Dinosaurus i Bibelen
Et av disse spørsmålene i innlegget var, hvorfor er dinosaurene ikke  omtalt i Bibelen

 
 For en tid tilbake kunne vi lese et innlegg i en større dagsavis: Det ble spurt om det ennå er noen som virkelig tror at Gud skapte alt liv? Og om de som tror på ham som Skaper, ikke stiller seg selv noen spørsmål? Et av disse spørsmålene, er hvorfor dinosaurene ikke er omtalt i Bibelen. Disse kjempedyrene burde jo vært nevnt, hvis menneskene på den tiden hadde visst om dem? Det er et godt spørsmål og heldigvis finnes like gode svar

Jo, selvfølgelig forteller Guds Ord om Dinosaurene, som levde sammen med menneskene i jordens første tid, men siden navnet Dinosaur ble «oppfunnet» i forrige århundre, må de nødvendigvis kalles noe annet.

Beskrivelsen av disse dyrene kan vi finne i Job. 40,20 - 41,25. 

"-Prøv å legg hånd på den! Den striden skal du komme til minnes og ikke gjøre det om igjen. -Ingen er så djerv at han tør å tirre den. -Jeg vil ikke tie om dens lemmer, om dens store styrke og dens fagre bygning."
 

Nye funn tyder på at kjempeøglene hadde tagger på ryggen. Bildet her viser en stegosaurus. Brontosaurusfunn viser
det samme. Slik ser også folkeoverleveringene om dragen ut
Alle primitive landvirveldyr har en kravlende gange, men hos dinosaurene var lemmene vertikale som hos fugler og pattedyr. De kunne løpe like fort som hovdyrene. Nye funn tyder på at den største av kjempeøglene hadde tagger på ryggen. Disse taggene gikk oppover halsen helt over hodet. (ser mer og mer ut som en drage?)
"-Hvem har dratt dens kledning av? Hvem tør komme innenfor dens dobbelte rad av tenner? Hvem har åpnet dens kjevers dør? Rundt om dens tenner er redsel" En forsker testet dinosaurtennenes skjærende og flerrende egenskaper. Mellom hver av sagtaggene på tennene, fant han en skarp kant til å rive senet kjøtt i stykker med.

"-Stolte er skjoldenes rader, hver av dem er tilluket med et fast segl. De ligger tett innpå hverandre, og ingen luft trenger inn mellom dem. Det ene skjold henger fast ved det andre, de griper inn i hverandre og kan ikke skilles. Rammes den av sverd så biter det ikke på den, heller ikke lanse eller pil eller kastespyd." Dinosaurenes hud var dekket av hornskjell, og hos noen kunne det også være benplater i huden. Funnene omfatter blant annet den sterkt pansrede Analysaurus.

"-Når den nyser, stråler det fram lys. - Dens øyne er som morgenrødens øyelokk. -Bluss farer ut av dens gap. gnister spruter fram. Dens ånde tenner kull i brann, luer går ut av dens gap." En artikkel iIllustrertrt Vitenskap hadde som overskrift; "Dårlig ånde var dinosaurenes jaktvåpen."

"-På dens hals har styrken sin bolig." Noen av disse forhistoriske dyrene hadde en ekstremt lang hals som kunne se ut som en slange.

"-Angsten løper foran den" Selv den store Tyrannosaurus kunne løpe 40 km. i timen!

"Dens hjerte er fast som stein, fast som den underste kvern steinen." "-Fra dens nesebor kommer røk som av en gryte som  koker over siv." "-Når den hever seg gruer helter, av redsel mister de sans og samling." I American Museum of Natural History, kan man nå se en Barosaurus-mor som reiser seg på to for å forsvare ungen sin....

"-På dens buk sitter skarpe skår, den gjør spor i gjørmen som en treskeslede." De har etterlatt seg spor i form av en slags "motorvei" i Texas, der minst 23 dyr har passert. -Alle sporene er parallelle og peker i samme retning. Det er gjort funn av skjelletter med perfekt bevarte haler og haletagger -.

