Fenomenet Ron Wyatt

Mennesket har et individuelt ansvar for selv å søke kunnskap og ta et standpunkt.


Både bibel og kirkehistorie viser at djevelen bruker sine krefter og ressurser hensiktsmessig. Det som ikke truer eller hindrer hans sak, benytter han lite energi på. Det som virkelig forpurrer hans planer, avslører hans strategier og åpenbarer Guds sannhet, blir møtt med Den Ondes raseri. Ikke sjelden kan man rolig stå på sidelinjen og identifisere sannhet fra løgn, ganske enkelt ved å legge merke til intensiteten, holdningene og fremgangsmåten hos en saks motstandere.

Av de ca. 170 tema-artiklene vi hittil har produsert for "Mens Vi Venter," er 4 artikler forbeholdt arkeologiske funn amerikaneren Ron Wyatt har vært assosiert med. Vi tillater oss her et femte innlegg, for å belyse aspekter vi opp til nå har unnlatt å kommentere. I møte med usikkerhet og mangel på informasjon eller bekreftelse om en sak, idè eller tema, tilbyr Guds Ord et prinsipp ingen kristne har råd til å ignorere.

I forbindelse med profetier eller forutsigelser, sier dette prinsippet, at hvis Herren står bak dem og de derfor er sanne, vil de selvfølgelig oppfylles nøyaktig som forutsagt. Hvis det er løgn, vil det ikke skje. Sannheten kommer alltid for en dag, men dagen det skal dokumenteres lar seg ikke manipulere.

Prinsippet er også kalt "Gamaliel-prinsippet," og har da følgende ordlyd; "Og nå sier jeg dere:- la disse menn være i fred! For er dette råd eller dette verk av mennesker, så vil det gå til grunne. Men er det av Gud, vil dere ikke kunne ødelegge det. Ta dere i vare så dere ikke må finnes i strid mot Gud," Ap.gj. 5:38.39. 

Dette prinsippet uttrykker en vesentlig holdning i Guds karakter. Nemlig menneskets individuelle ansvar for selv å søke kunnskap og ta et standpunkt. De som ledes av Den Hellige Ånd og kjenner et frelsende gudsforhold, vil alltid, absolutt alltid og konsekvent oppleve at dette er den eneste og akseptable framgangsmåte, når usikkerhet og tvil er til stede.

For djevelen er en slik metode fullstendig uakseptabel. Han verken kan eller vil at objektivitet og sannhet skal fram i lyset. Derfor er hans opplegg kamp, maktspill, løgn, redusert innsyn og baktalelse. De som er under hans domène, vil lekende lett og naturlig benytte disse metodene i alt nevnte situasjoner.

Men hva har dette med fenomenet Ron Wyatt å gjøre? Egentlig er denne mannen ganske uvesentlig. Det interessante er å observere det som skjer med og i mennesker som forholder seg til ham. Jeg har opplevd ganske mye i mitt 56 år lange liv, men maken til åndskamp vi har blitt vitne til i forbindelse med vårt korte kjennskap til Ron, savner sidestykke.

Men la oss først se litt på noen fakta knyttet til de tre vesentlige og store funnene hans navn er knyttet til.

Noas Ark.

18 år etter at Nato oppdaget en båtlignende struktur i Ararat fjellene, begynte Ron et arbeid med å samle forskere og utstyr som kunne evaluere funnet. På nåværende tidspunkt har tyrkiske myndigheter og vitenskapsfolk overtatt prosjektet. En av de mest annerkjente arkeologer i Tyrkia, Prof. Dr. Akurgal, tror på funnets validitet. 

En 2 timers detaljert amatør-dokumentarvideo om alle aspekter av dette ene funnet er tilgjengelig. Mellom 20-30 frittstående og separate indikasjoner og testresultater, indikerer at båt-restene virkelig kan være av Noas Ark.

Sinai fjellet.

