han at ingen skal be til avguder og statuer slik hinduene gjør og at muslimer ikke skulle være så blodige og avstraffende som de er, for dette er ikke Guds veier.

Sikhenes skrifter (kalt Guru Brandt Sahib) har mange referanser til både koranen og hinduskriftene (Vedas, Upanishads, Geeta f.eks.). Guru Nanak selv var født hindu og sikhismen ble etablert da både hinduer og muslimer begynte å akseptere hans lære. Han hevdet at han var utsending fra Gud for å åpenbare sannheten og til å hjelpe menneskene bort fra deres vranglære. Han var kommet for å vise alle mennesker i India på den tiden, at det de praktiserte var galt.

Islam lærer at alle andre religioner er falske. Bare den opprinnelige Islam er sannheten, men underveis har det oppstått endringer. Islam motsier kristendommen på mange måter Islam lærer at Bibelen er blitt forfalsket av mennesker og at koranen er den opprinnelige sannheten som er kommet tilbake. Islam lærer at Kristus aldri døde på korset. Bibelen sier at Jesus måtte dø for våre synder, den lærer også at Kristus er Gud. Islam lærer at Jesus båre var en profet En berømt islamisk lærer; Alimed Deedat, har skrevet mange bøker som viser forskjellene i detalj. Han sier det beviser at Bibelen tar feil, men hva om det er han som tar feil?

En hengiven muslim vil være enig med meg i at det bare kan være en vei som leder til Gud.

Kan det være mulig at Gud har forlatt denne jorden, uten å ha gitt oss sine ord, eller tillatt hans ord å bli så forvrengt og forandret? Koranen sier; ingen kan endre Allahs uttalelser (decrees) (Surah 6, Al-Anumvers 34). Bibelen kommer med lignende uttalelser i Lukas 16,17; «Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort».  Hvis begge sier det samme, må en av dem lyve eller Gud må være forvirret.Er alle religioner "sanne",  eller må vi velge en av dem?
Sikhisme sammen med hinduismen og buddhismen lærer reinkarnasjon, mens islam og kristendom ikke lærer noe slikt. Hindusme lærer at det er mer enn én Gud, mens sikhisme, kristendom og islam lærer at det er bare én Gud. Hinduisme lærer praktisering av avgudstilbedelse, dvs. ber til statuer av Krishna, Ganesh, Rama mens sikhisme, kristendom og islam lærer bønn i tanker og ord direkte til Gud ikke gjennom noen fysiske, menneskelagde statuer. Hvordan kan alle disse religioner være så forskjellige og samtidig komme fra Gud selv?

Jeg spurte deretter meg selv; hva tror jeg egentlig på? Jeg var sikh fordi jeg var oppdratt til det. Jeg vil påstå at sikhisme er sannheten fordi jeg ble oppdratt til det, akkurat som muslimer er oppdratt til å tro på Allah.

Nå grublet jeg virkelig hardt og lenge og erkjente at jeg var i vanskeligheter. la oss se helt logisk på min situasjon. Jeg hadde konkludert med at bare én religion kan lede til Gud eller alle er falske Videre hadde jeg også konkludert med at jeg var en sikh fordi jeg var vokst opp som sikh og at jeg egentlig ikke visste om noe annet som var bedre. Derfor, til min forskrekkelse, hadde jeg resonnert meg til, at det var en viss sjanse for at sikhisme ikke kunne frelse meg.

Jeg forstod at min liv var tomt og kaldt og følte at alt var meningsløst, så jeg gav mitt hjerte til Gud. Jeg sa til Gud i bønn at jeg ønsket å ga på Hans veier og ha ham som den første i mitt liv. Men jeg hadde ett problem, hvilken vei skulle jeg følge? Jeg trodde da at det nok var sikhisme, jeg visste masse om sikhisme og hadde gjort studier omkring det. Denne religionen underviste meg i å være en god person og ha tro og tillit til Gud. Den underviste også tilhengerne av Gud til å leve hellig hver dag og representere Gud i alt vi gjorde.