"- Det er intet på jorden som er Herre over den, den er skapt uten frykt. Den ser ned på alt som er høyt. Den er konge over alle stolte dyr." Dinosaurene hadde på sin tid absolutt herredømme på jorden. Ill..Vitenskap 10/93. Den største dinosauren som er funnet målte 37 meter fra hode til hale, var 6 meter høy og veide 50 tonn!

Hva heter så dyret i Bibekn?  Leviatan, eller som det står i Jesajas bok: «På den tid skal Herren med sitt sverd, det hårde og store og sterke, hjemsøke Leviatan, den raske dragen, og Leviatan den buktende dragen, og han skal drepe uhyret som er i havet,» Jes. 27,1.   I Salm. bok står Leviaten også nevnt som drager.

Menneskene har til alle tider og i alle kulturer hørt om dragene. Hva sier vårt leksikon om drager? Jo et fabeldyr som minner om en stor øgle og spruter ild. Ordet Dinosaurus er gresk og betyr «veldig øgle». På folkemunne er også dragen forbundet med sjøuhyrer; "I folketro et stort og slangelignende uhyre som skal oppholde seg i havet og i innsjøer.» Bibelen forteller at noen drager også holdt til i vann: "Du som knuste dragenes hoder på vannene. Du slo i stykker Leviatans hoder, Salm 74,13. Den får dypet til å koke som en gryte- Job. 41,22.

I norsk folketro har drager og sjøormer vært en yndet tema. Bare se på vikingskipene! På den andre siden av Kloden, Kina ser vi en enda større drageinteresse. Dragetenner har vært brukt som kinesisk medisin helt opp til vår tid. Hva dragetenner er? Jo oppgravde dinosaurtenner. Mange viktige paleotologiske funn er gjort blant dragetenner i kinesiske apotek.
Men da levde jo disse dyrene samtidig med menneskene? Når døde de ut?
 
 
 

Det vakte betydelig røre da den amerikanske forsker Samuel Hubbard i 1924 kom over denne forhistoriske tegningen i en fiellkløft i Arizona. Den fremstiller en kjempeøgle og må nødvendigvis ha vært laget av et menneske som levde samtidig.
Men ifølge evololusjonsteorien skulle denne dinosauren være utdødd ca. 12 millioner år før menneskeet ble til. (Kilde: Dr. Philos. FrankL. Marsh, "I begynnelsen"
24.august 1994 kunne vi lese i "Dagen," at en Mary Steward ved University of the Rockies i Montana, USA, nylig hadde funnet blodvev fra en tyrannosaurus Rex. «Det var akkurat å se til som en bit ferskt ben; sa hun. Bladet Genesis mente at vi kanskje må redusere alderen på benet fra å være 65 mill. år til kanskje bare noen tusen år. I Negevørkenen i Israel er det også nylig funnet et dinosaurusskjelett. Det lå dekket av bare halvannen meter med jord eller snarere fast sandlag!

Og det utroligste av alt! Ved Paluxi River i Texas er det funnet fotavtrykk av mennesker og dinosaurer på samme sted og forsteinet i samme berglag. Noen av de menneskelige avtrykkene er i eller på dinosauravtrykkene. Forskerne tror det er jegere som har fulgt etter dyrene. Fotavtrykkene er mange og av både kvinner og menn.


 

Fra Moscow News, 1983 NO.24 5. 10 rapporteres funnet av moderne menneskers fottrinn forsteinet i "150 mill. år" gammelt geologisk lag, sammen med meget tydelige dinosaurus-fotspor. Stedet var Turkmenistan Republikken i tidligere USSR. Professor Arnanniyasov skriver at funnet er fullstendig uforklarlig. (Fra boken "Forbidden Archeology" s.458. Denne boken som er på 914 sider er skrevet av et meget kompetent forskerteam og nevner hundrevis av umuligheter og motbevis på evolusjonsteorien. Disse forskerne tilkjennegir ikke tro på en skapelsesberetning, men må av naturvitenskapelige grunner fotkaste evolusjonslæren.
 

Hva kjennetegner utryddelsen av dinosaurene?

