DE UFEILBARLIGE PAVENE
Jesu vikar?
Det store frafallet del 8


Pavekirken forfekter at guddommelig autoritet ble videreført i en uavbrutt apostolisk rekkefølge fra Peter til den nåværende pave. Vi har i en tidligere artikkel dokumentert historieforfalskningen i denne påstanden (se nr 3). I Guds system, ligger det ingen åndelig myndighet i en hierarkisk pyramidestruktur. Åndelig autoritet ligger i det rette og det sanne.
Når Israel fulgte fremmede guder, kunne ikke himmelens Gud bruke dem som sine vitner. Når fariseerne glemte løftene og betingelsene for å være Guds prester, mistet de åndelig autoritet. Guds plan var at de skulle være lysbærere og ambassadører for det Gud sto for. Gud formante dem: "Hold opp med alle de overtredelsene dere gjør dere skyldige i, og få dere et nytt hjerte og en ny ånd" (Esek.- 18,31). I Esek.11,19, lover Gud selv å forårsake denne hjerte- transplantasjonen, og resultatet ville da bli: "Så skal de følge mine forskrifter og ta vare på mine lover og leve etter dem" (V.20).

Som mange artikler i disse nyhetsbrevene har påvist, har pavemakten forfalsket og ødelagt omtrent alle Guds sannheter. Å påstå at åndelig autoritet og myndighet kan eies og utøves utenfor rammen av lydighet mot Guds sannhet, er en løgn. Guds ords eneste test på en Guddommelig autoritet, består av to elementer:
 

1- Er lære, dogmer og trospunkter i harmoni med Guds Ord?
"Til ordet og til vitnesbyrdet" (Jes. 8,20)
"De dyrker meg forgjeves, for det de lærer  er menneskebud"(Mark. 7,7)
2 - Viser fruktene i liv og vandel at Guds rene, Hellige Ånd er Herre?
"Prøv åndene om de er av Gud!. For det er gått mange falske profeter ut i verden" (l.Joh.4,1).
"Dere skal kjenne dem på fruktene"(Matt.7,20)
 

Tillat oss i denne artikkelen, å gjøre deg litt mer kjent med noen av representantene som bar tittelen "Jesu Kristi vikar" på jorden. Du får selv avgjøre om de "vikarierte" tilfredsstillende, når deres liv sammenlignes med originalen.

Vi nevner her bare noen av pavene som har etterlatt seg et ganske synlig ettermæle. Informasjonen gitt nedenfor, er hentet fra det "The Catholic Encyclopedia".

PAVE SERGIUS III (904-911)
tilranet seg pavetittelen ved mord. Baronius kalte han et monster. En annen kirkehistoriker (Gregovius) beskriver han som "terroriserende kriminell". De syv årene Sergius satt på "Peters trone", gjorde han pavepalasset til et horehus og drikkebule. Sammen med sine Semiramis-lignende tempelhorer (Favorttene var Marozia og Theodora) levde han sterkt og brutalt, og prioriterte likesinnede kjeltringer, når nye kirkelige utnevnelser skulle finne sted.

PAVE JOHANNES X (914-928)
kjøpte seg paveembetet. Biskop Liutprand av Cremona, forteller i sin historiebok, at denne paven levde som en gris og ble til slutt myrdet av en elskerinne.

Den neste paven, LEO VI (928- 929), ble også tatt av dage av en sjalu elskerinne.

PAVE BONIFACE VII (984-985)
hadde en hær av profesjonelle tyver som skaffet han en brukbar økonomi. Biskopen i Orleans, kalte denne paven et "bloddryppende monster som vasset i hor og skitt, en antikrist i Guds tempel".

Biskopens siste kommentar, forekommer oss ganske klarsynt. Da han døde, ble han slept gjennom Roms gater mens byens innbyggere jublet.

PAVE JOHANNES XV (985-996)
delte pavekirkens penger mellom sine mange familiemedlemmer.

BENEDIKT VIII (1012-1024)
kjøpte pavetittelen. Siden han var en vanlig borger, måtte han bli ordinert som prest, biskop, kardinal og pave på en dag. Det tok litt tid, men lot seg ordne siden finansene var i orden.

BENEDIKT IX (1033-1045)
ble pave 12 år gammel. Han myrdet, horet og ranet pilegrimer helt åpenlyst. "The Catholic Encyclopedia" skriver at han var en vanære for Peters trone.

Det ble vanlig å auksjonere ut paveembetet.