Men den forklarte ikke mye om livet, om godt og ondt og hva som skjer etter døden, hva himmelen er, hvorfor det er lidelse i verden osv. Men sikhskriftene inneholder mye visdom, og alt jeg egentlig brydde meg om var Guds vilje, og om han ville og ønsket at jeg skulle følge sikhismen.

På den tiden var jeg forøvrig ikke helt sikker på om jeg trodde på reinkatnasjon slik sikismen lærer. Men på den andre siden forstod jeg, at hvis Guru Granth Sahib (sikhbibelen) var Guds ord, måtte jeg tro på alt som sto der eller ingenting av det. Jeg kunne ikke si at jeg tror på noe av det men ikke på andre deler. Man må tro 100 % på en religion, ellers er det ingenting å tro på. Vi må alltid tillate den Hellige skrift å lede oss, ikke tanker eller følelser.

Så jeg ba til Gud om å lede meg til den sanne tro hvis det var noen.

Du vil finne mange mennesker som hevder at de er sikher, muslimer,; kristne og hinduer etc., men de ønsker ikke å følge deres tro fullstendig, eller de erklærer åpent at de ikke tror på alt deres religion lærer. F.eks. så lærer sikhisme avholdenhet fra røyk, narkotika og alkohol, men mange sikker vil likevel bruke disse ting, så vel som muslimer og kristne.

Jeg vet også om mange muslimer som heller vil dø før de spiser kjøtt som ikke er Halal (slaktet spesielt, slik som kosher), men på samme tid kan de ha liten respekt for resten av det som står i koranen. Du finner også mange kristne som er store hyklere, Bibelen beskriver dem bl.a. i 2.Tim 3,5. Hvis vi elsker Gud må vi selvfølgelig lyde Ham.

Hvis ordene i Skriften er fra Gud, da vil han forvente av oss at vi følger alt han sier og tror på det som står der.

Jeg brukte time på time med å studere og forske i ulike religioner. En dag plukket jeg opp en Bibel og begynte å lese i den. Jeg ba som jeg alltid pleide, før jeg begynte å lese og studere. Jeg henvendte meg til Gud på følgende måte: Vær så snill Gud, vil du hjelpe meg å forstå og kjenne din vilje? Hvis denne Bibelen er din bok på jorden, så la den bety noe for meg. Og da jeg begynte å lese trodde jeg nesten ikke det jeg så. Den var så bra, og mitt hjerte brandt etter å lese mer og mer. På den tiden hadde min bror nettopp lest ferdig en bok som het  «Mot historiens klimaks». Den handlet om kampen mellom Jesus Kristus og Satan. Han gav den deretter til meg, slik at jeg kunne lese den. Da jeg leste boken kunne jeg nesten ikke tro mitt hjertes overbevisning. Jeg var så imponert over kristendommen at jeg en stund trodde både på kristendom og sikhisme.

Gjennom bønnekamp, og mye smerte og fortvilelse gav jeg opp sikhismen. Jeg aksepterte Jesus Kristus som min personlige frelser og ba han vaske bort min synd. Men jeg hemmeligholdt en stund min nye tro.

Jeg undret meg over spørsmålet om hvem jeg egentlig hadde bedt til da jeg var sikh? Selvfølgelig trodde jeg at Gud hadde hørt meg, men jeg vet nå at jeg ikke gjorde det han ønsket at jeg skulle gjøre. Alt vi sier, gjør og tenker blir nedtegnet, men uten at vi følger Guds anvisninger tror jeg ikke at vi ber til den sanne Gud. I Rom.6.16 står det:«Vet dere ikke, at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. » Og i Ord. 28,8; «Om en vender seg bort og ikke vil høre loven, da er til og med hans bønn en styggedom.» Jeg tror Gud kan høre alle, men han lytter ikke til alt. Så snart vi er villige til å tillate Gud å bli den første i livet, da kan han svare på bønnene.

Noen religioner hevder at de framholder den eneste sanne fra Gud, men alle kan ikke være det. Hvis menneskene ikke lytter til Guds vilje når de ber, hvordan kan Gud akseptere deres bønner og tilbedelse? Hvordan kan vi alle tilbe på forskjellige måter? «For Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud,» 1.Kor.14,33
 

En vanskelig avgjørelse.

