Lest med saksen


PÅ SØK ETTER SANNHET?

Pastor Chuck Bell hadde vært forkynner i lang tid for den karismatiske trosbevegelsen, da han en dag informerte sin menighet at Gud hadde kalt ham til en helt annen form for kristendom; den ortodokse østkirken. Så fortalte han dem at Gud ønsket at hans menighet skulle gjøre det samme. 

Like etterpå konverterte Hr..Bell, som nå kaller seg Far Seraphim Bell, og hele Vineyard Christian Fellowship i San Jose, til St.Stephen Ortodokse kirke. Rockemusikk, medlemmers profetering og tungetale vek plassen for liturgiske opplesinger, stearinlys og kyssing av jomfru Maria bilder.

Nær halvparten av menigheten bestemte seg for å følge pastor Bell.

The Wall Street Journal skriver i 1996, at i hele den ikke katolske kristenheten skjer det en enorm bevegelse. Baptistkirker blir presbyterianere, lutherske kirker blir karismatiske, pinsevenner blir episcopale, episcopale blir katolikker osv. Det skjer hundrevis av slike byttinger og eksperter innenfor området mener at fenomenet er økende.

Laymen Ministry News, sommer-96

50.000 MEDLEMMER GIKK UT

Verdenslederen for the "World Wide Church of God" (Guds verdensvide menighet), Joseph Tkach, annonserte at menigheten nå ikke lenger behøver å holde Guds sabbat, den syvende dag, heller ikke årlige fester, eller å skille mellom ren og uren mat. All deres tidligere litteratur ble inndratt og nye bøker forberedes for utgivelse. Omveltningen førte til at nær 50.000 medlemmer (av 100.000) og 500 pastorer forlot menigheten.

Christianiny Today Juli-95

GUDS SANNE MENIGHET

I Johannes Åpenbaring gir Gud tre særskilte kjennetegn som skal særmerke den sanne menighet i vår tid. "Dragen ble vred på kvinnen og dro av sted for å føre å føre krig mot de andre (restene, levningen) av hennes ætt, dem som holder Guds Bud og har Jesu vitnesbyrd."

Kvinnen er menigheten. Se bl.a. Jer.6:2, Jes.51:15.

1. De holder Guds bud. Det må gjelde alle 10 og ikke bare 9. Den syvende dag er den eneste av ukens dager som Gud noen gang har bedt menneskene holde. Den ble også holdt av den første menighet og de sanntroende i middelalderen som resten utgår fra.

2. De har Jesu vitnesbyrd. I Åp.19:10 står det at Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Den siste menighet er et profetiens folk. De forstår profetiene og har blant seg åpenbaringer av sannheter slik Gud gir ved profetiens gave.

3. Åp.14:12 viser at den siste menighet som også er omtalt i Åp.12,17 har Troen på Jesus eller Jesu tro. 

Den samme menigheten her omtalt, beskrives som et folk som går ut med et spesiellt budskap som bl.a. omhandler ærefrykt for Skaperen, at hans doms time er kommet og advarer mot dyret og å ta dets merke.

Fra traktat, ukjent forfatter.

Det kunne ingen tro!

Dette skriver Maranata-bevegelsen i Sverige og kommenterer pinsesvennenes grunnlegger i Sverige; Lewi Petrus uttalelser om pavemakten, og den økumeniske samrøre som pinsebeveglesen nå ivrer for i Sverige. I 1927 var det utenkelig å leve sitt liv sammen med katolske villfarelser og Bibelkritikk. Den dagen de gir etter for påtrykk overfor slike allianser, vil det bety dødsdom for pinsebevegelsen, sa Petrus. I dag viser intervju med pastorer at de ivrer for samvær og felleskap. Foreløpig kulminasjon av dette fellesskapet var et tre dagers samvær med felles bønn og gudstjeneste i Stjärnhoms kursgård. "Underbart! En vei framover mot enhet! En veg i riktig retning!" er den katolske biskop Brandenburgs kommentar. 

"Midnattsropet" nr. 6. 1997

Vi gråt med Maranata i Sverige, når vi så at Adventistsamfunnets øverste leder i Sverige også var med. Det skulle ingen tro..... RED.

PROTESTANTISMEN DØD?

Pastor Randolph Adler, erkebiskop i det internasjonale fellesskap av den karismatiske episkopale kirke, sa nylig at vi nå ser enden på protestantismen. Den har feilet og vi vet ikke hva som kommer etter. Chattanooga Free Press, mai/97opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 21 (6.Årgang 2/1998)
http://welcome.to/MensViVenter