En rekke bibelforskere og arkeologer har de siste 200 årene påstått at Sinai fjellet ikke er der det nå "behendig" er lokalisert, men at fjellet antakelig befinner seg et annet sted. Noen har også foreslått det nåværende Saudi-Arabia. 

Keiser Konstantins mor, fòr som en hvirvelvind omkring i Midt-Østen og utpekte alle de "hellige" stedene slik at pilgrimmene kunne ha et sted å besøke, få syndstilgivelse og bli kvitt pengene sine. 

Siden har tradisjonen videreført "funnene." 
 

Ved å studere bibelen, finlese beskrivelser fra utenombibelske kilder, granske historien og utføre mange ekspedisjoner over flere år, kan Ron Wyatt legge på bordet en lang rekke indisier som sannsynliggjør at fjellet "Jebel el Laws," i Saudi Arabia er det virkelige Sinai. Saudi Arabiske myndigheter og forskere sitter med massive arkeologiske funn.

Også andre forskere fra vesten, har hatt anledning til å besøke stedet, samt å ta bilder. Astronaut Jim Irvings team har vært i Saudi Arabia og skrevet en tykk bok om funnet. Vi har videre blitt informert om, at en europeisk mann nettopp har besøkt stedet to ganger og tatt en rekke bilder. Han rapporterer at beduinene nå åpner gravene rundt fjellet og fjerner alt av verdi. Beduin politi søker også å hindre besøkende å komme nær fjellet. Mange arkeologers arrogante stolthet og tradisjonsbundne allianse til de katolske "hellige" stedene, forårsaker at funnene ved det virkelige Sinai fjellet ødelegges.

Ron Wyatt i Sidkias hulen

(Se også artikkelen "Spennende Arkeologi" i MVV nr. 9 side 19 og artikkelen "40 år uten spor," MVV nr. 11, side 10.)
 

Sodoma og Gomorra.

Såkalte bibelske arkeologer har i lang tid drevet utgravninger i Jordan på et funn erklært å være restene etter Sodoma og Gomorra. Disse forskerne søker å finne byer bibelen omtaler, men forkaster bibelens beskrivelser av omtalte byer. Guds Ord sier at disse byene aldri skulle bygges opp igjen. Funnene i Jordan viser by etter by oppå hverandre, med "Sodoma" nederst i ruinhaugen. Bibelen sier at alt ble brent til aske. Funnene viser at byen brant, men det er funnet mange gjenstander som ikke er brent eller bare er delvis brent, slik det var vanlig når byer ble brent i krig og erobring. Bibelen sier at restene etter de to byene var for alle å se på Jesu tid, Judas brev vers 7. og at de aldri skulle bygges opp igjen, Jer. 49:18 og 50:40. Jes. 13:19.20. 5 Mos. 29:2.3. Funnene i Jordan viser at bibelen i så fall tok feil, siden den øverste ruinen var nettopp fra Jesu tid, men da lå "restene" mange meter under daværende by. Ei heller kan dette funnet samstemmes med plasseringen bibelen indikerer.

Ron finner 5 askebyer overstrødd med svovelkuler. Byene ligger ( i forhold til hverandre og til sletten) nøyaktig der bibelen sier de skal ligge. Alt er i størknet aske. Svovelkulene er slik forskerne sier svovelkuler vil se ut når de brenner lenge nok til å slukkes av sin egen aske og danner nålformende krystalinske kapsler med ubrent svovel inni. Svovel i denne formen, finnes ikke naturlig noe annet sted på kloden.

Askebyene viser konturene av bygninger, ziggurater, murer med brystvern, sfinkser og gatesystemer.

Alle de tre funnene bekrefter Guds Ord.

Moderne "Bibelsk" arkeologi.

