Kan djevelen besvare kristnes bønner?

Hvordan kan Herren tillate at djevelen tar hans plass i menneskers tilbedelse ?


De fleste kristne vil svare "nei" på spørsmålet overskriften stiller. Jesus svarte en klart "ja." Se Matt. 7:21-23. Bør ikke bekjennende kristne være samstemt med han hvis navn de bekjenner? Men, sier du, hvordan kan Herren tillate at djevelen tar hans plass i menneskers tilbedelse? Guds Ord spesifiserer klare betingelser for bønnhørelse. En kristen som godt vet at bibelen definerer synd som det å bryte Guds lov og at Skriften også likestiller tro og lydighet, mister selvfølgelig muligheten til å bli ledet av Gud, ved bevisst å adoptere en lære som forkynner løsrivelse fra Guds lov, samt et skille mellom tro og lydighet, bare fordi en slik endring er behagelig og ønsket.

Når vi forkaster lys fra Guds Ord, vil djevelen straks begynne å tilby "mørkt lys," som uvilkårlig leder bort fra Herren. Vi ønsker å illustrere hvorfor og hvordan djevelen kan besvare bønner, ved å nevne et konkret eksempel. En ikke ukjent kristen leder er den etterhvert berømte koreanske pastor, Paul Yonggi Cho, (han har nå også tatt navnet David.) Mange har lest hans små og inspirerende bøker og har funnet hans erfaringer med Gud fascinerende. Det han er mest kjent for, er selvfølgelig den enorme menighetsveksten hans koreanske kirke har opplevd. (Yoido Full Gospel Church i Seol, Sør Korea.) Fra 0 til 1 million medlemmer på noen få år, er rett og slett sensasjonelt.

Kristne ledere fra hele verden valfarter nå til hans møter og seminarer, for å finne ut hva hans hemmeligheter er. Selv forteller han i sine bøker, at det er hans og menighetens bønneliv, som er forklaringen på den kollosale veksten.

I Paul Yonggi Cho’s bok; "den fjerde dimensjonen," vektlegges utforskningen av den fjerde dimensjonens sfære, gjennom å utøve konsentrerte drømmer og visjoner, som igjen kan "skape" det vi måtte ønske. Han forteller i en annen bok, hvordan han i en gitt situasjon ba om spesielle gjenstander han ønsket seg. Det gjaldt et skrivebord og en sykkel. Men Gud svarte ikke på hans intense bønner, før han lærte å visualisere de attraktive gjenstandene i minste detalj, hvor både merke, farge, produsent og ekstrautstyr var inkludert.

Er du klar over at denne måten å "be" på, er like effektiv og garanterer et gunstig utfall, selv om du er ateist, agnostiker, humanetiker, hindu, muslim eller aktiv satanist. Ingen behøver å tro på Gud, for å oppleve at detaljerte og visualiserte "visjoner," bevisst rettet mot den kosmiske intelligensen i den fjerde dimensjonen, blir besvart.

Det er en rekke bøker på markedet, som dokumenterer, at denne eldgamle og okkulte spiritistiske kontaktformelen virker for mange som vil benytte seg av den.

Kirkesamfunnet som for tiden opplever den største vekst og framgang i omtrent alle land, har nesten ikke en eneste bibelsk sannhet i sitt tros-repertoar. Vi sikter selvfølgelig til Den katolske kirke. Hvis det er slik at størrelse og vekst dokumenterer Guds inngripen, helt uavhengig av tro og lære, da tar Guds Ord feil. Mange emigrerte og flyktet til Amerika for å slippe unna katolsk forfølgelse i Europa. Idag har det største protestantiske kirkesamfunnet i USA, sørstatsbaptistene, 16 millioner medlemmer. Den katolske kirke i USA har godt over 60 millioner medlemmer!

Kenneth Hagin, en av Paul Yonggi Cho’s trosbrødre, skriver rett ut i artikkelen, "The law of Faith," i "Word of Faith Magazine," nov. 1974, side 2-3, at "når du kommer i kontakt med denne loven - så bare fungerer den for deg, uansett hvem du er." (Artikkelen gjør det også klart at mangel på gudstro ikke er noen hindring.)

Mange avhoppere fra Yonggi Cho’s variant av trosbevegelsen, kan fortelle at deres bønnekommunikasjon, først og fremst foregikk med djevelen. I bevegelsens møter, gled bønnene nesten umerkelig over til å bli besvergelser. Djevelen blir hele tiden befalt, beordret og tilsnakket. Paul Yonggi Cho lærer at Gud skapte verden ved å visualisere bildene inni seg. Han beskriver prosessen med det engelske ordet "incubating" eller det å "ruge fram" til eksistens egne tanker og ideer. 

Som "fjerde-dimensjons vesener" sier han, kan også vi inkubere eller skape slik Gud gjorde. Å be "skje din vilje" defineres som vantro i denne religionen. Det vektlegges nemlig, at det ikke er Guds vilje som avgjør bønnesvar, men menneskets evne til å skape ved visualisering. De kosmiske lovene og kreftene som produserer resultatet er skapt av menneskesinnet og har ikke noe med bibelens Gud å gjøre, for den virker som nevnt like godt utenfor troen på ham.
 
