Forord
Dette temanummeret av “Mens Vi Venter” er i sin helhet forfattet, redigert og illustrert av vår redaksjonsmedarbeider Rebecca Tourniaire Samsing. I mange tidligere utgaver av nyhetsbrevet har vi nevnt de bibelarkeologiske funnene knyttet til amerikaneren Ron Wyatt. De fleste av disse oppdagelsene kan hvem som helst oppsøke og undersøke for seg selv. Det gjelder f.eks. stedet hvor vi tror Israelittene krysset Rødehavet, restene etter de fem byene Gud ødela med ild og svovel, Josefs kornkamre i Sakkara, Egypt og det som ennå er igjen av Noas Ark i Tyrkia.

Det påståtte funnet av Paktens Ark og lovtavlene i hulesystemet under korsfestelsesstedet i Gordons Golgata i Jerusalem, er som kjent ennå ikke tilgjengelig for offentligheten. Årsakene til det har vi omtalt i tidligere nyhetsbrev. En del personer har kommet med teologiske innvendinger mot sistnevnte funn. Ideen er at om Jesu blod skulle ha nådd nådestolen da han døde, vil forstyrre bibelens symbolske skygge-framstilling som jo sier at offerdyrets blod kun ble sprinklet på nådestolen på den store forsoningsdagen.

I denne spesielle utgaven av “Mens Vi Venter,” viser Rebecca hvorfor dette argumentet ikke holder mål når Guds Ord er referanserammen og hvorfor det sanne offerlammets blod faktisk måtte ta plassen til offerdyrenes blod for at en viktig del av forsoningsplanen kunne realiseres.

Noen sitater fra forfatteren E.G.White er inkludert i skrivet. Som våre lesere kjenner til, har vi av svært gode grunner stor tillit til denne forfatterens arbeid. Vi er overbeviste om at hun på en helt spesiell måte ble brukt av Herren for å veilede Guds barn i endetiden. Sitater fra denne forfatteren som er benyttet er tatt med som bekreftelse på bibelske observasjoner.

Rebecca har vært på mange ekspedisjoner til Midt-Østen og i en periode også arbeidet i Israel. Hun har hatt mange og lange samtaler med Ron Wyatt om hans ulike funn. I tillegg har hun over lengre tid gjort et grundig studium av Paktens Ark funnets teologiske aspekter. Vi håper at dette heftet vil hjelpe våre lesere til en ennå bedre forståelse av forsoningsplanens dybde, bredde, høyde og  betydning for oss alle.
 

Elin og John Berglund.     
 opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 25 (7.årgang 3/1999)
http://www.barukmedia.com/mvv