Ved å gå gjennom endel årganger av ulike arkeologiske tidsskrifter, kan vi finne omtalt ufattelig mye vrøvl, synsing, banale teorier og ego-trip oppdagelser. Minst 95% av forskere som pryder seg med betegnelsen "Bibelske arkeologer" og har doktorgrader eller annen høyere akademisk utdannelse innen fagområdet arkeologi, ler av Guds Ord og fnyser av tanken på at mirakler er mulig. Alle deres funn tolkes ut fra evolusjonsteoriens premisser og i lydig "ryggslikking" av de "store guttas" ubibelske hypoteser og fiktive tidsperioder. De vanlige aksepterte tidsperioder går f.eks. lengre tilbake enn skapelsen. Faraoer har regjeringstider som strekker seg lengre bak enn vannflommen etc.

De 5% seriøse forskere som virkelig aksepterer bibelens framstilling, teller lite i den store sammenheng, men vi bør takke Gud for at de fins og at de søker å være trofaste i et fagmiljø som ofte gir dem ufin omtale.

Holdninger til Ron Wyatt.

Blant både leg og lærd, har vi møtt holdninger som ingen logisk forklaring har, når navnet Ron Wyatt blir nevnt. Alle - absolutt alle - har sterke meninger om omtalte funn, men de færreste har brydd seg om å granske dokumentasjonen for at deres meninger skal ha et personlig objektivt fundament. En rekke personer sier de har studert dokumentasjonen, men et par test spørsmål viser at de ikke er i besittelse av den mest elementære og lett tilgjengelige informasjon.

Vi er målløse av alle løgnene som er framsatt både skriftlig og muntlig om Ron Wyatt og de som søker å sette seg inn i funnene. Disse usannhetene har kommet fra personer med høy teoretisk bekjennelse og vi er godt kjent med at de ofte selv vet at deres påstander ikke er korrekte. Legfolk som selv ønsker å undersøke funnenes holdbarhet ved å lese dokumentasjonen eller reise til funnstedene for å observere, blir truet med svartelisting og represalier. En middelaldersk hekseprosess med sinne, ondsinnethet, fresende trusler og djevelsk baktalelse er virvlet opp av miljøer som tydeligvis er livredde for at disse bibelbekreftende funnene skal stadfestes.

I Australia er en rettsak berammet mot en gruppe mennesker som har vært med på å spre informasjonen og dokumentasjonen knyttet til oppdagelsene. Når tolkbare funn og meninger leder til rettslige forfølgelser, uten at injuriske uttalelser er innvolvert, burde alle forstå at noe djevelsk og okkult er igang. En person som framlegger Ron Wyatts funn ble i et gitt land til og med forsøkt myrdet av mennesker engasjert av den lokale ledelsen av et protestantisk kirkesamfunn. Personen ble reddet av Guds engler på en mirakuløs måte. Englenes inngripen forskrekket gjerningsmennene slik, at de senere tilsto hvem som hadde gitt dem oppdraget å drepe.

En favoritt anklage Ron alltid blir møtt med, er at han ikke har formell arkeologisk utdannelse. En pastor sa det slik; "Ron Wyatt har opprinnelig en helserelatert profesjon og bør holde seg til operasjonsstua. Derfor er hans såkalte funn ugyldige. Han har ingen troverdighet." 

Kjære leser. Jeg vet ikke om logikkens grunnprinsipper inngikk i den formelle utdanning du har. Men er du villig til å ressonere logisk mens du leser dette? Har du forresten reflektert over hvor mange doktorgrader den arabiske gjetergutten hadde som fant dødehavsrullene?

Jeg er overbevist om at ikke en eneste av Ron Wyatts norske kritikere, har lest flere arkeologiske bøker, deltatt ved flere arkeologiske utgravninger, hatt vedvarende nærkontakt med så solide arkeologiske miljøer, hatt anledning til å tilbringe så mye tid til fieldarbeid og ekspedisjoner som denne mannen. 

Ron er blitt en gammel mann og behersket fagets ABC lenge før mange av hans opponenter var født. Nei, det er nok ikke profesjonskamp som er poenget i debatten omkring Ron Wyatt, det er åndskamp.

Djevelen må være livredd for noe Ron synliggjør.