Alle ble utryddet samtidig, enkelte antyder i løpet av måneder. Fotspor viser at de løp alle samme vei da katastrofen inntraff. (Fra funn i Texas.) Det var tydeligvis voldsom geologisk aktivitet på jorden, samtidig som utryddelsen av disse dyrene fant sted. Fossile dinosaurer er også blitt funnet i en tilstand som antyder en plutselig og voldsom død. En vitenskapsmann skrev:

«Mange hele skjeletter av andenebb-dinosaurer er gravet fram i en svømmende stilling med hodet bakover som i dødsveer.» (Bjørn Kurten i The ages of dinosaurus.)

Funn viser også at mange av dyrene brakk halene i trengselen (analyse av ryggvirvel og haler).

Forskere vet at 75 prosent av alle arter forsvant på jorden samtidig med dinosaurene.

I USA har man fra samme tid funnet rester av noe man tror er en gigantisk flodbølge med en bølgehøyde på over 1000 meter. Indikasjonene er grove karrpesteiner eksotiske planter, biter av trær og avsetninger og planter fra havbunnen. Lagene er blitt skjøvet frem og tilbake mange ganger før de falt til ro.
 

Hva tror evolusjonistene?

Ja, de har alle ulike teorier. Her er noen av dem: Uvanlig kraftig vulkansk aktivitet. Skifte av klima. Meteoritt skapte flodbølge. Plutselig mangel på magnesium. Overskudd eller underskudd av salt. Oppsprekking av kontinentene,. økt kosmisk stråling. Endringer i jordens magnetfelt. Stjerneeksplosjoner og varierende oksygeninnhold i atmosfæren.

Ingen av teoriene er fullstendig bekreftet, og få gir en forklaring på hvorfor disse endringene i såfall kom. For å forklare det uforståelige, sier noen forskere at de plutselig ble fugler alle sammen!

Hvorfor vil de ikke vurdere forklaringen som passer best med funnene? Jo for å unngå problemet med en allmektig Gud og muligheten for en spesiell skapelse.
 

JORDEN FØR VANNFLOMMEN

Vi har ikke mye informasjon å hente om tiden før vannflommen utenom Bibelen. Resten må vi observere i naturen. Noen skapelsesforskere har ut fra de opplysninger Bibelen gir, dannet seg et bilde og rekonstruert noe av det miljø som dengang var.
 

Et helt annet økologisk system.

Den kanskje viktigste opplysningen Bibelen gir, er at en vannkappe fantes over hele jordkloden. Det var vann på begge sider av hvelvingen. 
 

Denne Maiasaurusungen rakk aldri å bli klekket ut da katastrofen plutselig inntraff.
Hvelvingen kalte Gud himmelen, 1. Mos.1,7. Denne vannkappen finner man spor av og har derfor antatt at den lå ca. 11 miles fra jordoverflaten. Vannkappen gav hele jorden et «tropisk/subtropisk» klima. Hvilket også er en naturvitenskapelig sannhet vi kan se rester av på alle kontinenter (inkl.Svalbard) Når solen traff vannkappen ble den filtrert og fordelt likt over det hele (som et prisme).

Evolusjonister må da også innrømme, at i jordens middelalder (før vannflommen), da dinosaurene levde, var temperaturen relativt konstant på alle kontinentene, og gjennomsnittstemperaturen var høyere enn i dag. Polområdene var f.eks. ikke dekket med is.


 
 

Mindre stråling

Vannkappen beskyttet også jorden for mye av den kosmiske strålingen vi i dag er utsatt for. Også den ultrafiolette strålingen fra solen var mindre. Karbon 14 metoden forutsetter jo at stråling fra verdensrommet har vært konstant hele tiden, hvilket den ikke har vært etter Bibelens beskrivelse.
 

Klima.

I tillegg til at det var jevn temperatur over hele jorden, regnet det heller aldri slik vi er vant til. Bibelen forteller at det var dugg/tåke om natten som vetet jorden. Oksygeninnholdet i lufta ville også vært høyere, ifølge forskerne. Også det atmosfæriske trykk var betydelig annerledes. En forskergruppe viste ved et forsøk med en tomatplante i et slikt "konstruert" miljø fra tiden før vannflommen, at planten levde i årevis, og produserte på det meste 1500 tomater på én plante samtidig!