Kong Henry III utnevnte i 1046 CLEMENT II til pave, fordi det "ikke fantes en eneste prest, biskop eller kardinal i Rom, som ikke levde i hor, umoral og kriminalitet."


Pave Innocent III

PAVE INNOCENT III (1198- 1216) var nok ikke så uskyldig som navnet indikerer. (Innocent betyr uskyldig). Han begynte inkvisisjonen, og det er antatt at han fikk 1 million mennesker drept før han selv kom til veis ende.
 
 


Pave Boniface VIII

Katolsk litteratur gir oss følgende beskrivelse av PAVE BONIFACE VIII (1294-1303).
"Det er vanskelig å navngi en synd og en forbrytelse denne paven ikke utførte". Det må ha vært vrient å kalle seg Jesu Kristi vikar med et slikt rykte. Denne paven var også kjent for sine kraftige uttalelser og omdefineringer. En av dem var: "Å hore med unge menn og kvinner, er ikke mer syndig enn å gni seg i hendene."

Pave Boniface erklærte seg ateist og kalte Jesus en hykler. Kjære leser, det vi nå skriver skal du merke deg. Det var denne ateisten, gudsbespotteren, horebukken, morderen og ransmannen, som i 1302 erklærte det kjente katolske dogmet "unam Sanctum", som idag anerkjennes å være en guddommelig åpenbaring.

Dette dogmet erklærer at den katolske kirke er den eneste sanne kirke, og den eneste frelsesformidler. Dogmet sier at utenfor den katolske kirke finnes ingen frelse og at alle derfor må inn under den romerske Pontiffs autoritet.

Denne erklæring ble stadfestet i 2.vatikankonsil (1962) og er i 1992 påpekt å være denne kirkes hovedmotiv for alt økumenisk arbeid.

Men hva sier pavemakten selv om disse korrupte, verdslige og svært så syndige representanter for Jesus Kristus.

Kirken sier at uansett hva en pave gjør, er eller sier, kan vi ikke opphøre å være ham lydig, siden han er Jesu vikar på jorden. (Catholic encyclopedia vol.4 side 435).
 

La oss introdusere noen flere "vikarer":

Fra 1305-1377 bodde pavene i Frankrike. Det fortelles om voldtekt, hor, mord og tyveri som disse pavenes varemerke.

PAVE JOHANNES XXIII (1410- 1415) (En pave i vårt århundre tok samme navn), ble anklaget av 37 vitner som hadde sett han begå hor, incest, ran og mord. Det ble dokumentert at han hadde voldtatt 300 nonner.

PAVE PIUS II (1458-1464) hadde flere barn enn han kunne telle. Han arrangerte kurs og demonstrasjoner for prester og biskoper, om hvor dan kvinner kunne forføres og hvordan variert og spennende sex kunne oppnåes med tilfeldige kvinner.

PAVE SIXTUS IV (1471-1484)auksjonerte kirkelige embeter til høystbydende. Han utnevnte 8 nevøer til kardinaler - noen av dem var smågutter.

PAVE INNOCENT VIII (1484-1492) hadde barn med 16 ulike kvinner. Han solgte også presteembeter.

PAVE ALEXANDER VI (1492- 1503) hadde en rekke sexorgier i Vatikanet. En av dem, 31okt. 1501, er ganske detaljert beskrevet. Femti nakne kvinner "tjente" gjestene, og premier ble utdelt til prester og biskoper som hadde flest samleier i løpet av festen.

Vi tror dette holder.

Hva slags tanker sitter du med etter å ha møtt noen av Vatikanets Kristus vikarer?

Møter de Guds ords test på lære og vandel? Finner du dokumentert at pavene står for, representerer og viderefører Peters og Jesu lære og holdninger?

Som påvist i tidligere artikler, er pavene ikke Kristi vikarer, men øversteprester for Babylonreligionens hedenske okkulte lære.

Dette er frafallsreligionen Åpenbaringsboken omtaler. Vi beskriver her antikrist, skjøgen og dyret som står Gud imot og som skal falle når Jesus snart kommer igjen.

Alle Bibelens kjennetegn passer på pavemakten og bare på den. Det er umulig å kalle seg kristen og samtidig være likeglad angående det Jesus åpenbarer om denne falske religionen som har og skal føre kristenheten på villspor.
 


Gammel Babylonsk gud 1800 f.Kr. 
med TIARA

Den indiske guden Krishna, med TIARA. Dette hodeplagget er et gammelt hedensk symbol for gud- og herskestatus.opp topp


Mens Vi Venter - nr.  4 Januar 1993