Jeg har stått ved Rons side når tirader av løgner og ondsinnede anklager ble slengt imot ham i manges nærvær. Alle anklagene var kjent fra før og importerte via fax, brev og telefon fra Rons utenlandske "fiender," som aldelses ikke liker hans bibelorienterte teologi og hans tro på og erfaring med at Gud faktisk kan lede og bruke enkeltindivider, som ikke har lederfunksjoner og doktorgrader bak sitt navn. 

I slike situasjoner har jeg sett på Ron og undret med over at han ikke gjør det jeg vet han kunne. Uten noe problem ville det vært mulig for han å "kle side motstandere splitter nakne," og hengt dem ut for tilhørerne som de løgnere de er. Men Ron har hvisket til meg, "John, we have to pray for that man." (John, vi må be for denne mannen). Ron vet at ordet "saktmodig" på grunnteksten betyr; "å overlate hevnen til Herren og derfor aldri forsvare seg." Det er de saktmodige, sier bibelen, som skal arve jorden. Ron har tydeligvis satt seg som mål å bli borger i det nye Jerusalem. Han forsvarer med glede andre, men aldri seg selv. Det er ingen såret stolthet og fornærmelse å finne hos ham uansett hvordan han blir behandlet. Men det blir vel bare slik når Jesus er Herre i livet.

Bli med på et lite eksperiment. La oss si at en kristen leder får en henvendelse om Ron Wyatt fra medlemmer i sitt kirkesamfunn. 

La oss prøve ut både den anbefalte og den uheldige responsmetoden, nevnt innledningsvis. Vi følger opp alternativene med holdning. Lederen bør ha en alvorlig prat med seg selv, før et svar gis, for å se hvilke av de nedenforstående holdninger, som ligger til grunn for svaret han vil gi spørsmålsstilleren.

Anbefalt respons.

En holdning som sier: Hvorfor spør du meg? Hva har du selv gjort for å skaffe deg informasjon? Jeg har selvfølgelig ingen ønsker om å låne deg mine meninger slik, at du lettvint kan kopiere dem. Du vet godt at vi ikke setter pris på late legfolk som gjerne vil ha meninger, men overlate til andre å finne ut. Ta kontakt med de som har informasjon om de aktuelle funnene. Bli med på en av turene til Israel og Egypt hvis du kan og hvis det er viktig nok for deg å vite. Jeg blir skremt av at du fant det såpass lett å spørre meg om en annen person. 

Jeg håper for din egen frelses skyld, at du ikke behandler din kristne erfaring på samme måte. Det er da ikke det katolske hierarkisystemet vi følger! Vil du vite noe om Ron Wyatt får du ringe ham og spørre. Det er da ikke en forespørsel du skal rette til meg! 

Med en slik indre holdning vil det være lettere å korrigere spørsmålstilleren på en pen måte, slik at den andre forstår sitt eget ansvar for å søke sannhet.

Uheldig respons.

Det var fint at du tok kontakt med meg. Min mening og mine ideer er akkurat det du trenger. Ron Wyatt er en z!x#!* (osv.) Ikke les hans skriftlige informasjon! Ikke se filmene! De som distribuerer det gjør det bare for å tjene penger. Det er en bløff alt sammen. Noen tror dessverre på funnene, andre er mer intelligente og kritiske og forkaster dem. De som prøver å sette seg inn i materialet eller til og med reiser til Midt-Østen for selv å undersøke, skal svartelistes og få store problemer i sine menigheter. Vi tåler ikke at enkeltmennesker går sine egne veier og innbiller seg at de har evne til selv å finne ut og vurdere. Det er vi ledere som bestemmer hva andre skal tro, prioritere, gjøre og være opptatt med så lenge de tilhører vår menighet. Vi er satt her i Guds sted til å styre og kontrollere og aksepterer ikke selvstendig initiativ. Den Hellige Ånd leder ingen uten at det er i harmoni med ledelsens bestemmelser, og derfor forlanger vi lydighet og underdanighet.
 


