BIBELEN HAR ORDET


Du som har rene øyne, så du ikke kan se på det onde og ikke er i stand til å skue elendighet! Hvorfor ser du på de troløse? Hvorfor tier du når den ugudelige tilintetgjør den som er mer rettferdig enn han?
Habakukk 1,13

Herrens røst roper til byen, og etter visdom ser ditt navn. Hør straffen og hvem som har fastsatt den! Finnes det ennå i den ugudeliges hus skatter som han har vunnet ved ugudelighet, og en for knapp efa, en forbannet? Kan jeg være ren med ugudelighets vektskåler, og med falske vektstener i pungen?
Du by med rikmenn fulle av urett, med innbyggere som taler løgn og har en svikefull tunge i munnen!
Mika 6,9-12.

Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk vill, som roper når de har noe å tygge med sine tenner: Fred! Men mot dem som ikke gir dem noe i munnen, roper de ut en hellig krig.
Mika 3,5

Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
1. Johannes brev 4,8

Den som sier jeg kjenner Ham! - og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i han.
L Johannes brev 2,4

Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand.
2. Peters brev 3,17
 

Hver den som blir i ham, synder ikke. Hver den som synder, har ikke sett ham eller kjent ham.
1. Johannes brev 3,6

Jeg lyttet og hørte etter. Det som ikke er rett taler de. Det er ingen som angrer sin ondskap og sier: Hva har jeg gjort! Alle sammen stormer fram som en hest styrter av sted i krigen. Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov.
Hvordan kan dere si: Vi er vise, og Herrens lov har vi hos oss? Sannelig se, til løgn har de skriftlærdes løgnpenn gjort den.
Jeremias 8,6-8

Fest ikke lit til løgnaktige ord, når folk sier: Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel!

Og så kommer dere og står fram for mitt åsyn i dette hus som er kalt ved mitt navn, og sier: Vi er frelst! - og så vil dere fremdeles gjøre alle disse avskyelige ting!
Jeremias 7,4 og l0

Leg meg, Herre, så jeg bli legt! Frels meg, så jeg blir frelst! For du er min lovsang.
Jeremias 17,14.

Bekjenn derfor deres synder for hverandre, for at dere kan bli helbredet.
Jakobs brev 5,16

Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
Johannes 14,23

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.
Johannes 14,26
 opp topp


Mens Vi Venter - nr.  5 April/Mai 1993