I dag ville vi ikke ha klart et slikt klima lenge av gangen uten å ha blitt vant til det.
 

Et  miljø å være frisk i

I dag brukes trykkank  med antatt miljø fra før vannflommen til å helbrede skader og sykdommer. Et dypt kutt i hånden har vist seg å gro på bare ett døgn. I historien om Therese, den lille jenta som falt ned i en dyp og trang brønn i USA, (historien har vært filmatisert), fortelles det at da de ener flere døgn hadde fått henne opp av brønnen, var det ene forvridde og brukkede benet helt svart av mangel på blodsirkulasjon. Legene var først sikre på at benet måtte amputeres. Men hun ble først fløyet til et forskningssykehus, hvor de la henne i et trykkammer med atmosfærisk trykk og oksygennivå likt antatt miljø fra før  vannflommen. Barnet slapp unna med å amputere en tå.
 

Fra en norsk avis har vi sakset følgende om en lignende behandling som for tiden utprøves i Bergen. "En stråleskadd dame i 70-årene kom til oss med store smerter i kjeven. Hun kunne vanskelig spise annet enn grøt. Etter opphold i trykkammeret forsvant smertene og hun kunne igjen spise fast føde", forteller Jan Risberg ved NUTEC (som er dykkerlege). "Mange sukkersyke får seinskader i form av sår på føttene. Dette kan bli så alvorlig at de må amputere. Behandling i trykkammer får sårene til å gro. Nakkeslengskadde og øyesykdommer har man også oppnådd gode resultater med". Det fortelles i samme avis at det er økt trykk og økt oksygeninnhold som kjennetegner denne maskinen. Oksygenet som trenger inn i skadd vev gjør det mulig for de hvite blodlegemene å fungere normalt igjen. Immunforsvaret styrkes, og det dannes nye celler og blodårer.

Når Bibelen beskriver den lange levetiden menneskene hadde før vannflommen, er det faktisk en troverdig realitet i et slikt miljø.
 

Frodig natur.

Dinosaurer, mammuter og andre store dyr hadde faktisk rikelig med føde. Blant fossilene har en oppdaget forvokste former av  nesten alle de arter som finnes i dag. Pattedyrene var ofte dobbelt så store som de nålevende, både bjørner, kameler, pantere, griser, nesehorn, elefanter, tigere og ulver m.m., dette er motsatt av hva evolusjonistene mener nemlig at dyrene har utviklet seg fra små til større.

Det var ikke slik som en del tegnere ser for seg kloden på den tiden, med et goldt avspist landskap. Dyrene ville aldri ha vokst til en slik størrelse, formert og spredt seg over hele kloden i et slikt miljø. En rekke av de største dinosaurene var planteetere og måtte spise mange hundre kilo planteføde hver dag. Grunnen til at kunstnere ofte tegner miljøet slik, er at forskere som tror lagdelingen skjedde over millioner av år, har problemer med å finne spor av trær og grener i de samme lagene som dinosaurene er funnet i.

Men for de som ser vannflommen som den store utryddelseskatastrofen, ses trær og vegetasjonsrester overalt. Store mengder vegetasjon ble begravd i de store omveltningene som fulgte. Nordsjøoljen er ingenting annet enn død vegetasjon og døde dyr presset sammen mellom berglag som veltet overende. Oljen beveget seg i disse lagene, fant andre oljefiak for deretter å gli sammen i store lag/depoer. Det skjedde voldsomme rystelser på jorden, da alle "kildene i de store dyp brast og himmelens sluser ble åpnet," l.Mos.7,11.

 Noen har ment at meteoritter ødela vannkappen. Det er selvfølgelig en mulighet. Jorden var neppe dekket av kratere da Gud nettopp hadde skapt den, men vi ser mange tegn på meteorinnedslag på jorden i dag. Etter restene av den gigantiske flodbølgen i USA ble funnet, sa en av forskerne (Bourgeois), at en slik naturkatastrofe bare kunne ha vært forårsaket av en meteoritt eller seismiske forstyrrelser på havbunnen (tsunami). Vel, Bibelen skrevet for 3500 år siden, forteller at katastrofen kom fra begge sider.
 