Trekantene på kartet indikerer 12 ulike fjell foreslått av forskere å være Sinai.
Overlat alle undersøkelser til oss. Vi henvender oss oppover i systemet for å få vite hva vi skal mene og får faxer tilbake som forteller oss det vi skal kommunisere nedover fra vårt nivå i organisasjonen. Ron Wyatt er en kjeltring. Han har ikke funnet noen ting. Gud veileder og bruker ledere og godt utdannede mennesker og Ron er ikke det og skal derfor ikke tas på alvor.

Hvis mange nok forsto det, ville strukturen i Arratfjellene forsvinne, de Saudi Arabiske forskerne ville fjerne gjerdet rundt fjellet Jebel el Laws, beduinene ville slutte å si at dette fjellet alltid var kalt Mose fjell, vognhjulene i Rødehavet ville smuldre bort, samt at Salomos minnestatuer på begge sider av Akababukta ville si "poff" og bli borte, osv.

Hvis det er en slik indre holdning som ligger til grunn for svaret, vil noe av den kommunikasjon vi har vært vitne til, være resultatet.

Bli med på ennå et tankeeksperiment. Hva ville skjedd om funnene skulle vise seg ikke å være korrekte. La oss se på dette alternativet både hvis anbefalt metode ble fulgt og om den uheldige framgangsmåte er oppskriften.

Alternativ 1. Funnene uriktige. Anbefalt respons benyttet. 

En holdning som sier: Sannheten kommer alltid for en dag. "Gamaliel-prinsippet" er det vi trenger for å styre rett. Gud er den samme. Hans ord er uforanderlig. Ron Wyatt er ingens frelser, men en person som da tok feil med hensyn til hvor Sodoma, Gomorra, Noas ark og Sinai er. Disse bibelske hendelsene skjedde likevel, men stedene er ennå ikke funnet. De som alt tror på Skriften, trenger selvfølgelig ikke arkeologiske funn som dokumentasjon. De som ikke tror kunne nok bli påvirket av slik funn. Det er opp til Gud om de skal bli funnet eller ikke. 

Ingen oppriktige mennesker mister troen på Guds Ord selv om Ron Wyatts funn ikke skulle vise seg å være korrekte. Hvis de likevel sier at en slik utvikling ville fratatt dem gudstroen, dokumenteres at de ikke var oppriktige likevel. Konklusjon; Gud og hans Ord vinner mens djevelen ingen gevinst har å hente.

Alternativ 2. Funnene uriktige. Uheldig metode anvent. 

Med denne varianten blir både Ron og Gud tapere. Ikke nok med at funnene da er ukorrekte, men den gale framgangsmåte benyttet av de som advarte mot dem, har både synliggjort advarerens ugudelige ondsinnethet og samtidig gitt inntrykk av at Gud synes om å ha ambassadører som styres av prinsippet, at hensikten helliger midlet. Stygge personangrep og fullstendig verdslig metodikk, blir på denne måten "helliget" som akseptable av de som bærer kristennavnet. Konklusjon; Gud og hans sak taper og sjelefienden vinner.

Alternativ 3. Funnene riktige. Anbefalt metode anvent.

Fint. Konklusjonen blir at Guds ord blir bekreftet og både de som trodde og tvilte på funnene kan glede seg over det og anvende funnene på en slik måte Gud hadde tiltenkt det. 

Alternativ 4. Funnene riktige. Uheldig metode benyttet.

Om uheldig holdning er benyttet, vil funnenes retthet skape sinne og irritasjon hos de som tok feil. Siden ydmykhet ikke kan samstemme med nevnte holdning, vil glede over at funnene likevel var dokumenterbare være utenkelig. Med erkjennelse utenfor rekkevidde, vil sannheten vekke motreaksjon i form av personangrep. Konklusjon; Anklagerne viser at de ikke er ledet av Guds Ånd JBopp topp


Mens Vi Venter - Nr. 17 . 1. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter