Han heter Alberto Riviera
og var jesuittpater da han forsto at kirken han tjente , var åpenbaringsbokens Babylon.

I 25 år arbeidet han i Jesu selskap (jesuitt ordenen eller Vatikanets gerilja som den også kalles), og hadde som hovedoppgave infiltrasjon av protestantiske kirkesamfunn. Etter sin omvendelse, har Alberto Riviera brukt all sin tid på å advare andre kristne mot den katolske kirkes planer om religiøst \ politisk verdensherredømme. Han forteller om etableringen av en katolsk karismatisk bevegelse for å skape katolsk - protestantisk enhet i "ånden" slik at bibelsk lære skulle bli mindre synlig. Dr.Riviera informerer oss også om Jesuittenes detaljerte og systematiske arbeid for å påvirke andre kristne til å se på pavemakten som en evangelisk kirke. Mange av denne tidligere jesuittens avsløringer skal vi skrive om senere. Både bøker, intervjuer og tegneserier er produsert for å nå så mange som mulig (også katolikker), med kunnskap om det store frafall og endetidens Babylon.
 
 

Tegneseriene som er avbildet til høyre, og annen informasjon kan for øvrig kjøpes i gjennom TRUTH LIBRARY
som har enerett på distri-busjon i Norge. Stiftelsens daglige leder heter Lars Toralf Strand og har følgende addesse: Fjøsangerveien 97 c 5032 MINDE.
Vi har også funnet dem i bokhandelen Gledens kilde " i Akersgaten i Oslo.

[Skrevet i 1992 - se her -gjelder trolig ikke lenger]
[Bladene kan nå bestilles fra http://www.chick.com  ]
 opp topp