Trosbevegelsens okkulte røtter:
" Å FALLE UNDER

KRAFTEN"

På "under" og mirakelkonferanser er trosbevegelsens vanligste åndsmanifestasjon det "å falle under kraften". Dette fenomenet burde vekke dyp ettertanke hos en kristen. I nesten alle større møter, oppleves at mennesker blir slått overende av en "kraft" som tas for gift å være Den Hellige Ånd, når den "salvede" predikanten legger hendene på dem.
I et NRK "antenne ti" program i 1990, fikk vi se Ulf Ekman legge hendene på en som skulle reise til misjonsmarken. Straks falt mannen over ende og ble liggende og rykke i krampetrekninger, som i et epileptisk anfall. På en rekke av trosbevegelsens TV programmer, kan vi se titalls mennesker falle når de blir berørt eller "pustet på". En av trosbevegelsens stor forkynnere - Benny Hinn, kan på sine møter observeres mens han svinger dressjakken i luften, og dette forårsaker at en rekke møtedeltagere faller til gulvet. Det synes som om elektriske og magnetiske krefter ansees å være selve beviset på Guds Ånds tilstede værelse. Det betenkelige ved disse observasjonene, er at nøyaktig de samme manifestasjonene er å påvise i okkulte New Age opplevelser og i ånderitualer i primitive afrikanske stammeseremonier (og bl.a. i Brasil). Leserne bør også være oppmerksom på, at de eneste som "kastes over ende" på denne måten i det nye testamentet, er mennesker som er besatt av onde ånder.

I Markus evangelium 9,17-18 berettes om en mann som kom til Jesus med sin sønn, fordi han var besatt av en ond ånd. Faren sier til Jesus "Når den (ånden) tar fatt i ham, kaster den ham over ende." (Se også Lukas 9,42). Noen nevner også Ap.gj. 5,5, 9,4 og 1.Kor.14,25 som "bevis" på at Den Hellige Ånd kaster mennesker til jorden. Vi må protestere når disse bibeltekstene benyttes som "dokumentasjon" på dette fenomenet. I Ap.gj.5,5 omtales Annanias og Saffira som døde på grunn av sin synd. De falt fordi de døde. At Paulus "faller til jorden utenfor Damaskus (Ap.gj. 9,4) er neppe et gyldig argument, siden Jesus her stopper forfølgeren Paulus og kaller han til å bli hedningenes apostel. Denne engangshendelsen fra Den Oppstandne, representerer noe helt annet enn stadig gjentatte "falle under kraften" opplevelser på trosbevegelsens møter.
I 1.Kor. 14,25 beskrives mennesker som faller med ansiktet til jorden som et uttrykk for å ville bøye seg for Gud i ydmykhet og tilbedelse. I følge Guds ord, er det hverken helbredelser, elektrisitet eller andre tegn og under som beviser Guds nærvær. Derimot er Bibelen full av henvisninger til at det er rett lære som avgjør (Gal. 1,6-9, 1.- Tim.6,1, 2.Tim.4,1, 2.Joh.9, Ap. gj.20,30). Ja, Jesus selv advarer direkte mot å se tegn og under som bevis på ekte kristendom. I de siste tider, sier Jesus, skal "falske messiaser (gresk: pseudo-christoi = falske-salvede) gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte".
 
 


Sykdom drives ut med voodoo.
Begge bilder fra Ill. Vitenskap
I en reportasje i NRK den 28.10.93 kunne vi observere Yonibaene i Nigeria i full ekstatisk dans for å påkalle den Hellige Ånd. Men egentlig var det den samme gamle fest for forfedrene, de fremdeles holdt i hevd. "Man er ikke noe tess når man lever", ble det sagt. "Når man dør får man styrke" og forfedrenes ånder kommer for å vise sin styrke i dansen. Gjennom dansen får man samtale med forfedrenes ånder. Det er viktig med riktig atmosfære ble det sagt. "Du kan synge, danse til rytmene fra de ekstatiske trommene, så kommer du i kontakt med gudene. Dansen åpner en port mellom denne verden og åndenes verden".

Bildet:  En annen afrikansk stamme i ferd med å lokke frem åndene. Alle står rundt en gruppe syke kvinner, og egger dem til stadig mer intense dansebevegelser. Formålet med dansen er at kvinnene skal komme i trance. Da viser de at de har åpnet seg for åndene. I trancen faller de over ende. Kroppene deres rister i krampetrekninger.opp topp


Mens Vi Venter - nr.  6 Okt./ nov. 1993