 

Yonggi Cho lærer at menneskets underbevissthet er knyttet til den kosmiske ånden. Han bygger på kjente okkulte New Age teser, som er godt omtalt i denne religionens litteratur. Både i Soka Gakki, hinduismen, sjamanenes åndereligion, Silva Mind Control og Inner Healing bevegelsen er metoden sentral og alltid effektiv.

Yonggi Cho praktiserer åndemaning og spiritisme og det er åndskrefter fra den "fjerde dimensjonen" som garanterer hans enestående resultat. Det burde ikke være noen tvil om at menighetsmedlemmene i en kristen kirke, som benytter okkulte metoder for å oppnå bønnesvar, neppe blir tilbudt en teologi som holder mål i endetiden.


"Når vi forkaster lys fra Guds Ord, vil djevelen straks begynne å tilby "mørkets lys", som uvilkårlig leder bort fra Herren.

Boken "Christianity in Crisis" av Hanegraaff, gir mye informasjon om Yonggi Cho’s lære og forbindelser med okkult filosofi. Det samme gjør boken "vekkelse eller villfarelse," av Geir Harald Johannesen, Lunde Forlag. (Pris kr. 128,-)

For enhver som kjenner sin bibel og har lest bredt innen kontemporær kristendom, er Paul Yonggi Cho’s aksept av de metafysiske og spiritistiske kultene åpenbar. Den kristne rammen denne falne protestantismen har tilpasset seg, gjør den like farlig som katolisismen. Det er både ufattelig og tragisk, å høre at forkynnere og kristne ledere, som burde hatt langt bedre teologisk klarsyn, oppmuntrer sine medlemmer til å lære bønnemetodikk av spiritisten Paul Yonggi Cho.

Vi har tidligere gjort våre lesere oppmerksom på de mange åpenbaringene Ellen G. White mottok fra Gud, for å hjelpe Guds folk til å holde fast ved Bibelens sannheter i endetiden.

Den følgende advarselen skrev hun mot slutten av forrige århundre, lenge før den ekstreme trosbevegelsen var et fenomen.

"Før Guds straffedommer til sist rammer jorden, vil det blant Guds folk skje en slik gjenoppvekkelse av ekte gudsfrykt som man ikke har vært vitne til siden apostlenes tid. Gud vil gi sitt folk Ånd og kraft. Da vil mange forlate de kirkesamfunnene der kjærlighet til verden har fortrengt kjærligheten til Gud og Hans Ord. Mange, både forkynnere og legfolk, vil med glede ta imot det budskapet som Gud sender i denne tiden for å berede folk for Kristi gjenkomst. Satan vil forsøke å motvirke dette, og før tiden er inne for en slik bevegelse, vil han prøve å forhindre den ved å fremby en etterligning. I de kirkesamfunn som han får i sin forførende makt, lar han det se ut som om Guds spesielle velsignelser blir utøst. Ting vil skje som blir oppfattet som stor åndelig interesse. mange vil fryde seg over at Gud utfører store ting, mens det er en annen ånd som er i virksomhet. I religiøs forkledning vil Satan prøve å utvide sin innflytelse i kristenheten.

...Det skjer en følelsesmessig opphisselse og en sammenblanding av sannhet og villfarelse som lett kan føre på villspor. men ingen behøver å bli bedratt. I lyset fra Guds ord er det ikke vanskelig å gjøre seg opp en mening om disse bevegelsene. Når mennesker setter Bibelen til side og vender seg bort fra de klare, prøvede sannheter som krever selvfornektelse og forsakelse, kan vi være sikre på at Gude velsignelser uteblir." 

Litteratur konsultert ved utarbeidelsen av denne artikkelen er bl.a.:
- Vekkelse eller villfarelse, Geir Harald Johannessen, Lunde forlag
- Be slik Jesus gjorde, Cho, Paul Yonggi, Hermon Hovet, 1988
- Den fjerde dimensjonen, Cho, Paul Yonggi, Logos, Kvinesdal 1980
- Varfør är trosførkunnelsen farlig ? Lindholm, Hans & Broschêe, Fredrik, EFS-forlaget
- Det er ikke fra Gud alt som glimrer, Reichman, Sven, Rex Forlag, 1990
- Ni skal bli som Gud - Kenyon och Trosførkunnelsen,Rydên, Kjell
- Tankekontroll, Trosbevegelsen slik jeg opplever den, Swartling, Torbjørn. Lunde forl.
- New Age; De nygamle løgnene fra Eden, Freig, Torbjørn. Hermon 1988.
- Moderne religiøsitet, Romarheim, Arild, Aschehoug, Oslo 1979.
- Det okkultes magiske skjønnhet, Michaelsen, Johanna, Hermon 1988
 opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 17 . 1. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter