LEST MED SAKSEN: 

NY PRESIDENT SNAKKER MED JOMFRU MARIA.

Den nye presidenten i Italia, er mest kjent for sine samtaler med jomfru Mana, skriver VG 26.5.

Presseattacheen hans bruker mye tid på å forsøke overtale italienske journalister til ikke å sitere Schalfaros offentlige åpenbaringer om sine samtaler med Jesu mor, skriver NTB. 

Fra VG (Nina Gram)

**************

BØYGENS STRATEGI

.... Har du først fått øye på ham, ser du den usynlige over alt: Vær forsiktig! hvisker han. Gå utenom I roper han. Og gir ord til en stemme vi tjener i fortvilet troskap: Det blir for vanskelig å si det som det er. Så tier vi isteden. Det blir for smertefullt å slippe følelsene fram. Så legger vi lokket på. Det blir for krevende med dyptgående forandringer. Så snur vi ryggen til, og håper at det ordner seg med tiden. En besnærende strategi..... 
Det er for mye i vår kultur som dyrker fluktveiene. Det er for mye i kristne sammenhenger som dyrker overflateidyllen. Vi søker adspredelse der vi skulle søke sannhet. Vi søker den hellige alminnelige hygge, og skjuler dypenes mørke. 

Instituttlektor Leif Gunnar Engedal til Tegn

**************
SKRIFTEN ADVARER

Bibelen oppfordrer oss til å prøve alt og holde fast på det gode. Den forutsier at falske profeter vil forkynne en annen "Jesus" og et annet "evangelium" enn det opprinnelige. 

Mormon-misjonærene anbefaler interesserte å be om en indre visshet som bevis for at deres budskap er sant. Bibelen derimot anbefaler å granske skriftene for å vurdere om det som læres er i overensstemmelse med dem (Apgj.17,11). Vi tror at Bibelen, som vi har den idag, gir et riktig bilde av Gud og frelsens vei. I den har Gud åpenbart seg selv på en enestående måte; den er tilstrekkelig og helt uten sidestykke. 

Fra Fyrtårnet.

**************

KARISMATISKE KATOLIKKER

Det er et faktum at den karismatiske fornyelsen har nådd langt inn i den katolske kirke. I dag er det på verdensbasis flere karismatikere i dette kirkesamfunnet enn det er i pinsebevegelsen......... 

......Jeg bestemte meg for å besøke en katolsk gudstjeneste under denne konferansen. Jeg er interessert i å se og høre hva andre gjør. Jeg opplevde en katolsk messe etter et svært tradisjonelt mønster. Så sa han som forrettet, at nå var det åpent for personlig bønn for den enkelte. Det som skjedde, var nesten som en liten eksplosjon. Plutselig summet det med tungetale og sang "i ånden" rundt meg. 

..Og Plutselig sa presten som forrettet, stopp, og dermed var forsamlingen tilbake i den tradisjonelle katolske messen. 

Erling Ivarson til PULS

***************
13 IKONER PÅ JELØYA

Ikoner er jo noe mer enn bare kunstverk - de er for de troende ortodokse kristne hellige i seg selv.

Hvordan er russernes forhold til ikonene idag - når de vises på utstilling og ikke henger i kirker - betraktes de som kunst eller som objekter for tilbedelse ?

-Det er ikke mulig å skille de to sidene fra hverandre. De fleste moderne mennesker er seg bevisst at dette er høyverdig kunst, men samtidig er det noe mystisk ved ikonene, noe som gjør at man kan føle en utstråling fra dem, sier konservator Svetlana Ishkova til Avisen Vårt Land.

*************

VÅR OPPGAVE?

Luthers penn var en kraft, og hans skrifter spredt viden om, skapte røre i verden. De samme redskaper står til vår rådighet foruten hjelpemidler som er hundrefold forøkt. 

Bibler og skrifter som framholder sannheten for denne tid på mange språk, er i våre hender og kan hurtig bringes ut til hele verden. Vi skal gi menneskene den siste advarsel fra Gud, og hvor iherdige bør vi ikke være i granskning av Bibelen, og i vår nidkjærhet for å bringe lyset ut. 

E.G.White i Testemonies VI.
 


HELLIGE DEM I SANNHETEN !
DITT ORD ER SANNHET.
EFES. 4,15.

LOVSANG I KLAGESANGENS FORM.

I Bibelens salmer er det ikke den glade lovsang som dominerer. Den største gruppen av de 150 salmene er klagesanger. Her lyder de mange "hvorfor" like kraftig som de mange "halleluja". Og her er sterke vitnesbyrd om at Guds folk hverken før eller nå har opplevd livet med Gud som en friksjonsfri tilværelse. Derfor er Bibelens salmer realistiske og gir god plass for klagen. Gud tåler å høre den - og tar imot den. 

Når spørsmålene blir langt flere enn svarene, når lang varige lidelser av mange slag vil ta kvelertaket på en, da er det ikke enkelt å få hjertet med i dagens store felleslovsang: Herre jeg priser deg. Herre jeg lover deg. Bibelens salmer klinger langt mer fulltonende enn dette. 

Jacob Haugestad til tegn

*************

KRISTNE OG FØLELSER

At kristne er så redd for å vedstå seg sine følelser har ingenting med kristen dommen å gjøre. Den er åpen og fri i sin natur. Men dessverre har det sneket seg inn en misforstått lukkethet i kristne miljøer. 

Nils Magnar Grenstad til Vårt Land.
 

SCIENTOLOGI OG ÅND, SJEL OG LEGEME-BEGREPET. 

Resultatet (av deres tro) blir den særlige scientologiske lære om at en thetan (ånd), som skal styre både sjel og legeme og føre til en komplett besettelse av den menneskelige virkelighet i stort som i smått. Målet er, at thetanen blir bestemmende over alt, "pandertermine ring", som det kalles....... 

Scientologi dreier seg om å fylle en ny bevissthet på det tomme sinn. Den nye bevissthet skal være helt under thetanens kontroll, og det vil i praksis si Scientologi-kirkens kontroll. 

I scientologi dreier alt seg derfor om å styrke thetanens "abilti" dens evner, slik at mennesker blir til supermennesker med gudommelig innsikt og handlekraft. 

Fra tidsskriftet Den Nye Dialog.

**********
MENTAL HELSE

Som kristne er vi lært opp til å være snille og vende det andre kinnet til, men innestengt aggresjon er vel ikke bra for den mentale helse? 

Det er riktig at kristne er redde for den åpne aggresjon. Resultatet er ofte at den i stedet dukker opp i form av kritikk, passiv motstand, at man opptrer surt, fornærmet og såret. 

-Hva er da en kristen måte å være sint på?

-Man må i hvert fall vedstå seg at man er sint. Så for man våge å si klart fra hva man mener, og kontrollere sitt sinne innenfor rammer som ikke klart sårer eller skader andre. 

Hvordan virker det på den mentale helse at man snakker så ofte om synd?

- Det kommer an på hvordan man snakker om den. Overfor Gud kommer vi alltid til kort. Men vi kan ikke se synden løsrevet fra syndenes forlatelse. 

Psykologer bekrefter at det er god mental helse i å be om - og selv få tilgivelse, kunne starte på nytt. 

Elstad minner om at Bibelen omtaler de fleste problemer vi møter, om vi ikke bare søker etter de "gode bibelord" 

-Bibelen er realistisk og forteller at livet er tøft, samtidig som den har mer praktisk og konkret veiledning enn mange er klar over. Og ikke minst gir Bibelen et større perspektiv på livet. Det vi tenker om livet, vil prege vårt handlingsmønster når problemer oppstår. 

Gunnar Elstad, sekretær i Misjonssambandet,til Tegn.

************

NYTT INTERNT OPPRØR

Greinacher sier, akkurat som komitéen (Komité for kristne rettigheter innen for den katolske kirken), at den katolske kirke er det siste autoritære system som har overlevet i denne del av verden; det er uhyrlig når det nå overalt i verden, eller i allefall i Øst-Europa og Sovjetunionen, er demokratiet som vinner fram og menneskerettighetene begynner å bli akseptert - ihvertfall i teorien. 

Fra Katolsk Dialog 10/91

************

ARIL EDVARDSEN OG DEN NYE VERDENSORDNING.

Dersom denne din nye verdensordning er like basert på "Bibelens klare ord" som det uttalige forfølgelser, vranglærer og forsøk på å bringe himmelen ned på jorden tidligere har vært, så fri og bevare oss. Det har da vel aldri eksistert en vranglærer verdt navnet som ikke har trodd at han eller hun opererte i samsvar med skriften. Selv du kan ikke tro på umiddelbar enighet, og våpenhvile mellom alle kristelige kirker og sekter bare de velger denne ulne "nye verdensorden" du snakker om, og da må jo noen passe på at ingen skeier ut. Hvem skal passe på den rette lære og moral nå, og med hvilke midler? Sporene skremmer, Aril. 
Fra åpent brev til Aril Edvardsen av Jon Aalborg. 
 opp topp


Mens Vi Venter - nr 2 / 1992