Men hvor er alt vannet i dag?

Jorden var før vannflommen mer et bølget lavland med få høye fjell. Etter vannflommen, samlet vannet seg i de store dyp, verdenshavene og de frøs ved polene. Faktisk er det så mye vann på jorden i dag, sier forskerne, at dersom jorden var helt flatet ut (ingen fjell og store dyp) så ville hele kloden være dekket av vann i flere kilometers høyde over overflaten.Bildet viser fotspor av dinosauruser som har gått i våt sand. 
Fjellet står nå loddrett og tyder på en klar katastrofe som forstenet fotsporene i sanden.


 

Professor Karsten Storetvedt, som for tiden reiser jorden rundt og foreleser om sin revolusjon i geologi og geofysikk sier «grovt forenklet var jordoverflaten i utgangspunktet jevn og dekket av hav. Siden brøt jordoverflaten sammen. Landet ble drenert, og vannet samlet seg i de dype forsenkingene, som nå utgjør havene.» Dette er hans forklaring på at vi finner havbunnrester på Finse og i Alpene. Forskerne kommer nærmere skapelses og vann flomkatastrofen i Bibelen enn de kanskje er klar over. (VG. 1/3 93).

Det var en jord i en langt mer redusert forfatning Noa steg ut til. Levealderen sank da også betraktelig for etterkommerne, som skulle leve i det nye klima og med ny føde. Men Gud har lovet å skape en ny jord.
 

KARBON 14- METODEN

Dannelsen av Karbon 14: Kosmiske stråler når atmosfæren. Hurtige nøytroner dannes, som igjen kolliderer med nitrogenatomer (fortsatt i atmosfæren), slik at carbon 14 produseres, (14c) På jorden forbinder 14s seg med oksygen som blir til kulldioksyd (CO 2). Vegetasjonen absorberer 14c gjennom kulldioksyden (foto syntesen). Når dyrene spiser vegetasjon får de i seg c14.

Dyrene har således samme mengde 14c i seg så lenge de blir ved med å spise. Når de dør og slutter å spise vil utstrålingen av 14c være den samme, men mengden i kroppen vil avta fordi den ikke får tilført nytt. Når man så måler 14c i benrester av dyr, kan man se hvor lenge dyret har vært død. Men, det forutsetter naturligvis at vi vet hvor mye de hadde i kroppen da de døde! I dag kan vi regne det ut, da vi vet hvor mye 14c et dyr normalt får i seg og konstant lever med i kroppen. Dersom jorden hadde denne vannkappen tidligere beskrevet, så ville den hindret mye av den kosmiske strålingen fra atmosfæren. Videre ville gjenværende stråling blitt absorbert av hvelvingen. Magnetfeltet på jorden var sannsynligvis også kraftigere og ville ha avbøyet strålingen som ikke ville ha truffet jorden. Derfor ville det på den tiden ha vært betydelig mindre produksjon av karbon 14 enn i dag. Forholdet mellom radioaktivt karbon og vanlig karbon ville også ha vært betydelig mindre produksjon av karbon 14 enn i dag. Forholdet mellom radioaktivt karbon og vanlig karbon ville også ha vært mindre.  Lite 14c i dyrene som levde, betyr derfor ikke at de er ekstremt gamle, men at det av nevnte årsaker var lite 14c før vannflommen.

Ingenting kan dateres med sikkerhet ved bruk av Karbon 14 metoden på levninger fra før 5000 år siden. Det innrømmer da også tilhengerne av denne metoden i sitt festskrift over metodens oppfinnelse.

En annen innvending er at forsøk har vist at c-14 dannes en tredjedel raskere enn de brytes ned, mens målemetoden antar at dette skjer i samme hastighet. Vitenskapen har ikke villet akseptere denne konklusjonen på tross av bevis på det. Fossilene de da har datert er i såfall kun noen få tusen år gamle.

EHB.opp topp