Mine foreldre var ikke fremmede for hva som foregikk, og de ble veldig fortvilet over oss. Da vi begynte å gå i kirke, ble de svært sinte. Min mor truet med at hvis vi ble kristne ville hun dra fra oss eller kaste oss ut av hjemmet. Vi var derfor svært engstelige for å tilstå for dem at vi fullstendig hadde forsaket sikhisme og at vi var blitt kristne.

Vi tok på den tiden et bibelstudium omkring dåp, og vår overbevisning ledet oss til dåp ved neddykkelse. Da vi endelig fikk mot til å fortelle det til våre foreldre, var det bare tre dager til vi skulle ta dåp. De overvar ikke dåpen, men fremdeles til denne dag, bor vi alle hjemme og våre foreldre er fortsatt glade i oss.

Min bror derimot har et større problem. Før han ble overbevist om at han ville bli en kristen, giftet han seg med en sikh-pike. Det var etter inngåelsen av ekteskapet at han bestemte seg for å bli døpt, og det ble en vanskelig tid for han og hans kone. Det var spesielt tøft da de måtte fortelle dette til min brors svigerfamilie. Dette var svært smertefullt for oss alle, men en må alltid leve opp til sin overbevisning. Det er bedre å ha hele verden til fiender og ha en god samvittighet, enn å ha hele verden som venner og være fiender med sin egen samvittighet Jeg var så overbevist om at Jesus kunne frelse meg at det betydde mer for meg enn at mine foreldre ble såret.

Hvis noen nå skulle spørre meg; forstår du hva du tror på? Da kan jeg svare med all sikkerhet og overbevisning: JA. Kan du? Jeg kan i det minste si til min samvittighet at jeg søkte etter Gud og ransaket min hjerte, for å vite at det jeg gjør i dag er det Gud ønsker at jeg skal gjøre. Jeg ber om at en dag vil også du undre deg over hva Gud ønsker at DU skal gjøre.

Gå nærmere Gud og spør om han vil vise deg om det du gjør nå er det han virkelig vil at du skal holde på med. Still spørsmålet til deg selv og hvis du ikke kan si Ja med stor sikkerhet er du i vanskeligheter.

«Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte», Jer 29,13.

AMEN
N.B.

Manjit Singh Biant driver i dag sin egen misjonsvirksornhet i England. Han utgir nyhetsbrev, reiser rundt i landet og vitner og forkynner; og formidler bøker og videoer som kan oppbygge og undervise. Han lever i forvissning om Jesu snare komme, men har også opplevd mye motstand fra sine medkristne pga. sin iver for Gud og endetidsbudskapet som han føler seg kalt til å forkynne. På grunn av sin iver, vitnetjeneste, litteraturen han sprer og det utadrettede sjelevinnende arbeidet Gud har ledet han inn i, ble han for truende og lite kontrollerbar for kirkesamfunnet som viste ham Bibelens endetidsbudskap. Han ble som mange andre Jesu vitner kastet ut av sin menighet, men møter regelmessig med andre troende som har våknet opp og derfor har et viktig budskap til andre før Jesus kommer igjen.

Manjit Singh Biant kommer til det Skandinaviske sommerstevnet i Sverige siste weekend i juni. (Se siste side.) 

Dersom du ønsker kontakt med han vil han sette stor pris på det.
Adressen er; The Advent Truth, PO.Box 41, Derby. DEI 9ZR, England

I pakt med Manjits vitnesbyrd og misjon, deler vi ut gratis boken som ledet han til Jesus, "Mot historiens klimaks". Ring eller send oss et brev dersom du ønsker boken tilsendt.

I det bladet går til trykking, har vi en telefonkontalt med Manjits, hvor han begeistret forteller at han nå mottar 6-7 brev hver eneste dag fra mennesker som søker den sannhet og tro han fant. Han har også nettopp blitt intervjuet av en kristen radiostasjon, som sender til en rekke land i Europa.opp topp