NY VEKTLEGGING AV JOMFRU MARIA

I siste utgave av nyhetsbrevet, redegjorde vi litt om Jesu mors plass i katolsk teologi. Vi dokumenterte bl.a. at omtrent alle egenskapene og oppgavene Bibelen gir Jesus Kristus, Guds sønn og Den Hellige Ånd, av pavemakten til egnes mennesket Maria. 

I Aftenposten den 20.juni d.å. sto en annonse (1/3 side) rykket inn av en katolsk interesse organisasjon. Annonsen beskriver hvordan "Maria" skal ha åpenbart seg for tre barn i Fatima i 1917 og om budskapene hun da ga. Annonsens overskrift lyder: JOMFRU MARIA BEBUDET I FATIMA RUSSLANDS OMVENDELSE. PAVE JOHANNES PAUL II VENDTE  DEN 13. MAI 1991 TILBAKE TIL FATIMA.

Det påståes at begge verdenskrigene og kommunismens fall ble forutsagt av "Maria". Videre sies det at det var "Maria" som reddet pavens liv ved attentatet i 1981. 

Marias påståtte Fatima budskap inneholder en rekke ubibelske påstand er. Det sies at det er kunnskap om Maria verden nå behøver; Gjør meg elsket. Skap hengivenhet for mitt rene hjerte. Marias oppgave som mediator mellom mennesker og Gud vektlegges. Bibelen har noe annet å si om hvem som er mellommann, hvem skal elskes, hvem skal ha vår hengivenhet og hvem som har et rent syndfritt hjerte. Mange katolikker tror "Maria" skal komme igjen og samle verden til fred. Vi tror gjerne at det kan skje. Men Maria er det ikke, hun hviler i graven til de troendes oppstandelse. opp topp


Mens Vi Venter - nr 2 / 1992